caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/151519/049209_Disbothan_446_PU-Klarschicht_12kg.png

Disboxid 446 PU-Klarschicht

Transparentni visoko elastični jednokomponentni poliuretanski premaz koji se stvrdnjava na vlazi, za vanjske premaze. Sadrži otapala.

Primjena

Premaz otporan na abraziju (glatki ili protuklizni) na obojenim premazima (posipanim čipsom), za vanjske radove, kao npr. Disboxid 448 Elastikschicht, Disbothan 449 PU-Deckschicht, Disbon 400 BodenFinish i Disbon 404 Acryl-BodenSiegel.

Osobine materijala

  • prekriva pukotine
  • odlična prionjivost
  • otporan na dugotrajnu izloženost vlazi
  • postojan na UV zračenje i vremenske uticaje

Baza materijala

Jednokomponentni poliuretan, stvrdnjava na vlazi, sadrži otapala.

Pakovanje/veličina pakovanja

1 kg limena doza, 6 kg, 12 kg limena kanta

Nijanse

Prozirna.
Promjene u nijansi i kredne pojave moguće pod utjecajem UV zraka i atmosferilija. Organska bojila (npr. kafa, crno vino ili lišće) kao i razne hemikalije (npr. sredstva za dezinfekciju, kiseline i sl.) mogu izazvati promjene u nijansi. Ako se premaz izlaže brušenju može doći do pojave ogrebotina na površini, što ne utiče na funkcionalnost proizvoda.

Stepen sjaja

Sjajna.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 6 mjeseci. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 °C.

Gustina

ca. 1,05 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 68 µm/100 g/m2

Tvrdoća po Shore-u (A/D)

90/30 prema DIN 53505

Istezanje do kidanja prema DIN 53504

ca. 240 % prema DIN EN ISO 527

Prikladne podloge

Premazi u boji kao npr. Disboxid 448 Elastikschicht, Disbothan 449 PU-Deckschicht, Disbon 404 Acryl-BodenSiegel.
Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, čvrsta, bez slobodnih čestica, prašine, ulja, masnoća, tragovi guma i drugih tvari koje razdvajaju. Podloge od cementne žbuke, poboljšane umjetnom smolom, potrebno je prije nanošenja provjeriti izradom testnog uzorka. Isključiti pojavu uzlazne vlage.

Priprema podloge

Podlogu pripremiti prikladnim mjerama tako da ispunjava navedene zahtjeve.
Disperzivni premazi se smiju obrađivati najranije nakon 2 dana. Kod nižih temperatura potrebno je odgovarajuće duže vrijeme čekanja.

Priprema materijala

Materijal je gotov za upotrebu. Prije upotrebe temeljito promiješati.
Samo kod protukliznih podloga materijal se smije razrijediti sa najviše 6% razrjeđivača Disbocolor 499. Kod upotrebe drugih vrsta razrjeđivača može se pojaviti trajna ljepljivost površine. Proizvod u cjelosti potrošiti jer se inače stvara tvrda kora. Materijal koji je već reagirao i stvrdnuo se ne može više učiniti upotrebljivim pomoću razrjeđivača.

Način primjene

Valjkom kratke dlake otpornim na otapala.

Sistem nanošenja

Materijal se nanosi bez razrjeđivanja ako se žele postići glatke površine, ili pomiješan sa Disbon 947 SlideStop Rough i Disbocolor 499 Verdünner (protuklizna površina), u tankom sloju.

Potrošnja

Završni premaz na Disbon 400 BodenFinish, Disbon 404 Acryl-Boden­Siegel, Disboxid 448 Elastik­schicht, Disbothan 449 PU-Deckschicht
Glatki premazca. 150 g/m2
Protuklizni premaz (R 10)
Disbothan 446 PU-Klarschicht
Disbon 947 SlideStop Rough (ca. 10%)
Disbocolor 499 Verdünner (ca. 6%)
ca. 150 g/m2
ca. 15 g/m2
ca. 9 ml/m2
Tačnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem na objektu.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, zraka i podloge:
min 5 °C, max. 30 °C.
Ne raditi po kiši i mrazu, odnosno na jako zagrijanim površinama.
Relativna vlažnost zraka mora biti između 35% i 80%.  Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja između dva prolaza bi trebalo pri 20 °C iznositi najmanje 12 sati.
Navedeno vremensko razdoblje se skraćuje pri višim, a produljuje pri nižim temperaturama.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 12 sati se može hodati / obrađivati, nakon ca. 3 dana se može mehanički opteretiti, nakon ca. 7 dana je potpuno stvrdnuto.
Kod nižih temperatura potrebno je odgovarajuće duže vrijeme. Za vrijeme stvrdnjavanja (ca. 12 sati pri 20 °C) nanešeni materijal štititi od vlage, jer inače može doći do nedostataka na površini i slabijeg vezanja za podlogu.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe i kod dužih prekida u radu razrjeđivačem Disbocolor 499 Verdünner.
Napomena: Kod dodira sa bakrom ili vodom u kojoj ima bakra može doći do obojenja prozirnog sloja.

Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

Zapaljivo. Nadražuje dišni sistem. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na dobro prozračenom mjestu. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Ne udisati pare/aerosol. Ne izlijevati u kanalizaciju. Nositi zaštitne rukavice. Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekuće i stvrdnute materijale zbrinjavati kao otpatke boja koje sadrže otapala ili druge opasne tvari.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(j); 500 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži maks. 500 g/l

GIS-kod

PU 20

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije