• facebook
Proizvodi | Podni premazi | Za balkone, terase i ver... | Disboxid 449 PU-Deckschi...

Disboxid 449 PU-Deckschicht

Pigmentirani, visokoelastični premaz za balkone, terase i pergole na bazi poliuretana koji suši na zraku. Sadrži malo otapala.

  Primjena

  Novi premazi na betonu, cementnim i tvrdim asfaltnim estrisima na balkonima, terasama i pergolama. 
  Renoviranje krutih i elastičnih starih premaza vani. Završni premaz na Disboroof 412 Dachschicht u područjima gdje protječe voda, odn. površinama na kojima se očekuje da će se privremeno zadržavati voda.

  Osobine materijala

  • otporan na dugotrajnu izloženost vlazi
  • postojan na vremenske uvjete i UV zračenje
  • dobra otpornost na kemikalije
  • premoštavanje pukotina

  Baza materijala

  Jednokomponentni, na zraku stvrdnjavajući poliuretan, sadrži vrlo malo otapala.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  6 kg, 12 kg limena kanta

  Nijanse

  Kieselgrau, Hellgrau
  Posebne nijanse na upit.


  Ekskluzivno oblikovanje u bojama moguće pomoću nijansi iz kolekcije FloorColor plus. 
  Mala odstupanja u nijansi i kredne pojave moguće su pod uticajem UV zračenja i atmosferilija. Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne hemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline itd.) mogu uzrokovati promjene u nijansi boje, što međutim ne utiče na funkcionalna svojstva materijala.

  Stepen sjaja

  Sjajan

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
  Stabilnost u skladištenju originalno zatvorene ambalaže najmanje 6 mjeseci. Pri nižim temperaturama prije obrade materijal uskladištiti na ca. 20 °C.

  Gustina

  ca. 1,1 g/cm3

  Debljina suhog filma

  ca. 68 µm/100 g/m2

  Tvrdoća po Shore-u (A/D)

  95/35 prema DIN 53505

  Istezanje do kidanja prema DIN 53504

  ca. 230 % prema DIN EN ISO 527

  Prikladne podloge

  Beton, cementni estrisi i estrisi od tvrdog asfalta, kao i nosivi kruti i elastični premazi.
  Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, bez otpadaka, prašine, ulja, masnoća, strugotina gume i drugih tvari koje razdvajaju.
  Kod cementnih masa za izravnavanje obogaćenih umjetnom smolom prethodno provjeriti njihovu prikladnost za premazivanje, po potrebi izraditi probne površine. 
  Srednja vlačna čvrstoća površine podloge mora iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja jedinična vrijednost ne smije pasti ispod 1,0 N/mm2.
  Sadržaj vlage u podlogama mora biti ujednačen (beton i cementni estrih maksimalno 4 tež.%). Isključiti pojavu uzlazne vlage.
  Estrisi od tvrdog asfalta moraju odgovarati klasi tvrdoće < IC 15 i ne smiju se u zadanim temperaturnim uvjetima i pod mehaničkim opterećenjima izobličiti.

  Priprema podloge

  Podlogu pripremiti prikladnim mjerama, npr. pod pritiskom ili glodanjem, tako da ispunjava navedene zahtjeve. 1K stare premaze i 2K premaze koji nisu nosivi u načelu treba odstraniti. Staklaste površine i krute 2K premaze očistiti, obrusiti, odnosno mat pjeskariti ili grundirati sa Disbon 481 EP-Uniprimer. Čvrste nosive elastične premaze očistiti.
  Napomena: Radi procjene vezivanja na poliesterskim premazima, prije izvođenja premaza potrebno je napraviti probni premaz.
  Kod estriha od tvrdog asfalta materijal koji se dodaje nakon pripreme mora biti vidljiv najmanje 75 %. Izboje i defektna mjesta na podlozi zapuniti obilno po površini sa Disbocret®-PCC-malterima ili Disboxid EP malterima.

  Priprema materijala

  Materijal je gotov za upotrebu. Prije upotrebe temeljno promiješati. 
  Samo kod grundiranja materijal se smije razrijediti max. 5-10%. Za razrjeđivanje koristiti isključivo Disbocolor 499 Verdünner. Primjena drugih vrsta razrjeđivača može dovesti do nepravilnosti na površini. Proizvod u cjelosti potrošiti jer se inače stvara tvrda kora. Materijal koji je već reagirao i stvrdnuo se ne može više učiniti upotrebljivim pomoću razrjeđivača.

  Način primjene

  Ovisno o primjeni, nanosi se gumenom raklom, valjkom za lakiranje, ili valjkom kratke dlake otpornim na otapala.

  Sistem nanošenja

  Temeljni premaz
  Normalno upojne mineralne podloge
  Grundirati sa Disbothan 449 PU-Deckschicht uz dodatak 5–10 tež.-% Disbocolor 499 Verdünner. Materijal nanijeti relativno tanko i raširiti s moher valjakom.

  Hrapave, vrlo porozne podloge 
  Grundirati sa Disboxid 420 E.MI Primer. Vrijeme čekanja prije nanošenja sljedećeg sloja 12-24 sata.

  Tvrdi asfalt
  Grundirati sa Disbon 481 EP-Uniprimer. Vrijeme čekanja prije nanošenja sljedećeg sloja od 16 sati do 3 dana.

  Kruti stari premazi
  Izbrusiti odn. pjeskariti i grundirati sa Disbon 481 EP-Uniprimer.

  Elastični stari premazi 
  Premazivati direktno nakon grundiranja.

  Među i završni sloj
  Nerazrijeđeni materijal zasićeno nanijeti kratkim potezima valjkom. Prilikom renoviranja na neoštećenim premazima, u pravilu je dostatan jedan premaz.

  Oblikovanje površina
  Disboxid 948 Color-Chips posipati u svježi premaz i površinu poravnati na glatko ili protuklizno sa Disboxid 446 PU-Klarschicht (vidjeti TI 446).

  Potrošnja

  Temeljni premaz
  Normalno upojne mineralne podloge
  Disbothan 449 PU-Deckschicht
  Disbocolor 499 Verdünner
  ca. 150–200 g/m2
  ca. 10–20 ml/m2
  Hrapave, vrlo porozne podloge
  Disboxid 420 E.MI Primer ca. 300 g/m2
  Tvrdi asfalt, kruti stari premazi
  Disbon 481 EP-Uniprimer ca. 150 g/m2
  Među i završni sloj
  Disbothan 449 PU-Deckschicht ca. 400-500 g/m2 po sloju
  Završno premazivanje na Disboroof 412 Dachschicht
  Disbothan 449 PU-Deckschicht ca. 400-500 g/m2
  Tačnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem na objektu.

  Uslovi pri nanošenju

  Temperatura materijala, zraka i podloge:
  Min 5 °C, max. 30 °C.
  Ne raditi po kiši i mrazu, odnosno na jako zagrijanim površinama. Relativna vlažnost zraka mora biti između 35% i 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

  Vrijeme čekanja

  Vrijeme čekanja između dva nanošenja bi trebalo pri 20 °C iznositi najmanje 6 sati.
  Navedeno vremensko razdoblje se skraćuje pri višim, a produžuje pri nižim temperaturama.

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 6 sati se može hodati/obrađivati, nakon ca. 3 dana se može mehanički opteretiti, nakon ca. 7 dana je potpuno stvrdnuto.
  Kod nižih temperatura potrebno je odgovarajuće duže vrijeme. Za vrijeme stvrdnjavanja (ca. 6 sati pri 20 °C) nanešeni materijal štititi od vlage, jer inače može doći do nedostataka na površini i slabijeg vezanja za podlogu.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon upotrebe i kod dužih prekida u radu razrjeđivačem Disbocolor 499 Verdünner.

  Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

  Samo za profesionalnu primjenu!
  Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekuće i stvrdnute materijale zbrinjavati kao otpatke boja koje sadrže otapala ili druge opasne tvari.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(i); 500 g/l; maks. 400 g/l

  GIS-kod

  PU 20

  Bliži podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
  Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata, kao i Općih preporuka za čišćenje i održavanje podnih premaza.

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • Tehnička informacija
 • Vjernost boje: Molimo Vas da imate na umu da neminovno dolazi do odstupanja od izvorne boje, ovisno o pisaču i papiru.