Disbon 947 Slidestop

Posebna mješavina mikrokuglica od punog stakla. Dodatak je za Disbon 405 Klarsiegel i PU-Aquasiegel 458.