caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/91419/035742_Disbopox_454.png

Disbopox 454 Verlaufschicht AS

Dvokomponentni pokrivni premaz od tekuće epoksidne smole na bazi vode, sposoban za odvođenje statičkog elektriciteta i za podnošenje velikog opterećenja

Primjena

Za prostore s potencijalno eksplozivnom atmosferom prema propisima GUV-R 132 „Izbjegavanje opasnosti zapaljenja uslijed elektrostatičkog naboja", poput npr. prostorija u kojima se proizvode odnosno skladište materijali koji mogu izazvati eksploziju.
Premazni sustav za zaštitu elektroničkih uređaja od elektrostatičkih pojava prema normi EN 61340-5-1, kao npr. proizvodnih hala u industriji poluvodiča, laboratorija i prostorija sa elektroničkim napravama korištenim za medicinske svrhe, prostorija sa sredstvima za unutrašnji transport na elektronski pogon, čekaonica u zračnim lukama.
Proizvod je ispitan prema normama DIN EN 61 340-4-1, DIN EN 61 340-4-5 (Walking test) i DIN IEC 340-5-1 glede primjene u područjima sa elektrostatičkim nabojem.
Zahvaljujući formuli, ispitanoj na štetne tvari i kontroliranoj od TÜV-a, kojom su štetne emisije svedene na najmanju mjeru, proizvod je posebno prikladan za sva „osjetljiva" područja poput prostorija za boravak ljudi, bolnica itd.

Osobine materijala

  • primjenjiv na zagasito vlažnim podlogama vezanim cementom
  • dobro otporan na hemikalije
  • sposoban za difuziju vodene pare – prikladan za podne ploče u dodiru sa zemljom bez brtvenog sloja kao i za magnezitni i anhidritni estrih
Ispitan prema kriterijima AgBB-a – Odbora za zdravstvenu ocjenu građevinskih proizvoda – na emisije hlapivih organskih spojeva (HOS) iz građevinskih proizvoda koje su relevantne za unutarnje prostore. Shema ocjenjivanja AgBB-a preuzeta je od institucija za zaštitu okoliša i zdravstvenih institucija u svrhu primjene na upotrebu građevnih materijala u osjetljivim prostorima poput npr. prostorija za boravak ljudi.

Baza materijala

Pigmentirani vodeni 2K epoksid, bez aromatskih otapala

Pakovanje/veličina pakovanja

40 kg pakiranje (masa: 36 kg limena kanta, učvršćivač: 4 kg limena kanta)

Nijanse

Kieselgrau, Steingrau

Posebne nijanse na upit, a nijansiranje je moguće prema FloorColor ton karti.
Napomena: Zbog dodatka vodljivih ugljikovih vlakana, može doći do laganog optičkog odstupanja nijanse, posebno u specijalnim nijansama.
Organski pigmenti (npr. u kavi, crnom vinu ili lišću) te različite hemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline i sl.) mogu dovesti do promjene tona boje, dok opterećenje s trenjem može izgrebati površinu, što međutim ne utiče na funkcionalnost proizvoda.

Stepen sjaja

Svilenkasto mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža najmanje 6 mjeseci. Kod nižih temperatura potrebno je temperirati materijal prije obrade na temperaturu od ca. 20°C.

Tehnički podaci

  • Otpornost uzemljenja ≤ 106 Ohm prema DIN EN 61340-4-1 odn. DIN EN 1081
  • Test hodanja (Walking Test) prema EN 61340-4-5 za < 100 V
  • Sd-H2O: pri 2 mm debljine suhog filma < 6m
  • Sd-H2O: pri 4 mm debljine suhog filma 7m

Gustina

ca. 2,0 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 40 µm/100 g/m2

Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

ca. 80 mg/30 cm2

Tvrdoća po Shore-u (A/D)

ca. D 80

Čvrstoća na pritisak

ca. 45 N/mm2 (MPa)

Hemijska otpornost

Tablica otpornosti na hemikalije prema DIN 53 168 pri 20 °C kroz 7 dana
Ispitna skupina 1
Otto goriva, Super i Normal prema DIN 51600 i DIN EN 228
+
Ispitna skupina 4a
svi ugljikovodici uključ. 2 i 3 osim 4 a i 4 b te upotrebljena motorna i hidraulička ulja
+
Ispitna skupina 5
jednovalentni i polivalentni alkoholi (do maks. 48 vol. % metanola) glikoeteri (uključ. 5b)
+ (E)
Ispitna skupina 7
svi organski esteri i ketoni (uključ. 7a)
+ (E)
Ispitna skupina 8
vodene otopine alifatskih aldehida do 40%
+ (E)
Ispitna skupina 9
vodene otopine organskih kiselina (ugljičnih kiselina) do 10 % te njihovih soli (u vodenoj otopini)
+/–
Ispitna skupina 10
mineralne kiseline do 20 % te kiselo hidrolizirajuće anorganske soli u vodenoj otopini (pH < 6), osim fluorovodične kiseline i kiselina sa oksidirajućim djelovanjem i njihovih soli
+ (V)
Octena kiselina 5 %tna+/–
Mliječna kiselina 10 %tna+/–
Sumporna kiselina 50 %tna+ (V)
Nitratna kiselina 10 %tna+ (V)
Solna kiselina 30 %tna+ (V)
Amonijak 25 %tni (salmiak.)+
Natrijeva lužina 50 %tna+
Otopina željezo(III)klorida, zasićena+ (V)
Otopina magnezij klorida 35 %tna+
Destilirana voda+
Otopina kuhinjske soli, zasićena+
Benzin, super+
Lož ulje i dizel gorivo+
Lizoformna otopina 2 %tna+
Rashladne tekućine za transformatore Shell Diala ulje+
Skydrol ((hidraulična tekućina)+
Tumačenje znakova: + = postojan, +/– = uvjetno postojan, V = promjena boje, E = malo smekšavanje
odgovara građevinskim i ispitnim načelima koja se odnose na zaštitu voda  DIBt-a. Kod tekućina razreda opasnosti A I, A II i B  VbF-a (Uredbe o zapaljivim tekućinama) neophodan je sloj sposoban za odvodnju.

Prikladne podloge

Sve mineralne podloge u unutarnjem prostoru.
Podloga mora biti nosiva, stabilna oblika, čvrsta, bez nevezanih čestica, prašine, ulja, masnoće, tragova otiranja gume i ostalih tvari koje potiču odvajanje.
Potrebno je ispitati sposobnost premazivanja cementnih masa za izravnavanje poboljšanih umjetnom smolom, a po potrebi napraviti probu na za to određenoj površini. 
Beton ili cementni estrih, očišćeni mokrim postupkom, moraju na površini biti suhi, na njima ne smije biti sjajni vodeni film. Vlačna čvrstoća površine podloge mora prosječno iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od 1,0 N/mm2.

Sve druge podloge moraju imati postignutu svoju vlagu izjednačenja.
Anhidritni estrih: max. 0,5 tež.-%
Magnezitni estrih: 2–4 tež.-%
Ksilolitni estrih: 4–8 tež.-%

Priprema podloge

Podlogu treba pripremiti prikladnim metodama, kao npr. sačmarenjem ili glodanjem i mlazom kuglica tako da ispunjava navedene zahtjeve. Jednokomponentne stare premaze i neprianjajuće dvokomponentne premaze načelno treba odstraniti.

Priprema materijala

Najprije učvršćivač i temeljnu masu promiješati svaki zasebno. Zatim se temeljnoj masi dodaje učvršćivač i intenzivno miješa mješalicom u polaganom hodu (400 o/min.), dok ne nastane homogena masa bez brazda. Zamiješani materijal treba prebaciti u posudu za miješanje i uz intenzivno miješanje dodavati potrebnu količinu pijeska odnosno vode (vidi dole tablicu) te miješati dok ne nastane homogena smjesa bez grudvica.

Disbopox 453 Verlaufschicht:


Način nanošenja

Vel. pakiranja

Dodatak po pakiranju 

Grubo zaravnavanje (kratz)40 kg0,8 l vode
8,0 kg Disboxid 942 Mischquarz
Reparaturni mort40 kg200 kg Disboxid 946 Mörtelquarz
Disbopox 454 Verlaufschicht AS:

Standardne nijanse može se za podešavanje konzistencije prikladne za obradu razrijediti s maks. 2 tež.% vode. Specijalni tonovi se ne smiju razrjeđivati.

Omjer miješanja

Masa : učvršćivač = 9 : 1 tež. dijelova

Način primjene

Nanosi se, ovisno o materijalu i primjeni, glatkom zidarskom žlicom ili prikladnim nožem za nanošenje (npr. nazubljenim nožem od tvrde gume). 
Napomena: pri aplikaciji nožem za nanošenje odabrano trokutasto nazubljenje automatski ne garantira održavanje zadanih vrijednosti potrošnje. 

Sistem nanošenja

Temeljni premaz
Mineralne podloge grundirati sa Disbopox 443 EP-Imprägnierung.
Potrošnja:
Disbopox 443 EP-Imprägnierung ca. 200 g/m2
Alternativno se može za temeljni premaz koristiti i Disbopox 453 Verlaufschicht. Materijal, razrijeđen s maks. 0,8 l vode, treba ravnomjerno nanijeti četkom i intenzivno utiskivati u podlogu.

Grubo zaravnavanje - kratz (po potrebi)
Hrapave, porozne podloge nakon grundiranja dodatno grubo zaravnati (kratz).
Potrošnja:
Disbopox 453 Verlaufschicht 1.500 g/mm/m2
Disboxid 942 Mischquarz 300 g/mm/m2

Reparaturni mort (po potrebi)
Proboje i veće neravnine nakon grundiranja ujednačiti reparaturnim mortom.
Potrošnja:
Disbopox 453 Verlaufschicht ca. 300 g/mm/m2
Disboxid 946 Mörtelquarz ca. 1.500 g/mm/m2

Napomena: mehanički pripremljene magnezitne estrihe (ksilolitni podovi), budući da imaju ekstremno otvorene pore, potrebno je nakon temeljnog premazivanja obraditi grubim zaravnavanjem (kratz)..

Polaganje priključaka za uzemljenje
Na stvrdnuti temeljni premaz nalijepiti bakrenu traku Disbon 973 Kupferband (dužina ca. 50 cm) –okolo naokolo u području zidova (vidi sliku) – s maks. razmakom od. 20 m. Treba postaviti najmanje 2 priključka za uzemljenje. Za ovo upotrijebiti vodljive kontaktne tačke iz vodljivog seta Disboxid 975 Leitset. Površine koje su odijeljene fugama potrebno je uzemljiti zasebno. 
Kod vrlo velikih povezanih površina mora se poštivati maks. razmak prema bakrenim trakama od ≤ 20 m tako da se na stupove ili ugradne elemente dodatno priključi priključke za uzemljenje. Površinu bakrene trake mora se očistiti krpom navlaženom razrjeđivačem Disboxid 419 Verdünner. Bakrenu traku se nakon završetka radova premazivanja mora građevinski priključiti na uzemljenje.
 
Tlocrt priključka za uzemljenje:

Bild 1 (003250.jpg)


1. Disbon 973 Kupferband
2. Bakrena žica 4 mm2 za priključak na uzemljenje (prstenasti vod)


Provodljivi međusloj
Nakon polaganja bakrene trake valjkom nanijeti na cjelokupnu površinu temeljni premaz Disboxid 471 AS-Grund ili Disboxid 5022 WHG-Leitschicht. Nakon stvrdnjavanja vodljivog sloja, ali prije nanošenja završnog premaza, mora se izvršiti ispitivanje sposobnosti odvoda statičkog elektriciteta. Odvodni otpor uzemljenju ne smije biti veći od 5 x 104 Ohm. Razmak između mjerne elektrode i priključka za uzemljenje mora biti od 8 do 10 m. Ako je otpor prevelik, potrebno je postaviti dodatne priključke za uzemljenje.
Potrošnja:
Disboxid 471 AS-Grund ca. 100 g/m2 bzw.
Disboxid 5022 WHG-Leitschicht ca. 120 g/m2


Napomena: tokom faze sušenja i stvrdnjavanja potrebno je osigurati dobro prozračivanje i odzračivanje.

Završni sloj
Samorazljevni premaz Disbopox 454 Verlaufschicht AS treba nakon vremena čekanja od najmanje 12, a najviše 24 sata izliti na pripremljenu podlogu i ravnomjerno nanositi nazubljenim nožem od tvrde gume (s trokutastim zupcima od min. 8 mm) s debljinom sloja od najmanje 2 mm, a maksimalno 5 mm. Nakon ca. 10 minuta čekanja treba masu prisilno odzračiti bodljikavim valjkom. U tu svrhu se može po površini oprezno hodati u cipelama s čavlima.
Potrošnja:
Disbopox 454 Verlaufschicht AS min. 3.500 g/m2 i max. 10.000 g/m2

Napomena: ne smije se prekoračiti potrošnja materijala od maks. 10 kg/m2 za Disbopox 454 Verlaufschicht AS, budući da se u protivnom više ne može jamčiti njegova provodljivost. Pri popravcima ili novoj obradi površine nužno je potrebno u provodljivi međusloj Disboxid 471 AS-Grund odnosno Disboxid 5022 WHG-Leitschicht uključujući uzemljenje (nova bakrena traka). Tokom faze sušenja i stvrdnjavanja osigurati dobro prozračivanje i odzračivanje. Minimalna potrošnja ne smije biti manja od 3,5 kg/m2 , jer inače može doći do poremećaja u razlijevanju.
 Tačne vrijednosti potrošnje materijala određuju se probnim premazivanjem na objektu.
Preporučene vrijednsoti. Veličina zubaca ovisi o otpornosti noža na habanje, temperaturi, stepenu punjenja i uvjetima podloge.

Potrošnja

Temeljni premaz
Disbopox 443 EP-Imprägnierung
ili 
Disbopox 453 Verlaufschicht, verdünntes Material

ca. 200 g/m2

ca. 500-700 g/m2
Grubo zaravnavanje (kratz)
Disbopox 453 Verlaufschicht
Disboxid 942 Mischquarz

ca. 1.500 g/mm/m2
ca. 300 g/mm/m2
Reparaturni mort
Disbopox 453 Verlaufschicht
Disboxid 946 Mörtelquarz

ca. 300 g/mm/m2
ca. 1.500 g/mm/m2
Vodljivi sloj
Disbopox 471 AS-Grund bzw.
Disboxid 5022 WHG-Leitschicht

ca. 100 g/m2
ca. 120 g/m2
Premaz
Min. 2 mm, max. 5 mm debljine mokrog sloja
(min. 8 mm trokutasto nazubljenje)
Disbopox 454 Verlaufschicht AS (2 mm)1750 - 2000 g/mm/m2 (min. 3.500 g/m2)
Minimalna potrošnja ne smije biti manja od 3,5 kg/m2, jer inače može doći do poremećaja u razlijevanju.
Preporučene vrijednosti. Veličina zuba ovisi o otpornosti rakle na trošenje, temperaturi, stepenu ispune i prilikama na podlozi. Tačnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem na objektu.

Vrijeme nanošenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 30 min. Navedeno vrijeme se kod viših temperatura skraćuje, a kod nižih produžuje.
Napomena: za vrijeme sušenja i faze stvrdnjavanja osigurati dobro prozračivanje prostora.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, zraka i podloge: 
Min. 10 °C, max. 25 °C
Relativna vlažnost zraka mora biti između 40% i max. 80%. Vrijednosti izvan ovog raspona mogu dovesti do optičkih neujednačenosti površine. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja od provodljivog međupremaza do završnog sloja pri 20 °C mora iznositi najmanje 16 sati, a najviše 2 dana. Navedeno vrijeme se kod viših temperatura skraćuje, a kod nižih produžuje.

Vrijeme sušenja

Pri 20°C i 60 % relativne vlažnosti zraka površina je nakon 1 dan opteretiva, a nakon ca. 7 dana je sloj potpuno stvrdnut. Kod nižih temperatura odgovarajuće duže vrijeme. Tokom procesa stvrdnjavanja (ca. 16 sati pri 20°C) nanešeni materijal zaštititi od vlage jer inače može doći od narušavanja izgleda površine i smanjenja moći prijanjanja. Pri radu treba osigurati dobro provjetravanje i odzračivanje, budući da se u protivnom mogu pojaviti razlike u tonu boje zbog neravnomjernog sušenja.

Čišćenje alata

Vodom ili toplom sapunicom odmah nakon upotrebe i kod dužih prekida u radu.

Certifikat

Aktualni certifikati na upit.

Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

Proizvod namijenjen samo za profesionalnu upotrebu.

Masa (komponenta A):
Uzrokuje teške ozljede oka. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

Učvršćivač (komponenta B):
Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.
Sadrži epoksidne spojeve.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(j); 140 g/l; maks. 30 g/l.

GIS-kod

RE 1

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno - tehnički list.
U radu s materijalom poštivati upute za zaštitu na radu na gradilištu kao i Caparolove upute za čišćenje i njegu podnih površina.

CE-oznaka

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-454-005605
EN 13813:2002
Materijal za in situ podove (estrihe) upotreba u zatvorenom prostoru
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcija na požarEfl
Otpuštanje korozivnih tvariSR
Propusnost vodeNPD
Otpornost na otiranje≤ AR1
Prionjivost≥ B1,5
Otpornost na udar≥IR4


EN 13813

Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima.  Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole.

Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Oznaka se stavlja na ambalažu, a nalazi se i u odgovarajućim uputama uz DoP koje se mogu pronaći na Internet adresi www.caparol.ba.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije