Disbocolor 499 Verdunner

Razrjeđivač za sve Disbothan premaze i pečaćenja u ovom prodajnom programu i za Capalac Disbocolor 492 /493.

Sigurnosni list