caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/218629/061997_DisboCRET_535_12_5_L.png

DisboCRET 535 1K-Acryl-Betonlasur

Lazura za beton kod vanjskih radova, može se primijeniti i kao transparentni zaštitni premaz. Ne sadrži otapala.

Primjena

Premaz za zaštitu od prodora štetnih tvari i vode i za jaka opterećenja na novim, starim i popravljenim pranim, strukturnim i vidljivim betonskim površinama.
Za zaštitnim filmom protiv taloženja algi i mahovine.

Osobine materijala

  • otpornost na atmosferilije
  • otpornost na alkalne tvari
  • otpornost na UV zračenje
  • može se čistiti
  • brzo se suši
  • štiti od trošenja uslijed vremenskih utjecaja i šteta od korozije
  • paropropustan
  • sprječava štetne plinove CO2 i  SO2 

Baza materijala

Akrilatna disperzija.

Pakovanje/veličina pakovanja

12,5 l plastična kanta

Nijanse

Prozirna.
U ColorExpress sustavu može se nijansirati u više od 700 nijansi.

Stepen sjaja

Mat prema DIN EN 1062

Skladištenje

Na hladnom i suhom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža stabilna u skladištenju najmanje 1 godinu.

Gustina

ca. 1,0 g/cm3

Udio čvrste tvari

ca. 34 tež.-%

Debljina suhog filma

ca. 30 µm/100 ml/m2

Difuzijski otpor µ (H2O)

3.500

Difuzijski otpor µ (CO2)

1.000.000

Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdH2O

ca. 0,28 m (pri debljini sloja od 80 µm)

Difuzivno-ekvivalentna debljina zračnog sloja sdCO2

ca. 80 m (pri debljini sloja od 80 µm)

Propustljivost vode (w-vrijednost)

< 0,015 kg/(m2 · h0,5) Klasa w3 (niska) prema DIN EN 1062

Prikladne podloge

Beton, Disbocret® mase za ispunu. Prije nanošenja na mineralne žbuke, provjeriti jesu li prikladne za premazivanje, a po potrebi izraditi probnu površinu.
Srednja vrijednost otpornosti podloge na otkidanje mora iznositi ≥ 1,0 N/mm2, najmanja pojedinačna vrijednost 0,5 N/mm2.

Priprema podloge

Podloga mora biti čista i bez dijelova koji se odvajaju. Tvari koje razdvajaju (npr. ulje, masnoća) ukloniti prikladnim postupkom. Jaka zaprljanja, npr. mahovina, alge i staklastu nenosivu cementnu masu odstraniti npr. sačmarenjem sa krutim sredstvom. Podloga mora biti bez sastojaka koji pospješuju koroziju (npr. klorida).
Kako bi se ostvario ravnomjerni i dovoljno debeli zaštitni premaz, mjesta s izbojima, pukotinama, neravninama, udubinama, porama i rupama se moraju popraviti materijalima iz sustava Disbocret u skladu s propisima za rad. Popravljana mjesta mogu nakon premazivanja ovisno o izvedbi popravka biti optički manje ili više uočljiva.

Priprema materijala

Materijal za temeljni premaz razrijediti sa 20% vode. Razrjeđeni materijal miješati da nastane ravnomjerna ujednačena masa.

Međupremaz i završni premaz
DisboCRET 535 BetonLasur je lazura gotova za uporabu. Prije obrade promiješati. Za izradu lazurnog premaza za zaštitu betona nijansirati u ColorExpress sustavu.

Način primjene

Materijal se može nanositi kistom / četkom ili valjkom.
Preporučamo materijal nanositi mekim četkama (npr. ovalna ili plosnata četka) po cijeloj površini. Četku pritom vući kratkim križnim potezima. Nakon kratkog čekanja, nanešeni materijal doraditi brisačem kako bi se postigao ravnomjerni lazurni efekt i izbjegla krutost nanosa.
Materijal se ne smije nanositi po direktnom suncu, kiši, jakom vjetru, na zagrijanu podlogu, itd. U slučaju potrebe upotrijebiti zaštitne cerade.
Pridržavati se uputa VOB dio C DIN 18 363 st. 3.

Sistem nanošenja

Temeljni premaz
Slabo upojne betonske površine grundirati u jednom sloju sa transparentnim DisboCRET 535 BetonLasur, razrjeđenim sa 20 % vode.
Jako ili različito upojne podloge se radi izjednačavanja upojnosti prije nanošenja temeljnog premaza trebaju dodatno prethodno grundirati sa Caparol Dupa-grund.

Među i završni premaz
DisboCRET 535 nanijeti nerazrjeđen.
Ovisno o svjetlini podloge, transparetni zaštitni premazi mogu neznatno potamniti nijansu.
Kod betonskih elemenata, posebno onih od bijelog cementa ili sa dodatkom mramora, potrebno je obvezno napraviti probni premaz, jer može doći do eventualnih promjena u nijansi.
Nijansa lazurnih premaza bi općenito trebala biti usklađena s nijansom podloge, kako bi se izbjegao neravnomjerni izgled lazurom obojane površine.
Prilikom nanošenja DisboCRET 535, raditi u jednom potezu, "mokro na mokro". Kako bi se izbjeglji vidljivi nasjedi slojeva, trebale bi raditi najmanje 2 osobe.

Upute za oblikovanje
Zidne lazure su materijali kroz koje se nijansa i struktura podloge mogu vidjeti. Odlučujući utjecaj na njih imaju nijansa, upojnost i svojstva odnosno stanje podloge, debljina sloja lazure, korišteni alat kao i individualni način rada izvođača, te je stoga potrebna izrada probnih površina.
Alternativno, podloga se može nijensirati kao boja betona s DisboCRET 515. Oblikovanje u boji sa intenzivnim nijansama, koje koriste osnovni ton umjesto betonske sive podloge, je također moguć s DisboCRET 515, no uvijek preporučamo izradu probnih površina na objektu.

Potrošnja

GrundiranjeDisboCRET 535 (transparent)
Caparol Dupa-grund

ca. 150-220 ml/m2
ca. 150-300 ml/m2
Među i završni premaz
DisboCRET 535

ca. 150-220 ml/m2

 Vidjeti Tehničku informaciju za Caparol Dupa-grund
Vrijednosti potrošnje su jako ovisne o upojnosti i strukturi podloge; prije početka rada provjeriti izradom probnog uzorka.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, okoline i podloge:
Min. 5 °C, max. 40 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 1 sat suho za prašinu, nakon ca. 6 sati otporno na kišu, a nakon ca. 12 sati se može premazivati.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije. Ovaj proizvod je "tretirani pripravak" sukladno EU-Uredbi 528/2012 (nije biocidni proizvod) i sadrži sljedeće biocidne sastojke: Terbutrin (CAS-br. 886-50-0), Cinkpirition (CAS-br. 13463-41-7) 2-Oktil-2H-izotiazol-3-on (CAS-br. 26530-20-1)

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekuće ostatke materijala odlagati kao otpatke boja na bazi vode, osušene ostatke materijala odlagati kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A/c: 40 g/l; < 10 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-DF 01F

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Kod obrade materijala obratiti pažnju na upute za obradu Disbon zaštita objekata.

CE-oznaka

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt
09
DIS-535-009992
EN 1504-2:2004
Sustavi površinske zaštite
EN 1504-2: ZA.1d i ZA.1e 
CO2-propusnostSD > 50 m
ParopropusnostKlasa I
Kapilarna apsorpcija vode i propusnost vodew < 0,1 kg/m2 x h0,5
Ispitivanje otkidanja za procjenu adhezije≥ 1,0 (0,7) N/mm2
Reakcija na požarKlasa E

EN 1504-2

Proizvodi koji zadovoljavaju EN 1504-2 moraju biti označeni CE oznakom.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije