caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/208101/060564_danske_greywood_075l_2018_BA.png

DANSKE Greywood

Srednjeslojna lazura na bazi vode sa prirodno sivim izgledom i UV zaštitom

Opis

Transparentno pigmentirana, srednjeslojna, difuzivno otvorena lazura na akrilatnoj bazi sa dobrom UV zaštitom. Napravljena od visokokvalitetne kombinacije pigmenata, koja je slična prirodnom sivilu drva. Štiti drvo od uticaja svjetlosti i vremenskih uvjeta. Sa konzervirajućim zaštitnim filmom.

Primjena

Premazivanje u boji za sve drvene površine izložene vremenskim uvjetima ili povećanoj vlažnosti klase upotrebe GK 2, GK 3.1 i 3.2 prema ÖNORM B 3802-1, kao što su npr.:

  • fasadne oplate
  • drvene kućice
  • zimski vrtovi
  • balkoni

Nosive drvene dijelove potrebno je prije obraditi sa DANSKE Holzschutzgrund ili DANSKE Imprägniergrund.

Nije prikladno za drvo koje je u stalnom dodiru sa zemljom i vodom, kao niti za drvo, koje može doći u kontakt sa nezapakiranim živežnim namirnicama ili stočnom hranom.
Nije primjenjivo za obrađivanje velikih površina u dnevnim boravcima i salonima. Nije pogodno za horizontalne površine (npr. podovi terasa).

Pakovanje/veličina pakovanja

0,75 l, 2,5 l, 5 l, 20 l

Nijanse

Forest, Island, Nordic, Outback, Toskana, Tyrol odn. DANSKE ton karta.
Nijanse boje u ton karti služe samo za orijentaciju. Vlastita boja drveta i količina premaza utiču na nijansu boje. U slučaju dvojbe treba napraviti probni premaz.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, u originalnoj ambalaži, uskladištivo 12 mj.

Priprema podloge

Drvene površine se prije premazivanja treba očistiti od prašine, prljavštine, nakupina smole, masnoće, ulja itd. Valja temeljito očetkati prašinu od brušenja ili ostatke starih premaza.
Silikonski ostaci uzrok su smetnjama pri premazivanju.

Način primjene

Premazati najmanje dvaput nerazrijeđenom lazurom, kistom/četkom, špricanjem ili industrijskim nanošenjem. Prvi premaz napraviti sa svih strana. Prije uporabe dobro promiješati. Špricati ili raspršivati samo u zatvorenim objektima sa usisnim uređajima. Nakon prvog premaza brušenje dolazi u obzir samo ako je nužno potrebno. Ne udisati prašinu koja nastaje brušenjem. Nakon toga premazati 1-2x nerazrijeđenom lazurom.

Razrjeđivanje

Nanositi nerazrijeđeno. Ne miješati sa drugim proizvodima.

Potrošnja

Obrađeno drvo: 50 – 60 ml/m2 po nanosu.
Grubo rezano drvo: 100 – 120 ml/m2 po nanosu.
Kakvoća podloge i vlažnost drveta utječu na potrošnju/izdašnost premaza, kao i na nijansu.

Uslovi pri nanošenju

Vlaga u drvu;
Max. 18 % kod drvenih elemenata nestabilnih dimenzija,
max. 15 % kod drva stabilnih dimenzija (prozori, vanjska vrata).

Temperatura materijala, okoline i podloge:
Min. 8 °C

Vrijeme sušenja

Vrijeme sušenja jako ovisi o nanešenoj količini i uvjetima sušenja.
Orijentaciono vrijeme za 100 ml/m2, pri 23 °C i 50% relativne vlažnosti zraka: otporno na kišu ca. 30 min nakon premazivanja, drugi premaz nanijeti nakon minimalno sat vremena, može se slagati jedno na drugo nakon sušenja od najmanje ca. 8 sati.
Niža temperatura, visoka vlažnost zraka ili premalo strujanje zraka, primjerice, zbog pregustog slaganja, usporavaju sušenje.
DANSKE Greywood je pogodan za procese prisilnog sušenja s infracrvenim i toplim zrakom. U tim slučajevima površine su suhe za nekoliko minuta i može se slagati jedno na drugo.

Alat

Upotrebljavati nehrđajući alat.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe sa vodom. Prikupiti tekućinu od pranja alata i odložiti kao i proizvod.

Napomena

Ako je to u skladu sa ÖNORM B 3802-2, moguće je površinu prethodno obraditi sa DANSKE Holzschutzgrund (na bazi vode) radi zaštite od plavila i gljivica koje uništavaju drvo, ili sa DANSKE Imprägniergrund (na bazi otapala) radi zaštite od plavila, gljivica koje uništavaju drvo i insekata.

Vodorazrjediva veziva imaju termoplastična svojstva, što znači da se čak i suhi premazi kod viših temperatura mogu držati zajedno. Zbog ove mogućnosti, potrebno je poduzimati odgovarajuće mjere pri skladištenju ili pakiranju obloženih dijelova, npr. uz papir ili plastičnu foliju. Za premazane dimenzijski stabilne dijelove (prozore ili vanjska vrata), koristite samo brtve bez plastifikatora i izbjegavajte "lak-na-lak" premazivanje.

Posebne napomene:
Ariš je samo uvjetno prikladan za premazivanje drveta, treba dati prednost borovini, smrekovini i jelovini. Podrobnije informacije o ovoj temi dobit ćete od naših stručnih savjetnika.
Sirovo drvo u vanjskom prostoru mora se premazati neposredno nakon što je bilo izloženo atmosferskim uticajima (UV zračenju, padavinama, vjetru). U protivnom se mora računati sa smanjenim prianjanjem premaza, kojemu je uzrok odvojni sloj koji se ovdje stvara. Stupanj kritičnosti ovog odvojnog sloja ne može se ustanoviti ispitivanjem koje je uobičajeno na gradilištima.

Produživanje trajnosti premazanih drvenih fasada:

  • Na fasadnim površinama koje su jako izložene atmosferskim uticajima svakako se preporučuje upotreba dasaka rezanih radijalnim i poluradijalnim rezom, budući da zbog atmosferskih utjecaja kod tangencijalnog reza dolazi do odvajanja najgornjih slojeva drva na površini i opsežnih oštećenja premaza.
  • Okomito montiranoj fasadnoj oplati treba dati prednost pred vodoravnom oplatom.
  • Kod fasadnih oplata treba dati prednost sirovo piljenim površinama pred tesanim.
  • Kod premazivanja odnosno renoviranja drvenih površina treba poštivati obvezu provjeravanja i upozorenja koju propisuje ÖNORM B 2230-1 "Ličilački radovi – premazivanje drveta”.

Ostale informacije na temu zaštita drveta naći ćete u brošuri DANSKE Chronographen.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Odložiti sadržaj/spremnik u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Sadrži 3-Jod-2-propinilbutilkarbamat, 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.


Ovaj proizvod je "tretirani proizvod - nije biocidni proizvod" sukladno Uredbi EU 528/2012  i sadrži slijedeće biocidne tvari: 3-jod-2-propinilbutilkarbamat, CAS br. 55406-53-6)

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

HOS

A(e) 130 g/l: max. 50 g/l

Ostali podaci

Šifra otpada: 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 01 12
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije