caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/151490/049196_Disbocret_502_Protec_plus_25kg.png

Disbocret 502 Protec-plus

Antikorozivna zaštita na bazi modificirane umjetne smole s cementnim vezivom i prianjajući most za sanaciju betona

Primjena

Antikorozivna zaštita za armirani čelik i vezivne slojeve između betona i Disbocret® mortova za sanaciju.

Osobine materijala

 • antikorozivna zaštita i vezivni most u jednom
 • jednostavna priprema
 • vrlo dobra svojstva obrade
 • kratko vrijeme čekanja između dvaju nanošenja
 • primjenjiv na vlažnim podlogama
 • postojan na mraz i sol od otapanja
 • izvrsno prianjanje na svim vrstama betona
 • udovoljava svim zahtjevima norme EN 1504-7: Antikorozivna zaštita armature.
Ispitan u kombinaciji sa Discobret 544 PCC I-grubim mortom, Discobret 545 PCC II-finim mortom i Disbocret 548 SPCC mortom kao sistem za sanaciju betona prema TL/TP BE-PCC od ZTV-ING. Opći certifikat građevinskog nadzora postoji. Modificirani cementni mort na bazi umjetne smole.

Baza materijala

Modificirani cementni mort na bazi umjetne smole.

Pakovanje/veličina pakovanja

10 kg kanta, 25 kg vreća

Skladištenje

Na suhom, najmanje 9 mjeseci od datuma proizvodnje. 9 mjeseci sadrži malo kromata.

Gustoća svježeg maltera

ca. 2.100 kg/m3

Čvrstoća prijanjanja

28 d > 1,5 N/mm2

Prikladne podloge

Armirani čelik, normalni, teški i laki beton. Vlačna čvrstoća površine mora u prosjeku iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od 1,0 N/mm2.

Priprema podloge

Sa armiranog čelika skinuti hrđu prema DIN EN ISO 12944-4 (zamjena za DIN 55 928, Dio 4) odnosno ISO 8501-1 do stupnja površinske pripreme Sa 2 1/2. Čelik oslobođen hrđe mora biti čist od prašine i masti.
Beton mora biti nosiv i čist, na njemu ne smije biti slobodnih dijelova. Tvari sa rastavnim djelovanjem (npr. stare premaze, ulje, mast) uklonite odgovarajućim postupkom. Cementni kamen mora biti slobodan od komponenti koje pospješuju koroziju (npr. kloridi) i treba ga skidati toliko da vezivo i mort za sanaciju mogu prionuti na površinu. Rubove izboja treba ukositi između 45-60 stepeni. Podlogu prethodno namočite. Prije nanošenja veziva ona smije biti tek matirano vlažna.

Priprema materijala

Odmjerenu količinu vode ulijte u posudu. Uz temeljno miješanje odgovarajućom mješalicom (maks. 400 o/min.) malo-pomalo dodajite odgovarajuću količinu suhog morta, miješajte ca. 3 minute dok ne nastane homogena smjesa koju se može nanositi.

Omjer miješanja

Kod primjene kao antikorozivna zaštita:
Suhi mort
tež. dio
25 kg vreća
10 kg kanta
Voda
0,16 tež. dijelova
4,0 l
1,6 l
Kod primjene kao prianjajući most:
Suhi mort
tež. dio
25 kg vreća
10 kg kanta
Voda
0,18 tež. dijelova
4,5 l
1,8 l

Način primjene

Kao antikorozivna zaštita:
Prvi premaz antikorozivne zaštite nanesite četkicom neposredno nakon skidanja hrđe.
Nakon ca. 4 do najviše 48 sati mora uslijediti drugo nanošenje.
Armirani čelik se mora potpuno prekriti premazom. Kada otvrdne drugi sloj (ca. 24 sata), može se nanijeti prianjajući most.

Kao prianjajući most:
Materijal ravnomjerno i intenzivno nanesite četkom na pripremljenu podlogu tako da popuni pore. Reprofilirajući mort nanesite mokro na mokro.
Ako prianjajuća smjesa npr. uslijed prekida rada otpusti prije ugradnje reparaturnog morta, mora je se pustiti da potpuno otvrdne, a zatim ponovno svježe nanijeti.

Debljina sloja

Antikorozivna zaštita minimalno 1 mm.

Potrošnja

Antikorozivna zaštita: 
Ca. 160 g/m suhog morta po nanosu, Ø 16 mm.

Prianjajući most: 
Ca. 1,6–2,0 kg/m2 suhog morta, ovisno o vrsti podloge.

Vrijeme nanošenja

Pri 20 °C ca. 60 min.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge: 
Min. 5 °C, max. 35 °C.

Čišćenje alata

Nakon upotrebe očistiti običnom vodom.

Certifikat

 • N4-1081 ispitivanje prema ZTV-ING, TL/TP, BE-PCC, slučaj primjene PCC I, P 2149/00-81, Polymer-Institut, Flörsheim
 • 4-1103 Opći certifikat građevnog nadzora br. P 5633/08-334
  Polymer Institut, Flörsheim
 • 4-1083 ispitivanje prema ZTV-ING, TL/TP, BE-SPCC, P 2256/00-92 
  Polymer-Institut, Flörsheim

Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Može nadražiti dišni sustav. Ne udisati prašinu. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Zatražiti savjet/pomoć liječnika. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.

Odlaganje

Samo vreću praznu bez ostatka (bez naškropljenih čestica) davati na opotrebu. Stvrdnute ostatke materijala zbrinjavati kao miješani otpad od gradnje i rušenja.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(c), 40 g/l; < 1 g/l.

GIS-kod

ZP 1

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE-oznaka

ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50,
D-64372 Ober-Ramstadt
09
DIS-502-004157
EN 1504-7:2006
Proizvodi za antikorozivnu zaštitu armature
 EN 1504-7: ZA.1a

EN 1504-7

Norma EN 1504-7 Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih nosivih zgrada - Dio 7:
Antikorozivna zaštita armature utvrđuje zahtjeve proizvoda za zaštitu postojeće čelične armature. Proizvode koji udovoljavaju gore navedenoj normi treba obilježiti CE-oznakom. Označavanje se vrši na ambalaži kao i u odgovarajućoj knjižici za CE-označavanje, koju se može skinuti s interneta na adresi www.caparol.de.
Za primjenu u Njemačkoj u područjima relevantnim za sigurnost vrijede dodatne norme. Poklapanje se dokumentira U-oznakama na ambalaži. Ovo se dalje dokazuje sistemom dokazivanja saglasnosti 2 plus s kontrolama i ispitivanjima od strane proizvođača i priznatih ispitnih ustanova.

Tehnička podrška

U ovom tekstu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije