caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/151509/049208_Disbofug_225_E.MI_Acryl_12_x_310ml.png

Disbofug 225 E.MI Acryl

Plastično-elastično, vodeno akrilno disperzivno brtvilo za fuge. Ispitano prema AgBB shemi, odgovara normi ISO 11600-F-12,5 P

Primjena

Za spojne fuge na okvirima vrata i prozora, prozorskim klupicama, ugradnom pokućanstvu, zidovima lake konstrukcije i oplatama.
Također i za upotrebu na vanjskom prostoru koji nije stalno izložen vlazi.
 
Ispitano i odobreno prema AgBB ispitnim kriterijima za emisiju HOS iz građevnih proizvoda važnih za unutarnje prostore. Šemu ocjenjivanja AgBB (Odbor za zdravstveno ocjenjivanje građevnih proizvoda) su odredila nadležna tijela za okoliš i zdravlje koja nadziru primjenu građevnih materijala u osjetljivim područjima kao npr. prostorijama za boravak.

Osobine materijala

  • minimalna emisija štetnih tvari
  • plastično-eleastičan
  • dobra postojanost na UV i atmosferilije
  • može se premazivati sa svim Caparol disperzivnim bojama prema DIN 52 452

Baza materijala

Vodena akrilna disperzija

Pakovanje/veličina pakovanja

300 ml kartuša (20 kom u kutiji), 400 ml, 600 ml crijevo (12 kom u kutiji)

Nijanse

  • 300 ml kartuše: bijela, crna, siva, smeđa
  • 400 ml, 600 ml crijevo: bijela

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, uskladištivo 24 mjeseca.

Gustina

ca. 1,57 g/cm3

Maksimalno dopuštena deformacija

max. 15 % ovisno o širini fuge

Temperaturna otpornost suhog sloja

- 25 °C do 80 °C

Skupljanje

max. 15 % (gubitak mase prema ISO 10563)

Širina fuge

max. 30 mm

Prikladne podloge

Aluminij, beton, vlaknasti cement, drvo, tvrdi PVC, klinker, pijesak-vapnenac, polistirolna pjena, porobeton, žbuka, opeka, galvanizirani čelik, gipskartonske ploče.
Površine moraju biti čiste, suhe, nosive i bez tvari koje smanjuju prianjanje.

Priprema podloge

Dubinu fuga odnosno brtvila ograničiti pomoću neupijajuće okrugle pjenaste trake zatvorenih pora. 
Odnos širine fuga: Dubina brtvljenja 1 : 1 pri širini pukotine < 10 mm, a pri širinama pukotina > 10 mm dubinu fuga odrediti prema DIN 18540.
Kod upojnih ili poroznih podloga grundirati prianjajuće površine razrijeđenim brtvilom za fuge.
Omjer miješanja: 1 dio Disbofug 225 : 1 – 4 dijelova vode

Priprema materijala

Proizvod je pripremljen za upotrebu.

Način primjene

Materijal ravnomjerno i bez stvaranja mjehurića utisnuti u fugu. Površinu zagladiti alatom namočenim u vodi prije nego što se stvori korica.

Potrošnja

Pri dimenziji fuga 10 x 10 mm ca. 100 ml/m = 3 dužna metra/kartuša
Tačnu potrošnju odrediti izradom probne fuge na objektu.

Uslovi pri nanošenju

Materijal, zrak i podloga: 
Min. 5 °C, max. 40 °C

Vrijeme sušenja

Ca. 1 mm / 24 sata pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka.
Nakon sušenja podnosi premazivanje sa svim Caparolovim disperzivnim premazima. Ako je u izuzetnim slučajevima ipak potrebno premazivanje pretežno elastičnog brtvila, mora se računati sa stvaranjem neznatnih pukotina u sloju. Na ovo valja uputiti u prijavi sa upozorenjem (BFS bilten br. 23).

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

Odlaganje

Samo ambalažu praznu bez ostatka davati na reciklažu. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

Bliži podaci

Vidjeti sigurnosno - tehnički list (dostupan na upit).
Pri obradi materijala poštivati Caparol upute za ugradnju.

CE-oznaka

ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

14

DIS-225- 001340
EN 15651-1: 2012-12

Brtvila za elemente pročelja 
EN 15651-1 2012-12 Typ F ext-int (12,5P)
Reakcija na požarKlasa E
Opasne tvariprocjenjeno
Curenje (EN ISO 7390)≤ 3 mm
Gubitak volumena≤ 25 %
Adhezijsko / kohezijsko ponašanje nakon uranjanja u vodu (EN ISO 10591)≥ 100 %
Trajnost (ISO 8339, ISO 9046, ISO 10591)postojano

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije