• facebook
Proizvodi | Podni premazi | Sanacija betona | Disbocret 506 Planspacht...

Disbocret 506 Planspachtel

Umjetnom smolom modificirana cementno vezana masa za izravnavanje namijenjena za parcijalno izravnavanje i ispunu pora i rupa u betonu – nanosi se i mokrim špricanjem.

  Primjena

  Za ispunu pora i rupa i parcijalno izravnavanje nedostataka i raspuklina do 3 mm dubine.
  Za izravnavanje neravnina i hrapavosti kod popravaka.
  Kao masa za modeliranje služi za izravnavanje i obnovu vidljivog i ukrasnog betona i strukturiranog betona.

  Osobine materijala

  • jednostavna priprema i jako dobra obradivost
  • izvlači se gotovo na nulu
  • velika izdašnost
  • strojno nanošenje
  • povoljno vrijeme upotrebljivosti
  • za slojeve debljine do 3 mm. Najveća zrnatost: 0,2 mm

  Baza materijala

  Umjetnom smolom modificirani cementni mort.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  25 kg vreća

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, najmanje 9 mjeseci od datuma proizvodnje, 9 mjeseci sadrži vrlo malo kromata.

  Veličina zrna

  0,2 mm

  Gustoća svježeg maltera

  ca. 2.150 kg/m3

  Svojstva osušenog maltera

  (srednja vrijednost)
  Čvrstoća otkidanja 28 d > 1,0 N/mm2

  Prikladne podloge

  Normalni, teški i laki beton kao i površine reprofilirane Disbocret® mortovima za popravljanje. Vlačna čvrstoća površine mora u prosjeku iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od  1,0 N/mm2.

  Priprema podloge

  Dublje pukotine (> 3 mm) reprofilirati jednim od Disbocret® mortova za popravljanje. Beton mora biti nosiv, čist, bez slobodnih čestica. Tvari koje djeluju razdvajajuće (npr. stari premazi, ulje, masnoće) odstraniti prikladnim postupkom. 
  Cementni blok mora biti bez sastojaka koji izazivaju koroziju (npr. klorida) i treba ga skinuti toliko da masa za izravnavanje hvata na udar (kad se nabaci). Podlogu prethodno navlažiti. Prije nanošenja mase za izravnavanje podloga smije biti tek mat vlažna.

  Priprema materijala

  Izmjerenu količinu vode staviti u posudu. Uz temeljito miješanje (max. 400 okr/min) prikladnom mješalicom, dodavati odgovarajuću količinu suhog morta i miješati ca. 3 minute dok ne nastane homogena smjesa morta. Nakon zrenja od ca. 2 minute još jednom kratko promiješati.

  Omjer miješanja

  Suhi mort Voda
  1 tež. dio ca. 0,17–0,18 tež. dijelova
  25 kg vreća 4,25-4,5 l

  Način primjene

  Masu za izravnavanje prikladnim alatom kao npr. žlica za zaglađivanje, letva ili lopatica nanijeti tako da bude zgusnuta i zagladiti. 
  Porozne podloge prethodno izravnati sa malo materijala unakrsnim potezima. Ako treba očuvati strukturu podloge, masu za izravnavanje razvući na nulu gumenom raklom (nožem za struganje i nanošenje). Masa za izravnavanje se može nanositi mokrim špricanjem (npr. PFT N2V). 
  Brzo isušivanje uslijed zračenja sunca, visokih temperatura i strujanja zraka spriječiti prikladnim mjerama ili doradom. Kao zaštita od isušivanja se može nanijeti CapaSol LF Konzentrat (razrjeđen vodom u omjeru 1 : 2). Vrijeme čekanja ca. 1-3 sata, ovisno o vremenskim uvslovima.
  Strojno nanošenje: vidjeti "Disbon Bautenschutz - savjeti za obradu".

  Debljina sloja

  Bez naslojavanja, razvlači se gotovo na nulu, max. 3 mm. Veće debljine sloja su moguće radom u više slojeva.

  Potrošnja

  Suhi mort ca. 1,0–1,4 kg/m2/mm

  Vrijeme nanošenja

  Pri 20 °C ca. 60 min.

  Uslovi pri nanošenju

  Temperatura materijala, zraka i podloge:
  Min. 5 °C, max. 30 °C

  Vrijeme sušenja

  Do nanošenja zaštitnih premaza obvezno se pri 20 °C pridržavati slijedećih vremena čekanja:
  Disbocret® 515 Betonfarbe: 6 sati
  Disbocret® 518 Flex-Finish: 12 sati
  Ostale premazne materijale nanositi najranije nakon jedan dan.

  Čišćenje alata

  Vodom nakon upotrebe.

  Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

  Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Može nadražiti dišni sustav. Ne udisati prašinu. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Zatražiti savjet/pomoć liječnika. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.

  Odlaganje

  Samo vreću praznu bez ostatka (bez kapljica) davati na oporabu. Stvrdnute ostatke materijala zbrinjavati kao miješani otpad od gradnje i rušenja.

  GIS-kod

  ZP 1

  Bliži podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
  Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

  CE-oznaka

  ce-logo
  1119
  Disbon GmbH
  Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt
  09
  DIS-506-001157
  EN 1504-3

  PROIZVODI I SUSTAVI ZA ZAŠTITU I POPRAVAK BETONSKIH KONSTRUKCIJA
  Konstrukcijski i nekonstrukcijski popravak

  EN 1504-3: ZA.1a
  Tlačna čvrstoća Klasa R3
  Sadržaj klorida ≤ 0,05%
  Prionjivost ≥ 1,5 MPa
  Sprječavanje skupljanja/bubrenja ≥ 1,5 MPa
  Karbonizacija Bestanden
  Modul elastičnosti ≥ 15 GPA
  Reakcija na požar Klasa A1

  EN 1504-3 
  EN 1504-3 „Proizvodi i sustavi za zaštitu i obnovu betonskih nosivih sustava – Dio 3: Obnova statički i nestatički relevantna" određuje zahtjeve za proizvode koje se koristi za obnovu. Proizvode koji udovoljavaju gore navedenoj normi treba obilježiti CE-oznakom. Označavanje se vrši na ambalaži kao i u odgovarajućoj knjižici za CE-označavanje, koju se može skinuti s interneta na adresi www.caparol.de. Za primjenu u Njemačkoj u područjima relevantnim za sigurnost vrijede dodatne norme.
  Poklapanje se dokumentira U-oznakama na ambalaži. Ovo se dalje dokazuje sistemom dokazivanja saglasnosti 2+ s kontrolama i ispitivanjima od strane proizvođača i priznatih ispitnih ustanova.

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • Tehnička informacija