• facebook
Proizvodi | Podni premazi | Sanacija betona | Disbocret 505 Feinspacht...

Disbocret 505 Feinspachtel

Polimerno modificirana fina masa na bazi cementa, namijenjena za izravnavanje dijelova i cijelih površina od betona, također i za nanošenje špricanjem.

  Primjena

  Za izravnavanje i reprofiliranje defektnih i napuklih i neravnih mjesta na cijeloj površini, debljine sloja do 5 mm i za popunjavanje rupica i pora.
  U spoju s Disbon 760 Baudispersion primjenjuje se i kao masa za modeliranje za poravnavanje i obnovu vidljivog i strukturiranog betona.

  Osobine materijala

  • jednostavna priprema i odlična obradivost
  • velika izdašnost
  • izvanredno se strojno obrađuje
  • suho filcanje
  • za slojeve debljine 1-5 mm
  • ispunjava zahtjeve norme EN 1504-3: popravak relevantan statički i nestatički

  U spoju sa Disbocret® 515 bojom za beton ispitan kao OS-C, a u spoju sa Disbocret® 518 Flex-Finish kao OS-D II prema TL/TP OS ZTV-ING.

  Baza materijala

  Polimerni modificirani cementni mort.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  25 kg vreća (moguća isporuka u kontejnerima)

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, najmanje 9 mjeseci od datuma proizvodnje. 9 mjeseci niska razina kromata.

  Veličina zrna

  0,4 mm

  Gustoća svježeg maltera

  ca. 1.900 kg/m3

  Svojstva osušenog maltera

  (srednja vrijednostt)
  Čvrstoća otkidanja 28 d > 1,3 N/mm2

  Prikladne podloge

  Normalni, teški i laki beton kao i površine reprofilirane Disbocret® mortom za popravljanje.
  Vlačna čvrstoća površine mora u prosjeku iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od  1,0 N/mm2.

  Priprema podloge

  Armaturni čelik obraditi sa Disbocret® 502 Protec plus kao sredstvom za zaštitu od korozije, prema uputama. Dublja oštećenja (> 5 mm) reprofilirati sa Disbocret® mortom za popravljanje. Beton mora biti nosiv, čist, bez dijelova koji otpadaju. Tvari koje uzrokuju razgradnju i odvajanje (npr. stari premazi, ulje, masnoća) ukloniti prikladnim postupkom. Cement mora biti bez sastojaka koji izazivaju koroziju (npr. klorida) i obrađen do te mjere da fina masa lako veže. Podlogu prethodno navlažiti. Prije nanošenja fina masa smije biti samo još mat vlažna.

  Priprema materijala

  Sadržaj vreće (25 kg) Disbocret® 505  pomiješati sa 6,25-6,75 l vode. Uz temeljno miješanje prikladnom mješalicom (max. 400 okr/min) miješati min. 3 minute dok ne nastane homogeni mort. Nakon zrenja od ca. 2 minute još jednom kratko promiješati.

  Omjer miješanja

  Suhi mort Voda
  1 tež. dio ca. 0,25-0,27 tež. dijelova
  25 kg vreća 6,25–6,75 l

  Als Modelliermasse:
  Suhi mort Voda Disbon 760 Baudispersion
  1 tež. dio 0,09 tež. dijelova 0,16 tež. dijelova
  25 kg vreća ca. 2 l 4 l

  Način primjene

  Finu masu prikladnim alatom npr. žlicom za mort, lopaticom ili drugim alatom nanijeti tako da dobro zapuni podlogu. Proizvod se također može nanositi "mokro na mokro" odgovarajućom opremom (npr. PFT N2V). Brzo isušivanje uslijed sunca, visokih temperatura i propuha spriječiti prikladnim mjerama ili prikladnom kasnijom obradom. 
  Kao zaštita od isušivanja se može nanijeti CapaSol LF Konzentrat (razrjeđen 1:2 sa vodom). Vrijeme čekanja ca. 1-3 sata, ovisno o vremenskim utjecajima.

  Debljina sloja

  Najmanje 1 mm, najviše 5 mm. 
  Deblji slojevi mogući višeslojnim nanošenjem.

  Potrošnja

  Suhi mort ca. 1,6 kg/m2/mm

  Vrijeme nanošenja

  Pri 20 °C ca. 30 min

  Uslovi pri nanošenju

  Temperatura materijala, zraka i podloge: 
  Min. 5 °C, max. 30 °C

  Vrijeme sušenja

  Do nanošenja zaštitnog sloja pridržavati se pri 20 °C slijedećih vremena čekanja:
  Disbocret® 515 Betonfarbe 6 sati, Disbocret® 518 Flex-Finish 12 sati. Ostale premazne materijale nanositi najranije nakon jednog dana.

  Čišćenje alata

  Nakon upotrebe vodom.

  Certifikat

  • Aktualne informacije na upit

  Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

  Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Može nadražiti dišni sustav. Ne udisati prašinu. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Zatražiti savjet/pomoć liječnika. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.

  Odlaganje

  Samo vreću praznu bez ostatka (bez kapljica) davati na opotrebu. Stvrdnute ostatke materijala zbrinjavati kao miješani otpad od gradnje i rušenja.

  GIS-kod

  ZP 1

  Bliži podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
  Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

  CE-oznaka

  ce-logo
  Disbon GmbH
  Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

  09


  DIS-505-001150

  EN 1504-3:2005

  PROIZVODI I SUSTAVI ZA ZAŠTITU I POPRAVAK BETONSKIH KONSTRUKCIJA
  Konstrukcijski i nekonstrukcijski popravak

  EN 1504-3: ZA.1a
  Tlačna čvrstoća Klasa R3
  Sadržaj klorida ≤0,05%
  Toplinska kompatibilnost ≥1,5 MPa
  Sprječavanje skupljanja/bubrenja NPD
  Karbonizacija NPD
  Modul elastičnosti NPD
  Reakcija na požar Klasa E

  EN 1504-3 
  EN 1504-3 „Proizvodi i sustavi za zaštitu i obnovu betonskih nosivih sustava – Dio 3: Obnova statički i nestatički relevantna" određuje zahtjeve za proizvode koje se koristi za obnovu. Proizvode koji udovoljavaju gore navedenoj normi treba obilježiti CE-oznakom. Označavanje se vrši na ambalaži kao i u odgovarajućoj knjižici za CE-označavanje, koju se može skinuti s interneta na adresi www.caparol.de. Za primjenu u Njemačkoj u područjima relevantnim za sigurnost vrijede dodatne norme.
  Poklapanje se dokumentira U-oznakama na ambalaži. Ovo se dalje dokazuje sistemom dokazivanja saglasnosti 2+ s kontrolama i ispitivanjima od strane proizvođača i priznatih ispitnih ustanova.

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • Tehnička informacija