DisboCRET 515 1K-Acryl-Betonanstrich

Visokovrijedni zaštitni premaz za prekrivanje pukotina vrlo velike pokrivne moći specijalno za beton – čak i sa starim premazom.
caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/151502/049202_Disbocret_515_Betonfarbe_15L.png

Primjena

Premaz za zaštitu od prodora štetnih tvari i vode i za jaka opterećenja na novim, starim i popravljenim betonskim i armirano-betonskim površinama.

Osobine materijala

 • idealna svojstva obrade
 • otpornost na atmosferilije
 • otpornost na alkalne tvari
 • otpornost na UV zrake
 • prekrivanje površinskih pukotina < 0,1 mm
 • difuzivnost vodenih para
 • sprječava štetne plinove CO2 i SO2
 • jako dobro zapunjuje i dobro se razlijeva
 • ispunjava zahtjeve norme EN 1504-2 i DIN V 18026: Sustavi za površinsku zaštitu betona

Kod izravnavanja-ispune cijele površine sa Disbocret® 505 Feinspachel bez grundiranja može se nanositi već nakon ca. 6 sati.
U spoju sa Disboxan 450 Fassadenschutz ili Disboxan 451 ImprägnierCreme kao OS-B i sa Disbocret® 505 Feinspachtel ili Disbocret® 510 Füllschicht kao OS-C ispitan prema TL/TP OS ZTV-ING.

Baza materijala

Stirolakrilatna disperzija.

Pakovanje/veličina pakovanja

 • Standard:
  15 l plastična kanta
 • ColorExpress:
  12 l kanta

Nijanse

Bijela.
Posebne nijanse na upit.
U ColorExpress sustavu može se tonirati u velikom broju nijansi.

Postojanost nijansi prema BFS Uputi br. 26:
Vezivo: Klasa A
Pigmentacija: Grupa 1 do 3, ovisno o nijansi

Stepen sjaja

Mat prema DIN EN 1062.

Skladištenje

Na hladnom i suhom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža stabilna u skladištenju najmanje 1 godinu.

Gustina

ca. 1,4 g/cm3

Udio čvrste tvari

ca. 65 tež.-%

Debljina suhog filma

ca. 40–50 µm/100 ml/m2

Difuzijski otpor µ (H2O)

5.500

Difuzijski otpor µ (CO2)

2.300.000

Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdH2O

ca. 0,88 m (pri 160 µm debljine suhog filma)

Difuzivno-ekvivalentna debljina zračnog sloja sdCO2

ca. 368 m (pri 160 µm debljine suhog filma)

Propustljivost vode (w-vrijednost)

< 0,02 kg/(m2 · h0,5) Klasa w3 (niska) prema DIN EN 1062

Prikladne podloge

Normalni i teški beton, Disbocret® mase za ispunu, mineralne žbuke i stari premazi. Srednja vrijednost otpornosti podloge na otkidanje mora iznositi ≥ 1,0 N/mm2, najmanja pojedinačna vrijednost 0,5 N/mm2.

Priprema podloge

Mineralne podloge:
Podloga mora biti čista i bez dijelova koji se odvajaju. Tvari koje razdvajaju (npr. ulje, masnoća) ukloniti prikladnim postupkom. Jaka zaprljanja, npr. mahovina, alge i staklastu nenosivu cementnu masu odstraniti npr. sačmarenjem, pjeskarenjem. Podloga mora biti bez sastojaka koji pospješuju koroziju (npr. klorida).

Premazane podloge:
Starim premazima ispitati vezanje za podlogu. Stare premaze koji ne vežu čvrsto i elastične disperzivne premaze za premošćivanje pukotina odstraniti prikladnim načinom, npr. sačmarenjem. Nosive, stare premaze koji nisu kredasti i čvrsto ne vežu očistiti npr. mlazom vode ili pare. Kako se u praksi mogu pojaviti najrazličitiji stari premazi, mora se planiranom premaznom sastavu prethodno utvrditi funkcionalnost, tako da se izradi probni uzorak.

Izboji, pore i rupe:
Kako bi se ostvario ravnomjerni i dovoljno debeli zaštitni premaz, mjesta s izbojima, pukotinama, neravninama, udubinama, porama i rupama se moraju popraviti materijalima iz sustava Disbocret® u skladu s propisima za rad.

Priprema materijala

Materijal je gotov za uporabu. Prije obrade promiješati.
Ovisno o postupku nanošenja, podlozi i vremenskim prilikama, razrjediti sa najviše 5% vode.
Za aplikaciju špricanjem po potrebi podesiti za špricanje s max. 1-2% vode.

Način primjene

Materijal se može nanositi kistom, valjkom ili špricanjemm.
Kod Airless uređaja treba paziti na to da se filteri češće čiste kako bi se izbjeglo miješanje s punilima (veličina sapnice 0,018-0,021 inča).
Materijal se između ostaloga ne bi trebaio nanositi pri izravnom suncu, po kiši, jakom vjetru, na zagrijane površine itd. Ako je potrebno, primijeniti zaštitne cerade. 
Pridržavati se uputa VOB Dio C DIN 18 363 st. 3.

Debljina sloja

Za djelotvornu zaštitu površine je potrebna debljina suhog filma od najmanjes 80 µm.

Sistem nanošenja

PodlogaTemeljni premaz
Upojne, mineralne podloge (npr. beton, žbuka)Disboxan 450 Fassadenschutz
Djelomično izravnavanje sa Disbocret® 506 PlanspachtelCapaSol LF Konzentrat
1 : 4 razrjeđen vodom
Ispuna i izravnavanje sa Disbocret® 505 Feinspachtelotpada
Izravnavanje sa Disbocret® 510 Füllschichtotpada
Tvrdi stari premaz koji čvrsto vežeCapagrund Universal
Lak premaz koji čvrsto vežeDisbon 481 EP-Uniprimer

Horizontalne nepremazane površine po kojima se ne hoda grundirati s Disboxid 420 E.MI Primer i pjeskariti s Disboxid 942 Mischquarz. Zatim slijedi međupremaz i pokrivni premaz.

Potrošnja

Ca. 200 ml/m2 po nanosu.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, okoline i podloge: 
Min. 5 °C, max. 40 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 4 sata suho na prašinu, nakon ca. 6 sati otporno na kišu, a nakon ca. 12 sati se može premazivati.

Napomena:
Kod zbijenih, hladnih podloga ili pri produljenom sušenju uslijed vremenskih uvjeta mogu zbog izlaganja vlazi (kiša, rosa, magla) na površini premaza nastati žućkasti/prozirni, malo sjajni i ljepljivi tragovi pomoćnih materijala.
Ti pomoćni materijali su vodotopivi i mogu se ukloniti sa dovoljno vode ili samostalno nestati, npr. nakon nekoliko jačih pljuskova. To ne utječe negativno na kvalitetu osušenog premaza. Ako unatoč tomu uslijedi izravna obrada, onda tragove curenja / pomoćne tvari prethodno namočiti i nakon kratkog djelovanja isprati bez ostatka. Potrebno je izvesti dodatno grundiranje sa CapaGrund Universal. Kod izvedbe premaza u pogodnim klimatskim uvjetima se tragovi curenja ne pojavljuju.

Čišćenje alata

Nakon upotrebe vodom.

Certifikat

Aktualni certifikati dostupni su na upit.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Sadrži: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekuće ostatke materijala odlagati kao otpatke boja na bazi vode, osušene ostatke materijala odlagati kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A/c: 40 g/l; max. 40 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-DF02

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Kod obrade materijala obratiti pažnju na upute za obradu Disbon zaštita objekata.

CE-oznaka

ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt
09
DIS-515-001189
EN 1504-2:2004
Proizvodi za površinsku zaštitu - premazi
 OS 2 (OS B) OS 4 (OS C)
EN 1504-2: ZA.1d und ZA.1e
Test rešetkastim rezom≤ GT2
CO2-propusnostSD > 50 m
ParopropusnostKlasa I

Kapilarna apsorpcija vode i vodopropusnost

w < 0,1 kg/m2 x h0,5
Postojanost na temperaturne promjene≥ 1,0 (0,7) N/mm2
Ispitivanje otkidanja radi ocjene čvrstoće prianjanja≥ 1,0 (0,7) N/mm2
Reakcija na požarKlasa E
Umjetno starenjebez vidljivih promjena

EN 1504-2

EN 1504-2 "Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravljanje nosivih betonskih nosača – Dio 2: Sustavi za površinsku zaštitu betona" određuje zahtjeve za postupke površinske zaštite. Za primjenu u Njemačkoj u području stabilnosti važe dodatne relevantne norme. Usklađenost se dokumentira oznakom Ü na ambalaži. To se još dokazuje sustavom za dokazivanje sukladnosti 2+ s kontrolama i ispitivanjima od strane proizvođača i ovlaštenih ispitnih tijela.

Prema smjernici za građevinske proizvode (89/106/EZ), proizvodi koji odgovaraju normi EN 1504-2 moraju imati CE oznaku. Označavanje se obavlja na ambalaži kao i u knjizi oznaka "CE oznaka prema EN 1504", koja se može naći na Internetu na adresi www.caparol.de.

Tehnička podrška

U ovom tiskanom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene ovdje, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vas dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Techničke informacije