• facebook
Proizvodi | Podni premazi | Za industrijske podove | Disbon 476 EP-RollSchich...

Disbon 476 EP-RollSchicht CR

Dvokomponentni premaz od epoksidne smole sa sposobnošću velikog hemijskog i mehaničkog opterećenja za podne i zidne površine, koji se može nanositi valjkom.

  Primjena

  Završni premaz za mineralne i metalne površine u unutarnjem i vanjskom prostoru, izložene velikom mehaničkom i hemijskom opterećenju, kao što su:

  • industrijski podovi po kojima voze viličari,
  • zaštitni premaz na konstrukcijskim elementima u agresivnoj industrijskoj atmosferi (hale za galvanizaciju, prostorije za baterije, itd.)
  • tehnika pročišćavanja otpadnih voda

  Osobine materijala

  • vrlo dobra otpornost na hemikalije
  • izdržljivost na mehaničko opterećenje
  • opteretivost na vlažnoj temperaturi do 40 °C
  • opteretivost pri trajnom izlaganju vlazi

  Baza materijala

  2K-epoksidna smola, "total solid" prema Deutscher Bauchemie

  Pakovanje/veličina pakovanja

  10 kg limeno kombinirano pakiranje, 30 kg pakiranje (masa: 26,4 kg, učvršćivač: 3,6 kg)

  Nijanse

  • 10 kg pakiranje:
   ca. RAL 7032 i ca. RAL 7023
  • 30 kg pakiranje: 
   ca. RAL 7032
  Posebne nijanse dostupne na upit.

  Ekskluzivno oblikovanje u bojama moguće prema FloorColor kolekciji nijansi.

  Promjene u boji i kredne pojave moguće kod utjecaja UV zraka i atmosferilija. Organske tvari u boji (npr. kafa, crno vino, lišće) kao i razne hemikalije (npr. sredstva za dezinfekciju, kiseline itd.) mogu izazvati promjene u nijansi boje. Brušenje i oštri predmeti mogu izazvati površinske ogrebotine, što ne utječe na funkcionalnost proizvoda.

  Stepen sjaja

  Sjajni

  Skladištenje

  Na hladnom i suhom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 2 godine. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 0C.

  Gustina

  ca. 1,7 g/cm3

  Debljina suhog filma

  ca. 60 µm/100 g/m2

  Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

  ca. 107 mg/30 cm2

  Tvrdoća po Shore-u (A/D)

  ca. D 75

  Hemijska otpornost

  Hemijska otpornost prema DIN EN ISO 2812-3:2007 pri ca. 20 °C
  Ispitna skupina 1* + 7 dana
  Ispitna skupina 3* + 7 dana
  Ispitna skupina 4* +/- 72 sata
  Ispitna skupina 5a* + (V) 7 dana
  Ispitna skupina 7b* + 7 dana
  Ispitna skupina 9* + 7 dana
  Ispitna skupina 10* + (V) 7 dana
  Dušična kiselina 20 %tna +/- (V) 72 sata
  Solna kiselina 30 - 32 %tna + (V) 7 dana
  Sumporna kiselina 35 %tna + (V) 7 dana
  Mliječna kiselina 45 %tna + (V) 7 dana
  Amonijak 25 %tni + 7 dana
  Natrijeva lužina 50 %tna + 7 dana
  Vodik peroksid 30 %tni +/- (V) 72 sata
  Otopina natrij hipoklorida 13 %tna + (V) 7 dana
  Skydrol (hidraulična tekućina) + 7 dana
  Tekućina za kočnice + (V) 7 dana
  Glicerin + 7 dana

  Tumačenje znakova:
  + = postojan, +/– = uvjetno postojan, V = promjena boje,

  *) Odgovara građevnim i ispitnim načelima za vodozaštitu DIBt.
  Za tekućine razreda opasnosti AI; AII i B VbF (odredba o zapaljivim tekućinama) potrebna je vodljiva obloga.

  Prikladne podloge

  Sve mineralne podloge u unutarnjim prostorima.
  Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, bez otpadaka, prašine, ulja, masnoća, strugotina gume i
  drugih tvari koje razdvajaju.
  Kod cementnih masa za izravnavanje obogaćenih umjetnom smolom prethodno provjeriti
  njihovu prikladnost za premazivanje, po potrebi izraditi probne površine.
  Srednja vučna čvrstoća površine podloge mora iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja jedinična vrijednost ne
  smije pasti ispod 1,0 N/mm2.
  Sadržaj vlage u podlogama mora biti ujednačen:
  Beton i cementni estrih: max. 4 tež.%
  Anhidritni estrih: maks. 0,5 tež.%
  Magnezitni estrih: 2 – 4 tež.%
  Magnezij - oksikloridni (ksilolitni) estrih: 4 – 8 tež.%
  Uzlaznu vlagu koja se pojavljuje eliminirati. Kod anhidritnog i magnezitnog estriha nužno je izvesti brtvljenje prema zemlji. Estrisi od tvrdog asfalta moraju odgovarati razredu tvrdoće IC 10 ili IC 15 i ne smiju se deformirati u postojećim temperaturnim uvjetima i pod mehaničkim opterećenjima.

  Priprema podloge

  Kod mineralnih podloga i tvrdog asfalta – u unutarnjem prostoru - :
  Podlogu treba prikladnim metodama, poput, primjerice, obrade mlazom kuglica ili glodanjem, pripremiti tako da ispunjava navedene zahtjeve. Jednokomponentne stare premaze i labave dvokomponentne premaze načelno treba odstraniti. Staklaste površine i krute dvokomponentne premaze treba očistiti, izbrusiti odnosno matirati ih mlazom ili grundirati sredstvom Disbon 481 EP-Uniprimer. Raspukline i oštećena mjesta na podlozi treba zapuniti mortom Disbocret®-PCC-Mörtel ili Disboxid EP-Mörtel tako da budu u ravnini s površinom.
  Kod estriha od tvrdog asfalta agregat mora nakon pripreme biti vidljiv najmanje 75%.

  Kod metalnih podloga:
  Metalnu površinu treba prikladnim metodama poput, primjerice, čišćenja (odmašćivanja ili skidanja hrđe) pripremiti tako da ispunjava navedene zahtjeve.
  Površine od čelika treba obraditi komprimiranim mlazom sa čvrstim abrazivnim sredstvima, te se mora prikladnim metodama postići stepen pripreme površine Sa 2 1/2 prema normi DIN EN ISO 12944-4 odnosno ISO 8501-1. Na kraju treba površinu temeljno otprašiti i neposredno nakon toga izvršiti prvo premazivanje sredstvom Disbon 476 EP RollSchicht CR.

  Priprema materijala

  Učvršćivač dodati osnovnoj masi. Mješalicom koja se polako okreće intenzivno miješati (najviše 400 okr/min) dok ne nastane jednolična, homogena smjesa. Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati.

  Omjer miješanja

  Masa : učvršćivač = 88 : 12 tež. dijelova

  Način primjene

  Nanosi se valjkom srednje ili kratke dlake. Materijal je tiksotropan i može se nanositi u debelim slojevima.

  Sistem nanošenja

  1. Temeljni premaz
  Mineralne podloge grundirati sa Disboxid 462 EP-Siegel tako da se zapune pore. Hrapave podloge dodatno ujednačiti grubim zaravnavanjem (kratz), (temeljna masa pomiješana s kvarcnim pijeskom). Ovisno o zahtjevu, može se alternativno primijeniti
  Disboxid 420 E.MI Primer
  Disboxid 460 EP-Ground
  Disboxid 461 EP-Filler Neu
  Opširnije informacije mogu se naći u pojedinim tehničkim informacijama.
  Asfaltne podloge nije potrebno posebno grundirati. Kod hrapavih, mlazom obrađenih asfaltnih podova može se prvi sloj izvesti sa Disbona 476 EP-RollSchicht CR kratz obradom uz dodatak ca. 20 težinskih postotaka miješanog kvarca Disboxid  942 Mischquarz. 


  2. Izvedba premaza za srednje mehaničko opterećenje (glatki premaz)
  Nakon najranije 16, ali najviše 24 sata nanijeti prvi premaz Disbon 476 EP RollSchicht CR. Drugi sloj mora se također nanijeti u roku od 24 sata.

  3. Izvedba premaza za srednje mehaničko opterećenje (protuklizni premaz)
  Izvedba prema opisu pod 2., međutim po još svježem prvom premazu dispergirati po čitavoj površini kvarcni pijesak Disboxid 943 Einstreuquarz odnosno Disboxid 944 Einstreuquarz ili granitni drobljenac 0,5-1,0 mm.
  Nevezani pijesak treba sljedeći dan pomesti. Izvesti završni premaz tako da se Disbon 476 EP RollSchicht CR ravnomjerno raspodijeli po površini gumenim kliznikom i zatim obradi valjkom u križnom postupku.

  Izvedba premaza za veliko mehaničko opterećenje (samo kod mineralnih podloga)
  Na pjeskareni temeljni premaz nanosi se razljevni mort na sljedeći način:
  Disboxid 464 EP-Decksiegel, 100 tež.-%
  Disboxid 942 Mischquarz, 50 tež.-%
  i ravnomjerno se raspodijeli nazubljenim nožem. Nakon čekanja od ca. 10 minuta svježi razljevni mort treba odzračiti bodljikavim valjkom. Opširnije informacije naći ćete u tehničkim informacijama 464.
  Na kraju se površinu obradi masom Disbon 476 EP RollSchicht CR prema opisu pod 2. ili 3. 

  Izvedba premaza za ekstremno mehaničko opterećenje (samo kod mineralnih podloga)
  Mort se izrađuje od
  Disboxid 462 EP-Sie­gel, 1 tež. dio
  Disboxid 946 Mörtel­quarz, 10 tež. dijelova
  Vezivo u pakiranju od 5 kg odmjereno je za dvije vreće kvarca za mort od po 25 kg. Kvarc za mort puniti u prisilnu mješalicu i dodavati zamiješano vezivo dok miješalica radi. 3 minute intenzivno miješati. Mort nanositi postupkom mokro u mokro na svježi temeljni premaz ili na već stvrdnuti, pjeskareni temeljni premaz, sabiti ga i zatim zagladiti plastičnom lopaticom ili lopaticom od plemenitog čelika.
  Opširnije informacije možete naći u tehničkim informacijama 462. Na kraju površinu izgladiti masom Disbon 476 EP RollSchicht CR uz dodavanje 1-2 tež. % aditiva Disboxid 952 Stellmittel.
  Drugi premaz se nanosi valjkom. Za protuklizne površine treba drugi premaz pjeskariti disperzivnim sredstvom Disboxid 943 Einstreuquarz i nanijeti završni premaz masom Disbon 476 EP RollSchicht CR. 

  Potrošnja

  Nanošenje valjkom
  Glatka površina ca. 500 g/m2 po sloju
  Protuklizni premaz 1. radni korak ca. 500 g/m2
  Posipavanje: ca. 3 kg/m2
  Disboxid 943 (R 11 V4) ili Disboxid 944 (R 11 V6)
  ili granitni drobljenac 0,5-1,0 mm (R 11 V4)
  2. radni korak ca. 600–700 g/m2
  Grubo zaravnavanje (kratz) asfalt
  Disbon 476 EP-RollSchicht CR
  Disboxid 942 Mischquarz
  ca. 1.400 g/mm/m2

  ca. 280 g/mm/m2

  Tačne vrijednosti potrošnje odrediti probnim premazivanjem na objektu. Potrošnja završne impregnacije na posutim premazima varira ovisno o temperaturnim uvjetima, načinu aplikacije, alatu te različitim disperzivnim materijalima.

  Vrijeme nanošenja

  Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 35 min. Navedeno vrijeme se kod viših temperatura skraćuje, a kod nižih produžuje.

  Uslovi pri nanošenju

  Temperatura materijala, zraka i podloge:
  Min. 10 °C, max. 30 °C
  Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje
  3°C iznad temperature rosišta.

  Vrijeme čekanja

  Vrijeme čekanja između radnih prolaza trebalo bi pri 20 °C iznositi najmanje 12, a najviše 24 sata.
  U slučaju duljeg čekanja mora se površinu iza prethodnog radnog prolaza nabrusiti, ako nije bila pjeskarena. Navedeno vrijeme se zbog viših temperatura skraćuje, a zbog nižih produžava.

  Vrijeme sušenja

  Pri temperaturi od 20 °C i uz 60 % relativne vlažnosti zraka po premazu se može hodati nakon ca. 12 sati, nakon ca. 2 dana se može lako mehanički opteretiti, a nakon ca. 7 dana je mehanički opteretiv.
  Na niskim temperaturama se ovo odgovarajuće produžava. Tokom procesa stvrdnjavanja (ca. 12 sati pri 20 °C) treba nanešeni materijal čuvati od vlažnosti, jer bi u protivnom moglo doći do poremećaja površine i smanjenja prianjanja.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon upotrebe i kod duljih prekida u radu sa Disboxid 419 Verdünner.

  Certifikat

  Aktualne informacije na upit.

  Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

  Proizvod je namijenjen samo za profesionalnu primjenu.

  Masa:
    
  Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

  Učvšćivač:
   
  Štetno ako se proguta. Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Štetno ako se udiše. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Pustiti osnovnu masu da se stvrdne s učvršćivačem i odlagati kao otpatke boja.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(j); 500 g/l; maks. 70 g/l.

  GIS-kod

  RE 2

  Bliži podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
  Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

  CE-oznaka

  ce-logo
  Disbon GmbH

  Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 
  14


  DIS-476-013444 EN 13813:2002
  Materijal za in situ podove
  (estrihe) i in situ podovi (estrisi)
  EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
  Reakcija na požar Efl
  Otpuštanje korozivnih
  tvari
  SR
  Propusnost vode NPD
  Otpornost na otiranje < AR1
  Prionjivost > B1,5
  Otpornost na udar > IR4

  EN 13813

  Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole.
  Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Oznaka se stavlja na ambalažu, a nalazi se i u odgovarajućim uputama uz DoP koje se mogu pronaći na Internet adresi www.caparol.de.

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • Tehnička informacija