caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/57170/027219_Disbocret507_MultiTec_Sack_NL.png

Disbocret 507 Multitec-Mortel

Multifunkcionalni mort za popravke koji se brzo stvrdnjava, s aktivnom zaštitom od korozije, za reprofiliranje betona u jednom prolazu. Nije potrebna dodatna zaštita od korozije niti dodatno sredstvo za bolje vezivanje. Za slojeve debljine 3-40 mm.

Primjena

Za reprofiliranje defektnih i napuklih mjesta u armiranom betonu bez zaštite od korozije i posebnog sredstva za bolje vezivanje. Nužan uslov je postojanje najmanje 1 cm debelog sloja betona ili ga treba izraditi. 
Ako je beton tanji od 1,0 cm, kao zaštitu od korozije treba nanijeti Disbocret® 502 Protec plus. Potom treba aplicirati Disbocret® zaštitni sustav (barem djelomično) za zapunjavanje i izravnavanje ili povezani sustav za toplinsku izolaciju.

Osobine materijala

 • nije potrebna zaštita od korozije
 • obrađuje se bez sredstva za vezivanje
 • jako se dobro obrađuje
 • brzo stvrdnjava
 • kratko vrijeme čekanja za daljnju obradu
 • jako dobro zadržava oblik i stanje
 • ekstremna gustoća
 • jednostavna izrada
 • za slojeve debljine 3-40 mm
 • odobreno prema RILI-SIB, klasa žbuka M1
 • ispunjava zahtjeve norme EN 1504-3: popravak relevantan statički i nestatički

Baza materijala

Umjetnom smolom modificirani cementni mort.

Pakovanje/veličina pakovanja

25 kg vreća, 10 kg kanta

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, najmanje 6 mjeseci od datuma proizvodnje. 6 mjeseci niska razina kromata.

Veličina zrna

1 mm

Svojstva osušenog maltera

(srednja vrijednost nakon 28 dana)
Gustoća čvrstog morta: ca. 1.900 kg/m³
Čvrstoća na pritisak: ca. 30,0 N/mm2
Savitljivost kod istezanja: ca. 8,0 N/mm2
Čvrstoća otkidanja: > 1,5 N/mm2

Prikladne podloge

Armaturni čelik, normalni i teški beton.
Vlačna čvrstoća površine mora u prosjeku iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od  1,0 N/mm2.

Priprema podloge

Armaturni čelik očistiti od hrđe do stupnja čistoće Sa 2 1/2 prema DIN EN ISO 12944-4 (zamjena za DIN 55 928, Dio 4) odnosno ISO 8501-1. Očišćeni čelik mora biti bez prašine i masnoća. Beton mora biti nosiv, čist, bez dijelova koji otpadaju. Tvari koje uzrokuju razgradnju i odvajanje (npr. stari premazi, ulje, masnoća) ukloniti prikladnim postupkom. Cement mora biti bez sastojaka koji izazivaju koroziju (npr. klorida) i obrađen do te mjere da Multitec-Mörtel lako veže. Rubovi pukotina trebaju biti obrađeni tako da budu pod uglom 45-600. Podlogu prethodno navlažiti. Prije nanošenja Multitec morta smije biti samo još mat vlažna.

Priprema materijala

Sadržaj vreće (25 kg) Disbocret® 507 MultiTec-Mortar pomiješati sa 3,25 l vode. Uz temeljno miješanje prikladnom mješalicom (max. 400 okr/min) miješati min. 3 minute dok ne nastane homogeni mort. Nakon zrenja od ca. 2 minute još jednom kratko promiješati.

Omjer miješanja

Suhi mortVoda
1 tež. dio0,13 tež. dijelova
25 kg vreća3,25 l

Način primjene

Multitec mort prikladnim alatom npr. žlicom za mort, lopaticom ili drugim alatom nanijeti tako da dobro zapuni podlogu. Pritom najprije nanijeti tanki sloj da bolje pokrije podlogu i veže. Dublje pukotine reprofilirati u slojevima.
Prikladnim mjerama i obradom Multitec morta izbjegavati brzo isušivanje na suncu, uslijed visokih temperatura ili propuha. Ranije nanešena masa za izravnavanje služi za naknadnu obradu Multitec morta. Različiti uvjeti sušenja mogu dovesti do neravnomjernosti u nijansi boje. To nema utjecaja na tehnička svojstva materijala.

Debljina sloja

Najmanje 3 mm, najviše 40 mm. Deblji slojevi mogući višeslojnim nanošenjem.

Potrošnja

Suhi mort ca. 1,6 kg/m2/mm

Vrijeme nanošenja

Pri 20 °C ca. 20 minuta.
Više temperature skraćuju, a niže produžuju vrijeme nanošenja.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, zraka i podloge: 
Min. 5 °C, max. 30 °C.

Čišćenje alata

Nakon upotrebe vodom.

Certifikat

 • 4-1093: Ispitivanje klasa žbuka M1, RiLi-SIB Polymer-Institut, Flörsheim
 • 4-1075: Ispitivanje otpornosti na koroziju, Polymer-Institut, Flörsheim

Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Može nadražiti dišni sustav. Ne udisati prašinu. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Zatražiti savjet/pomoć liječnika. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.

Odlaganje

Samo vreću praznu bez ostatka (bez kapljica) davati na oporabu. Stvrdnute ostatke materijala zbrinjavati kao miješani otpad od gradnje i rušenja.

GIS-kod

ZP 1

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE-oznaka

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

09

DIS-507-002975

EN 1504-3:2005
Proizvodi i sustavi za zaštitu i obnovu betonskih nosivih sustava
Obnova statički i nestatički relevantna
EN 1504-3: ZA.1a
Tlačna čvrstoćaKlasa R1
Sadržaj klorida<0,05%
Prionjivost>0,8 MPa
Sprječavanje skupljanja/bubrenja>0,8 MPa
KarbonizacijaNPD
Modul elastičnostiNPD
Reakcija na požarKlasa E

EN 1504-3 
EN 1504-3 „Proizvodi i sustavi za zaštitu i obnovu betonskih nosivih sustava – Dio 3: Obnova statički i nestatički relevantna" određuje zahtjeve za proizvode koje se koristi za obnovu. Proizvode koji udovoljavaju gore navedenoj normi treba obilježiti CE-oznakom. Označavanje se vrši na ambalaži kao i u odgovarajućoj knjižici za CE-označavanje, koju se može skinuti s interneta na adresi www.caparol.de. Za primjenu u Njemačkoj u područjima relevantnim za sigurnost vrijede dodatne norme.
Poklapanje se dokumentira U-oznakama na ambalaži. Ovo se dalje dokazuje sistemom dokazivanja suglasnosti 2+ s kontrolama i ispitivanjima od strane proizvođača i priznatih ispitnih ustanova.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. 
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije