• facebook
Proizvodi | Podni premazi | Za industrijske podove | Disbopox 468 EP-Struktur...

Disbopox 468 EP-Strukturschicht

Strukturirani, protuklizni, pigmentirani premaz na bazi vode sa sposobnošću difuzije, od dvokomponentne epoksidne tekuće smole, za podne površine u industriji i zanatstvu.

  Primjena

  Za mineralne podne površine sa srednjim mehaničkim opterećenjem, poput npr. proizvodnih i skladišnih prostora sa upotrebom viljuškara, robne kuće sa samoposluživanjem, hodnici, staze za pješake. 
  Zahvaljujući formuli koja svodi emisiju štetnih tvari na minimum i čija se prisutnost ispituje i kontrolira od strane TÜV-a, posebice prikladan za sve osjetljive prostore poput npr. prostorija za boravak ljudi, bolnica, dječjih vrtića i prostora za dnevni boravak školske djece, škola itd.

  Osobine materijala

  • protukliznost
  • dobra otpornost na hemikalije
  • sposobnost difuzije vodene pare
  • strukturiranost, optički efekt ujednačenja
  • minimalna emisija štetnih tvari, ispitano i kontrolirano od strane TÜV-a
  • odobren od strane Njemačkog instituta za građevinsku tehniku
  Ispitan prema kriterijima  AgBB-a – Odbora za zdravstvenu ocjenu građevinskih proizvoda – na hlapive organske spojeve (HOS) iz građevinskih proizvoda koje su relevantne za unutarnje prostore. Šema ocjenjivanja AgBB-a preuzeta je od institucija za zaštitu okoliša i zdravstvenih institucija u svrhu primjene na upotrebu građevnih materijala u osjetljivim prostorima poput npr. prostorija za boravak ljudi.

  Baza materijala

  Dvokomponentna epoksidna smola razrjediva u vodi.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  • plastično kombi pakiranje od 10 kg,
  • pakiranje od 40 kg (masa: 33,6 kg u plastičnoj kanti, učvršćivač: 6,4 kg u limenoj dozi)

  Nijanse

  Kieselgrau, Steingrau
  Posebni tonovi dostupni na upit.

  Moguće postizanje ekskluzivnih tonova pomoću ton karte FloorColor. Moguće su promjene tona boje i pojave kredastih struktura zbog djelovanja UV zraka i atmosferilija.
  Organski pigmenti (npr. u kafi, crnom vinu ili lišću) te različite hemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline i sl.) mogu dovesti do promjene tona boje, dok opterećenje trenjem može izgrebati površinu, što međutim ne utiče na funkcionalnost proizvoda.

  Stepen sjaja

  Svilenkasto sjajan.

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža jamči postojanost najmanje godinu dana. Kod nižih temperatura potrebno je temperirati materijal prije obrade na temperaturu od ca. 20°C.

  Gustina

  ca. 1,4 g/cm3

  Debljina suhog filma

  u prosjeku ca. 36 µm/100 g/m2

  Difuzijski otpor µ (H2O)

  ca. 15.000

  Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

  ca. 50 mg/30 cm2

  Vlačna tvrdoća po Koenigu

  ca. 110 s

  Tvrdoća po Shore-u (A/D)

  ca. D 80

  Hemijska otpornost

  Tablica otpornosti na hemikalije prema normi DIN 53 168 pri 20 °C
  7 dana
  Otopina natrij hidroksida, 10 %-tna +
  Amonjiak, 25 %-tna otopina (Salmiak) +
  Destilirana voda +
  Otopina kuhinjske soli, zasićena +
  Etanol, 40 %ig +
  Ispitna skupina 5 *
  jednovalentni i polivalentni alkoholi (do maks. 48 vol. % metanola) glikoeter
  +
  Ispitna skupina 4 *
  svi ugljikovodici uključujući smjese koje sadrže benzol, sa max. 5 Vol.-% Benzol
  +
  Kafa +
  Benzin DIN 51 600 +
  Motorno ulje +
  Tumačenje znakova: + = postojan 
  * odgovara građevinskim i ispitnim smjernicama koje se odnose na zaštitu voda  DIBt-a

  Prikladne podloge

  Sve mineralne podloge.
  Podloga mora biti nosiva, postojana oblika, čvrsta, bez slobodnih čestica, prašine, ulja, masnoća, otisaka od gume i ostalih supstancija koje sprječavaju prianjanje.

  Samonivelirajuće mase na bazi cementa potrebno je ispitati u pogledu njihove sposobnosti premazivanja, po potrebi izraditi uzorak.
  Vlačna čvrstoća površine podloge mora u prosjeku iznositi 1,5 N/mm2
  Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti ispod 1,0 N/mm2 .

  Podloge moraju imati postignutu svoju vlagu izjednačenja:
  Beton i cementni estrih: maks. 5 % težine
  Anhidritni estrih: maks. 1,0 % težine
  Magnezitni estrih: 2–4 % težine
  Ksilolitni estrih: 4–8 % težine

  Priprema podloge

  Podloga se priprema prikladnim postupkom poput sačmarenja ili brušenja tako da ispunjava propisane zahtjeve.
  Jednokomponentne stare premaze i olabavljene dvokomponentne premaze valja ukloniti.

  Čvrsto prianjajuće staklaste površine i krute dvokomponentne premaze treba očistiti, izbrusiti odnosno matirano obraditi mlazom ili grundirati sa Disbon 481 EP-Uniprimer. Pukotine i oštećena mjesta na podlozi popuniti po cijeloj površini s mortom Disbocret PCC-Mörteln ili Disboxid EP-Mörteln.

  Priprema materijala

  Najprije posebno promiješati učvrščivač. Nakon toga dodati učvršćivač u temeljnu masu i intenzivno miješati miješalicom koja se polagano okreće (400 o/min) dok ne nastane homogena masa bez pruga. Izmiješani materijal staviti u posudu za miješanje (prebaciti) i još jednom temeljito promiješati.

  Omjer miješanja

  Temeljna masa : učvršćivač = 84 : 16 težinskih dijelova

  Način primjene

  Temeljni premaz se nanosi nazubljenim nožem od tvrde gume ili četkom za mase za brtvljenje. Završni premaz se navuče s nazubljenim nožem od tvrde gume i obradi sa strukturnim valjkom u križnom postupku.

  Sistem nanošenja

  Temeljni premaz
  Mineralne podloge grundirati sa Disbopox 468 EP-Strukturschicht, razrjeđenim s max. 10% vode, tako da se ispune pore. 
  Grube podloge dodatno ujednačiti grubim zaravnavanjem (kratz). 

  Fino hrapave podloge ujednačiti sa
  Disbopox 468 EP-Struktur­schicht 100 tež.-%
  Disboxid 942 Mischquarz 20 tež.-%

  Neravne, hrapave podloge ujednačiti sa
  Disbo­pox 453 Verlaufschicht 100 tež.-%
  Disboxid 942 Misch­quarz max. 20 tež.-%

  Završni premaz, protuklizni
  Disbopox 468 EP-Strukturschicht (nerazrijeđen) navući sa nazubljenim nožem od tvrde gume (trokutasti zupci 2 mm), nazubljeni nož zaokrenuti i materijal ravnomjerno raspodijeliti po površini. Sa strukturnim valjkom (valjak od moltoprena s promjerom pora od ca. 2 mm) obraditi u križnom postupku.

  Završni premaz, protuklizni (R 11)
  Disbopox 468 EP-Strukturschicht 100 tež.-%
  Disboxid 942 Mischquarz 10 tež.-%
  dodati i raditi kako je gore opisano.

  * Ovdje se radi o preporuci. Veličina zubaca ovisi o otpornosti nazubljenog noža na habanje, temperaturi, stupnju punjenja i uvjetima podloge.

  Potrošnja

  Temeljni premaz
  Disbopox 443 EP-Imprägnierung*

  ca. 200–250 g/m2
  Grubo zaravnavanje (kratz)  
  Fino hrapave podloge:
  Disbopox 468 EP-Strukturschicht
  Disboxid 942 Mischquarz


  ca. 1,3 kg/mm/m2
  ca. 260 g/mm/m2
  Neravne, hrapave podloge:
  Disbopox 453 Verlaufschicht
  Disboxid 942 Mischquarz

  ca. 1.500 g/mm/m2
  ca. 300 g/mm/m2
  Završni premaz, protuklizni
  Disbopox 468 EP-Strukturschicht

  ca. 500–600 g/m2
  Završni premaz, protuklizni
  Disbopox 468 EP-Strukturschicht
  Disboxid 942 Mischquarz

  ca. 500 g/m2
  ca. 50 g/m2
  Završni premaz
  Posipanje čipsom
  Disbon 8255 FastChips (R9)

  ca. 30 g/m2

  Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.
  * Alternativno Disbopox 468 EP-Strukturschicht, razrijeđen sa 5–10 % vode

  Vrijeme nanošenja

  Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 90 minuta. Više temperature skraćuju, a niže produžuju trajanje postupka

  Uslovi pri nanošenju

  Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge: 
  Min. 10 °C, max. 30 °C 

  Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Temperatura podloge mora uvijek biti za najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

  Vrijeme čekanja

  Vrijeme čekanja između radnih faza mora biti pri temperaturi od 20 °C min. 16, a maks. 48 sati.
  U slučaju duljeg vremena čekanja mora se površinu nakon prethodnog radnog postupka obrusiti. Navedeno vrijeme se pri višim temperaturama skraćuje, a pri nižim produljuje.

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka po površini se može hodati nakon ca. 1 dan, nakon ca. 3 dana je mehanički opteretiva, a nakon ca. 7 dana potpuno stvrdnuta.
  Na nižim temperaturama odgovarajuće dulje. Tijekom procesa stvrdnjavanja (ca.24 sata na 20 °C) potrebno je nanešeni materijal zaštititi od vlage, jer u protivnom može doći do poremećaja površine i smanjenja prianjanja. Valja se pobrinuti za dobro prozračivanje i odzračivanje, u protivnom može doći do promjena tona boje zbog neravnomjernog sušenja.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon upotrebe i u slučaju dužih prekida rada alat isprati vodom ili toplom vodom sa sapunicom.

  Certifikat

  Aktualni certifikati na upit.

  Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

  Proizvod namijenjen samo za profesionalnu upotrebu.


  Temeljna masa (komponenta A): 
  Opasnost od teških ozljeda očiju. Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati pare/aerosol. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.

  Učvršćivač (komponenta B):
  Nadražuje oči i kožu. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost.Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Spriječiti dodir s kožom. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode i sapuna. Ne izlijevati u kanalizaciju. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(j); 140 g/l; maks. 30 g/l.

  GIS-kod

  RE1

  Bliži podaci

  Vidjeti Sigurnosno - tehnički list.
  U radu s materijalom valja poštivati upute za zaštitu na radu na gradilištu kao i Caparolove upute za čišćenje i njegu podnih površina.

  CE-oznaka

  ce-logo
  Disbon GmbH
  Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

  08

  DIS-468-004831
  EN 13813:2002
  Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi)
  EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
  Reakcija na požar Efl
  Otpuštanje korozivnih tvari SR
  Propusnost vode NPD
  Otpornost na otiranje ≤ AR1
  Prionjivost ≥ B1,5
  Otpornost na udar ≥ IR4


  EN 13813
  Norma EN 13813 "estrih-mort, masa za estrih i estrih – estrih-mort i mase za estrih – svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve koje se postavlja na estrih-mort koji se koristi za podnekonstrukcije u interijerima. Premazi i brtvene mase od sintetičke smole također su obuhvaćeni ovomnormom.
  Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati oznaku CE. Označavanje se vrši na spremnicima kao i u odgovarajućoj brošuri o CE oznakama koju se može pronaći na internetu pod www.caparol.de.

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • Tehnička informacija