• facebook
Proizvodi | Podni premazi | Za industrijske podove | Disbopox 453 Verlaufschi...

Disbopox 453 Verlaufschicht

Pigmentirani, samorazljevni dvokomponentni premaz od tekuće epoksidne smole, sa sposobnošću difuzije i razrjeđivanja u vodi, za industrijske podove s velikim mehaničkim opterećenjem (debljine sloja od 2–5 mm).

  Primjena

  Zahvaljujući formuli koja svodi emisiju štetnih tvari na najmanju mjeru i koja je ispitana na njihovu prisutnost, posebice prikladan za sve osjetljive prostore poput npr. prostorija za boravak ljudi, bolnica, dječjih vrtića i prostora za dnevni boravak školske djece, škola itd.

  Za mineralne podne površine s velikim mehaničkim opterećenjem u industrijskom pogonima i zanatskim radionicama, poput npr. skladišnih i proizvodnih prostora, utovarnih rampa, prostorija za boravak ljudi. Idealno upotrebljiv kao protuklizna obloga otporna na habanje, na podnim površinama u kontaktu sa zemljom u nadzemnim i podzemnim garažama. Međupremaz izveden u Disboxid StoneColor sustavu za reprezentativne interijere.

  Osobine materijala

  • upotrebljava se na vlažnim podlogama vezanim cementom
  • dobra otpornost na hemikalije
  • sposobnost difuzije vodene pare – prikladan za podne ploče u dodiru sa zemljom bez brtvenog sloja kao i za magnezitne i anhidritne premaze
  • mogućnost raznovrsnih obrada poput grundiranja, zaribanog špahtlanja (kratz), nanošenje razljevanjem (samoliv)
  • površine čini protukliznim i sigurnim
  • minimalna emisija štetnih tvari – ispitano, s TÜV certifikatom
  Ispitan prema kriterijima  AgBB-a – Odbora za zdravstvenu ocjenu građevinskih proizvoda – na emisije hlapivih organskih spojeva (HOS) iz građevinskih proizvoda koje su relevantne za unutarnje prostore. Šema ocjenjivanja AgBB-a preuzeta je od institucija za zaštitu okoliša i zdravstvenih institucija u svrhu primjene na upotrebu građevnih materijala u osjetljivim prostorima poput npr. prostorija za boravak ljudi.

  Baza materijala

  Dvokomponentna vodorazrjediva epoksidna tekuća smola.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  10 kg plastično kombinirano pakiranje, 40 kg pakiranje (masa: 36 kg plastična kanta, učvrščivač: 4 kg limena doza)

  Nijanse

  Kieselgrau, Steingrau, Mittelgrau 
  Posebni tonovi dostupni na upit.

  Moguće postizanje ekskluzivnih tonova pomoću ton karte FloorColor. Moguće su promjene tona boje i pojave kredastih struktura zbog djelovanja UV zraka i atmosferilija.

  Organski pigmenti (npr. u kafi, crnom vinu ili lišću) te različite hemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline i sl.) mogu dovesti do promjene tona boje, dok opterećenje trenjem može izgrebati površinu, što međutim ne utiče na funkcionalnost proizvoda.

  Napomena: kod intenzivnih tonova boje može zbog različitih debljina sloja i neravnomjernog sušenja doći do malih razlika u boji.

  Stepen sjaja

  Svilenkasto mat

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža jamči postojanost najmanje 6 mjeseci. Kod nižih temperatura potrebno je temperirati materijal prije obrade na temperaturu od ca. 20°C.

  Tehnički podaci

  • sd-vrijednost kod debljine sloja od 2 mm < 6 m
  • sd-vrijednost kod debljine sloja od 4 mm < 7 m

  Gustina

  ca. 2,0 g/cm3

  Debljina suhog filma

  ca. 40 µm/100 g/m2

  Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

  80 mg/30 cm2

  Čvrstoća na pritisak

  ca. 45 N/mm2 (MPa)

  Hemijska otpornost

  Tablica otpornosti na hemikalije prema DIN EN ISO 2812-3:2007 pri 20 °C
  7 dana
  Ispitna skupina 1 *
  Otto goriva, Super i Normal prema DIN 51600 i DIN EN 228
  +
  Ispitna skupina 4a *
  svi ugljikovodici uključ. 2 i 3 osim 4 a i 4 b te rabljena motorna i hidraulička ulja
  +
  Ispitna skupina 5 *
  jednovalentni i polivalentni alkoholi (do maks. 48 vol. % metanola) glikoeteri (uključ. 5b)
  + (E)
  Ispitna skupina 7 *
  svi organski esteri i ketoni (uključ. 7a)
  + (E)
  Ispitna skupina 8 *
  vodene otopine alifatskih aldehida do 40%
  + (E)
  Ispitna skupina 9 *
  vodene otopine organskih kiselina (ugljičnih kiselina) do 10 % te njihovih soli (u vodenoj otopini)
  +/-
  Ispitna skupina 10 *
  mineralne kiseline do 20 % te kiselo hidrolizirajuće anorganske soli u vodenoj otopini (pH < 6), osim fluorovodične kiseline i kiselina sa oksidirajućim djelovanjem i njihovih soli
  + (V)
  Octena kiselina 5 %tna +/-
  Mliječna kiselina 10 %tna +/-
  Sumporna kiselina 50 %tna + (V)
  Nitratna kiselina 10 %tna + (V)
  Solna kiselina 30 %tna + (V)
  Amonijak 25 %tna otopina (Salmiak) +
  Otopina natrij hidroksida 50 %tna +
  Otopina željezo(III)klorida, zasićena + (V)
  Otopina magnezij klorida 35 %-tna +
  Dest. voda +
  Otopina kuhinjske soli, zasićena +
  Benzin, super +
  Lož ulje i dizel gorivo +
  Coca cola + (V)
  Kafa + (V)
  Crno vino + (V)
  Lizoformna otopina 2 %tna +
  Shell Diala ulje +
  Skydrol (hidraulična tekućina) +
  Rashladne tekućine za transformatore +
  Tumačenje znakova: + = postojan, +/– = uvjetno postojan, V = promjena boje,  E = malo smekšavanje

  * odgovara građevinskim i ispitnim načelima koja se odnose na zaštitu voda  DIBt-a. Kod tekućina razreda opasnosti A I, A II i B  VbF-a (Uredbe o zapaljivim tekućinama) neophodan je sloj sposoban za odvodnju.

  Prikladne podloge

  Sve mineralne i keramičke podloge u unutarnjem prostoru. Podloga mora biti nosiva, postojana oblika, čvrsta, bez slobodnih čestica, prašine, ulja, masnoće, otisaka od gume i ostalih supstancija koje spriječavaju prianjanje.
  Samonivelirajuće mase na bazi cementa potrebno je ispitati u pogledu njihove sposobnosti premazivanja, po potrebi izraditi uzorke.
  Beton očišćen mokrim postupkom ili cementni estrih moraju imati matiranu osušenu površinu, na njoj se ne smije sjajiti vodeni film. Vlačna čvrstoća površine podloge mora iznositi prosječno 1,5 N/mm2 . Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od 1,0 N/mm2.
  Podloge moraju imati postignutu svoju vlagu izjednačenja:
  Anhidritni estrih: maks. 0,5  % težine
  Magnezitni estrih: 2–4  % težine
  Ksilolitni estrih: 4–8 % težine

  Priprema podloge

  Podloge se priređuju prikladnim postupkom poput sačmarenja ili brušenja tako da ispunjavaju navedene zahtjeve. Jednokomponentne stare premaze i dvokomponentne premaze koji ne vežu treba načelno ukloniti. Staklaste površine i krute dvokomponentne premaze treba očistiti, obrusiti odnosno matirano obraditi mlazom.

  Priprema materijala

  Najprije posebno promiješati učvrščivač. Nakon toga dodati učvrščivač u temeljnu masu i intenzivno miješati miješalicom koja se polagano okreće (400 o/min) dok ne nastane homogena masa bez pruga. Izmiješani materijal staviti u posudu za miješanje (prebaciti) i uz temeljito miješanje dodavati potrebnu količinu pijeska odnosno vode (vidi tablicu dolje) i miješati sve dok ne nastane homogena smjesa bez grudica.

  Omjer miješanja

  Disbopox 453 Verlaufschicht:
  Temeljna masa 9 tež. dijelova
  Učvršćivač 1 tež. dio

  Način primjene

  Ovisno o namjeni, nanosi se četkom za mase za brtvljenje, zidarskom žlicom ili prikladnim nožem za nanošenje (npr. nazubljenim nožem od tvrde gume).

  Sistem nanošenja

  Temeljni premaz
  Nanošenje četkom na fino hrapave podloge: 
  Materijal razrjeđen vodom ravnomjerno i obilno nanijeti četkom i snažno ga utiskivati.

  Zaribano špahtlanje (kratz) hrapavih, poroznih podloga: 
  Nakon što je temeljni premaz nanešen i otvrdnjen, materijal prilagođen za zaribano špahtlanje (smjesa epoksidne smole i kvarca) izliti na površinu i sa gletericom ili nazubljenom tvrdom gumom prevlačiti preko izbočina podloge.

  Alternativno se za temeljni premaz na mineralnim površinama može upotrijebiti i Disbopox 443 EP Imprägnierung. Materijal izlijevati i nanositi gumenom nazubljenom tvrdom gumom. Nastale lokvice materijala obraditi valjkom srednje dlake ili četkom za mase za brtvljenje (potrošnja ca. 200 g/m2).

  Reparaturni mort
  Reparaturni mort nanositi na svježe nanešeni temeljni premaz i čvrsto ga nabiti pomoću plastične gleterice ili gleterice od nehrđajućeg čelika. Na kraju izgladiti površinu.

  Završni premaz
  Razljevni premaz (samoliv): 
  Samorazljevni premaz razliti na pripremljenu podlogu nakon što je odstajala najmanje 12, a najviše 24 sata i ravnomjerno ga nanositi nazubljenom tvrdom gumom (trokutasti zupci, min. 8 mm). Nakon čekanja od ca. 10 min. materijal odzračiti pomoću bodljikavog valjka.

  Posipana obloga (protuklizna): 
  Na grundiranu odnosno špahtlanu površinu nakon vremena čekanja od najmanje 12 i najviše 24 sata nanijeti razljevni premaz (samoliv) zupčastom gletericom od tvrde gume (trokutasto nazubljena zubima od najmanje 8 mm) te ravnomjerno rasporediti. Nakon toga na frišku površinu po cijeloj površini posuti Disboxid 943 Einstreuquarz kvarcni posip (0,4-0,8 mm) ili Disboxid 944 Einstreuquarz kvarcni posip (0,7–1,2 mm). Nakon stvrdnjavanja, odnosno sušenja, sloj kvarcnog posipa koje ostao kao višak temeljito pomesti to jest očetkati te nanijeti valjkom međusloj i završni sloj  proizvoda Disbopox 447 Wasserepoxid.

  Potrošnja

  Temeljni premaz
  Disbopox 443 EP-Imprägnierung

  ca. 200g/m2
  Grubo zaravnavanje (kratzs)
  Disbopox 453*
  Verlaufschicht
  Disboxid 942
  Mischquarz


  ca. 1.500 g/mm/m2

  ca. 300 g/mm/m2
  Reparaturni mort
  Disbopox 453 Verlaufschicht
  Disboxid 946 Mörtelquarz
  ca. 300 g/mm/m2
  ca. 1.500 g/mm/m2
  Razljevni premaz Disbopox 453 Verlaufschicht**
  Min. 2 mm, max. 5 mm debljina mokrog sloja
  ca. 2 mm (8 mm trokutasti zupci***)
  ca. 3 mm
  ca. 4 mm
  ca. 3,5 – 4,0 kg/m2
  ca. 5,0 – 6,0 kg/m2
  ca. 7,0 – 8,0 kg/m2
  Posipna obloga (protuklizna)
  Disperzivni sloj
  Disbopox 453 Verlaufschicht*
  Disboxid 942 Mischquarz
  Posipanje pijeskom

  Disboxid 943/944
  Einstreuquarz
  Pokrivno premazivanje
  Disbopox 442 GaragenSiegel
  ili
  Disbopox 447 Wasserepoxid

  ca. 3,0 kg/m2
  ca. 600 g/m2


  ca. 3–4 kg/m2  2 x ca. 250 g/m2

  * Ne smije se ići ispod minimalne potrošnje od 3,5 kg/m2, jer može doći do poremećaja u razlijevanju.
  ** Ovdje se radi o preporukama. Veličina zubaca zavisi o otpornosti na habanje nazubljenog noža, temperaturi, stepenu doziranja i uslovima podloge. Potrošnja pokrivnog premaza na disperzivnim premazima varira zavisno o temperaturnim uticajima, načinu primjene, alatu kao i raznim disperzivnim materijalima. Tačne parametre potrošnje odrediti probnim premazivanjem na objektu

  Vrijeme nanošenja

  Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 30 minuta. Više temperature skraćuju, a niže produžuju vrijeme sušenja.

  Uslovi pri nanošenju

  Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge: 
  Min. 10 °C, max. 25 °C 
  Relativna vlažnost zraka mora biti između 40% i maks. 80%. Vrijednosti izvan ovog raspona mogu  nepovoljno uticati  na izgled površine. Temperatura podloge bi morala uvijek biti za najmanje 3 °C veća od temperature rosišta.

  Vrijeme čekanja

  Vrijeme čekanja između radnih postupaka je pri 20 °C min. 12 sati. Navedeno vrijeme se zbog viših temperatura skraćuje, a zbog nižih produžuje.

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka može se po površini hodati nakon ca. 12 sati, nakon ca. 3 dana je mehanički opteretiva, nakon ca. 7 dana potpuno stvrdnuta. 
  Pri nižim temperaturama odgovarajuće duže. Tokom procesa stvrdnjavanja (ca. 12 sati na 20°C) potrebno je nanešeni materijal zaštititi od vlage, jer u protivnom može doći do poremećaja površine i smanjenja prianjanja.

  Pri radu treba osigurati dobro provjetravanje i odzračivanje, budući da se u protivnom mogu pojaviti razlike u tonu boje zbog neravnomjernog sušenja.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon upotrebe kao i u slučaju dužeg prekida rada alat oprati vodom ili toplom vodom sa sapunicom.

  Certifikat

  Aktualni certifikati na upit.

  Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

  Proizvod namijenjen samo za profesionalnu upotrebu.
  Temeljna Masa (komponenta A): Zapaljivo. Nadražuje oči i kožu. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Ne udisati pare/aerosol.  Spriječiti dodir s kožom. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. S 28 Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode i sapuna. Ne izlijevati u kanalizaciju. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. 
  Sadrži 3,6,9-Triazaundecan-1-11-diamin - može izazvati alergijske reakcije.

  Učvršćivač (komponenta B): Nadražuje oči i kožu. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Spriječiti dodir s kožom. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode i sapuna. Ne izlijevati u kanalizaciju. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(j); 140 g/l; maks. 30 g/l.

  GIS-kod

  RE 1

  Bliži podaci

  Vidjeti Sigurnosno - tehnički list. 
  U radu s materijalom valja poštivati upute za zaštitu na radu na gradilištu kao i Caparolove upute za čišćenje i njegu podnih površina.

  CE-oznaka

  ce-logo
  Disbon GmbH
  Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

  08

  DIS-453-005604
  EN 13813:2002
  Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi)
  EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
  Reakcija na požar Efl
  Otpuštanje korozivnih tvari SR
  Propusnost vode NPD
  Otpornost na otiranje ≤ AR1
  Prionjivost ≥ B1,5
  Otpornost na udar ≥ IR4

  EN 13813

  Norma EN 13813 "estrih-mort, masa za estrih i estrih – estrih-mort i mase za estrih – svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve koje se postavlja na estrih-mort koji se koristi za podne konstrukcije u interijerima. Premazi i brtvene mase od sintetičke smole također su obuhvaćeni ovom normom.

  Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati oznaku CE. Označavanje se vrši na spremnicima kao i u odgovarajućoj brošuri o CE oznakama koju se može pronaći na internetu pod www.caparol.de.

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • Tehnička informacija