Disbopox 447 Wasserepoxid

Vodorazrjedivi 2K premaz na bazi epoksidne smole za zidne premaze i vozne podne površine izložene malom do srednjem opterećenju uobičajenom u industriji.

Primjena

Podne površine:
Za vozne mineralne podne površine i estrihe od tvrdog asfalta u unutarnjim prostorima u industriji i obrtu, kao što su npr. opskrbni prostori, centrale za grijanje, skladišta, arhivi, magacini, hodnici, izlazi za nuždu, požarne stepenice, društvene prostorije. Međupremaz u sustavu Disboxid ArteFloor-System.

Zidne površine:
Za mineralne zidne površine izložene jakom opterećenju zbog djelovanja hemikalija, sredstava za dezinfekciju ili vlage, kao na primjer u bolnicama, odzračnim otvorima (ventilacijski kanali), laboratorijima, proizvodnim prostorima u prehrambenoj industriji i proizvodnji slatkiša. Međupremaz i završni premaz za Capaver Glasgewebe i Capadecor AkkordVlies-Z.

Osobine materijala

 • dobra otpornost na hemikalije
 • otpornost na dezinfekcijska sredstva
 • dekontaminacija prema normi DIN 25 415
 • difuzivnost – prikladan za magnezitne i anhidritne estrihe
 • smanjena emisija štetnih tvari, TÜV ispitivanje štetnih tvari i nadzor
Ispitan prema AgBB ispitnim kriterijima za emisije hlapljivih organskih spojeva iz građevnih proizvoda relevantnih za unutarnje prostore. Šemu vrednovanja AgBB (Odbora za zdravstveno vrednovanje građevnih proizvoda) za primjenu građevnih materijala u osjetljivim prostorima kao što su npr. prostori za boravak izradile su službe nadležne za okoliš i zdravlje.

Baza materijala

Vodorazrjediva 2K čvrsta epoksidna smola.

Pakovanje/veličina pakovanja

 • Standard:
  5 kg, 10 kg plastično kombi pakiranje, 
  40 kg plastično pakiranje (masa: 24 kg plastična kanta, učvrščivač: 16 kg plastična kanta)
 • ColorExpress: 
  10 kg plastično kombi pakiranje  

Nijanse

 • Standard: 
  5 kg pakiranje: Kieselgrau 
  10 kg pakiranje: Kieselgrau, Betongrau, Altweiß, Weiß
  40 kg pakiranje: Kieselgrau, Betongrau
  Posebni tonovi na upit.
 • ColorExpress: 
  U ColorExpress sustavu na licu mjesta se može nijansirati u preko 21.000 nijansi.
  Ekskluzivno oblikovanje u bojama moguće pomoću nijansi iz kolekcije FloorColor plus.
Promjene u nijansi i kredne pojave su moguće kod UV zračenja i pod uticajem atmosferilija.
Organska bojila (npr. kafa, crno vino ili lišće) kao i razne hemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline i sl.) mogu uzrokovati promjene u nijansi. Brušenje može izazvati ogrebotine na površini. Međutim, to ne utiče na funkcionalnost. Kod intenzivnih i tamnih nijansi može na površini doći do pojave privremenog otiranja pigmenata – eventualno može biti potrebno popravljanje ili nepropusni prozirni premaz.

Stepen sjaja

Svilenkasto sjajni.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 2 godine. Kod nižih temperatura materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 0C.

Gustina

ca. 1,4 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 35 µm/100 g/m2

Difuzijski otpor µ (H2O)

ca. 40.000

Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

60 mg/30 cm2

Hemijska otpornost

Otpornost na hemikalije prema EN ISO 2812 pri  20 °C
7 dana
Octena kiselina 5 %-tna+ (V)
Solna kiselina 10 %-tna+ (V)
Sumporna kiselina ≤ 10 %-tna+ (V)
Limunska kiselina 10 %-tna+
Amonijak 25 %-tni (salmiak)+
Kalcij hidroksid+
Otopina željezo III klorida, zasićena+ (V)
Lisoformna otopina 2 %-tna+
Otopina magnezij klorida 35 %-tna+
Destilirana voda+
Otopina kuhinjske soli, zasićena+
Tehnički benzin (zamjena za terpentin)+
Benzin za pranje+
Loživo i dizelsko gorivo+
Coca-Cola+ (V)
Kafa+ (V)
Crno vino+ (V)
Ulje za hlađenje transformatora+
Objašnjenje znakova: + = otporno, (V) = obojenje

Uvod

Za obradu u Disboxid ArteFloor sustavu pogledajte odgovarajuću sistemsku informaciju.

Prikladne podloge

Sve mineralne podloge (između ostaloga i beton, cementni, anhidritni i magnezitni estrih, žbuka) kao i estrisi od tvrdog asfalta u unutarnjim prostorima. Na zidnim površinama se može primijeniti također i na Capaver Glasgewebe, na Capdecor AkkordVlies-Z i na Caparol-Akkordspachtel KF.
Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, čvrsta, bez slobodnih čestica, prašine, ulja, masnoća, otarina guma i drugih tvari koje razdvajaju. Cementne, plastikom obogaćene mase za izravnavanje provjeriti i utvrditi mogu li se premazivati, po potrebi izraditi probnu površinu. Kod podnih površina srednja vlačna čvrstoća podloge mora iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti ispod 1,0 N/mm2.
Podloge moraju imati ujednačenu vlažnost.
Beton i cementni estrih: maks. 5 tež.%
Anhidritni estrih: maks. 2 tež.%
Magnezitni estrih: 2 – 4 tež.%
Estrih od ksilolita: 4 – 8 tež.%

Estrisi od tvrdog asfalta moraju odgovarati klasi tvrdoće IC 15 i ne smiju se izobličiti u zadanim temperaturnim uslovima i pod mehaničkim opterećenjima.

Priprema podloge

Podlogu pripremiti prikladnim mjerama, kao npr. sačmarenjem ili glodanjem tako da navedeni zahtjevi budu ispunjeni. Kod estriha od tvrdog asfalta treba dodani materijal nakon pripreme biti vidljiv najmanje 75%. 1K stare premaze i 2K premaze koji se odvajaju u načelu se moraju odstraniti.
Staklaste površine i krute 2K premaze očistiti, obrusiti odnosno matirati mlazom ili grundirati sa Disbon 481 EP-Uniprimer. Izboje i nedostatke u podlozi zapuniti tijesno po površini sa mortovima Disbocret® PCC-Mörtel ili Disboxid EP-Mörtel. Na mineralnim podlogama eventualno nanijeti struganu masu za ispunu i izravnavanje Disbopox 453 Verlaufschicht prema tehničkim informacijama kako bi se izravnale neravnine (hrapavost).

Priprema materijala

Osnovnu masu zamiješati i dodati učvrščivač. Mješalicom koja se polako okreće (maks. 400 okr/min.) intenzivno miješati da nastane ravnomjerna njiansa bez pruga. Preliti u drugu posudu i još jednom temeljno promiješati. Materijal za međupremaz i završni premaz se ne smije razrjeđivati.

Omjer miješanja

Osnovna masa : učvrščivač = 3 : 2 težinska dijela

Način primjene

Materijal se može nanositi kistom/četkom, valjkom (teksturirani poliamidni valjak, npr. Rotanyl ličilački valjak 8 mm, dužina dlake 11 mm, kompanije Rotaplast) ili prskanjem (Airless, najmanje 50 bara, mlaznica 0,015-0,017 inča, ugao prskanja 450, nakon toga prijeći valjkom).

Sistem nanošenja

Temeljni premaz
Nove, nekorištene mineralne podloge i estrihe od tvrdog asfalta grundirati sa Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid, razrjeđenim sa ca. 5-10% vode. Korištene i jako upojne podloge grundirati sa Disbopox 443 EP-Imprägnierung. Grundirani sloj intenzivno doraditi četkom za nanošenje nepropusnog laka.

Premazivanje
Međupremaz i završni premaz nanositi nerazrjeđene. Kod ekstremne promjene nijanse i kod jako intenzivnih nijansi (npr. iz ColorExpress Baze 3) može kod većih zahtjeva za optičkim izgledom biti potreban i treći prolaz (etapa rada).

Oblikovanje površine
Disboxid 948 Color-Chips nasipati u svježi premaz i nakon sušenja lakirati sa Disbopur 458 PUAquaSiegel da bude glatko odnosno uz dodavanje 3 tež. % Disbon 947 SlideStop Fine da bude protuklizno.

Potrošnja

Temeljni premaz
mineralne podloge 
Disbopox 443 EP-Imprägnierung
ca. 200 g/m2
Estrisi od tvrdog asfalta
Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid
razrijeđen sa 5-10 % vode
ca. 200 g/m2
Capaver Glasgewebe i Capadecor AkkordVlies-Z
Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid
razrijeđen sa max. 5 % vode 
ca. 120–200 g/m2
Grubo zaravnavanje (kratz)
Za grube, porozne podloge:
Disbopox 453 Verlaufschicht
Disboxid 942 Mischquarz
ca. 1.040–1.200 g/mm/m2
ca. 210–240 g/mm/m2
Premazivanje
Podne površine (R9)
Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid
ca. 200–250 g/m2 po sloju
Podne protuklizne površine  (R10)
Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid
Disbon 947 SlideStop Fine
ca. 250 g/m2
ca. 10 g/m2
Zidne površineca. 120–200 g/m2 po sloju
Površinsko oblikovanje (pod)
Posipanje čipsom
Disboxid 948 Color-Chips
ca. 30 g/m2
Završno premazivanje (R9)
Disbopur 458 PU-AquaSiegel
ca. 130 g/m2
Završno premazivanje - protuklizno (R11)
Disbopur 458 PU-AquaSiegel
Disbon 947 SlideStop Fine
ca. 130 g/m2
ca. 4 g/m2

Tačne vrijednosti potrošnje odrediti izradom probnih uzoraka na objektu.
Alternativno Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid, razrijeđen sa 5–10 % vode
Kod kontakta sa automobilskim gumama može doći do promjene boje

Vrijeme nanošenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 90 minuta. Više temperature skraćuju, niže produžuju vrijeme upotrebljivosti.

Napomena: kraj vremena upotrebljivosti nije optički raspoznatljiv. Prekoračenje dovodi do promjena u stepenu sjaja i nijanse kao i do niže čvrstoće i otpornosti i gubitka na čvrstoći vezanja s podlogom. Prevelike debljine sloja (povećana potrošnja) u pojedinom prolazu se moraju izbjegavati. Tokom faze sušenja i stvrdnjavanja osigurati dobar dovod i odvod svježeg zraka.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, okoline i podloge: 
Min. 10 °C, max. 30 °C
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 30C iznad temperature rošenja.

Vrijeme čekanja

Vremena čekanja između dva prolaza (etape rada) bi pri 200C trebala biti najmanje 16 sati i najviše 48 sati.
Kod dužih vremena čekanja se površina prethodno završene etape rada mora obrusiti. Više temperature skraćuju, a niže produžuju navedeno vrijeme.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka površina je prohodna nakon ca. 1 dan, nakon ca. 3 dana se površina može mehanički opteretiti, a nakon ca. 7 dana je potpuno stvrdnuta.
Kod nižih temperatura odgovarajuće dulje. Tokom procesa stvrdnjavanja (ca. 24 sata pri 200C) nanešeni materijal zaštititi od vlage, jer inače može doći do narušavanja površine i smanjenja snage vezanja za podlogu.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe i kod dužih prekida u radu vodom ili toplom sapunicom.

Certifikat

Aktualni certifikati na upit.

Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

Samo za profesionalnu primjenu.
Osnovna masa:
 
Čuvati izvan dohvata djece. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Ne udisati pare / aerosol. Ne smije dospijeti u kanalizaciju / vode ili tlo.
Sadrži izofordianmin, m-ksililendiamin. Može izazvati alergijske reakcije.
Učvrščivač: 
Čuvati izvan dohvata djece. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno
vode i zatražiti savjet liječnika. Ne udisati pare / aerosol. Ne smije dospijeti u kanalizaciju / vode ili tlo.
Sadrži 4.4'-izopropilidendifenol. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Osnovnu masu pomijašati s učvrščivačem i pustiti da se stvrdne i odlagati kao otpatke boja.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(j); 140 g/l; maks. 15 g/l

GIS-kod

RE 0

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu kod zaštite objekata kao i Caparol uputa za čišćenje i održavanje podova.

CE-oznaka

ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-447-001248 EN 13813:2002
Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi)
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcija na požarBfl-s1
Otpuštanje korozivnih tvariSR
Propusnost vodeNPD
Otpornost na otiranje≤ AR1
Prionjivost≥ B1,5
Otpornost na udar≥ IR4


EN 13813
Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih – Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Techničke informacije