• facebook
Proizvodi | Lakovi i lazure | Lazure | Lazure za drvo | Capalac Holz-Imprägnierg...

Capalac Holz-Imprägniergrund

Bezbojni temeljni premaz za drvo na bazi prirodnih ulja otporan na plavilo i trulež. Sadrži otapala – za vanjske radove.

  Primjena

  Impregnacija sa odličnim zaštitnim djelovanjem protiv gljivica koje puštaju boju (zaštitno sredstvo protiv plavila). Djeluje učvršćujuće. Za prozore, vanjska vrata, konstrukcije od dasaka, ograde, drvene kuće i brvnare itd. Dopuštena primjena i za vanjske prozore i kućna ulazna vrata. Capalac Holz-Imprägniergrund služi za vanjsku zaštitu drveta, koje nije izloženo statičkom opterećenju i nije u kontaktu sa tlom, od plavila i truljenja.

  Osobine materijala

  • kratko vrijeme sušenja
  • regulira vlažnost
  • odlična sposobnost prodiranja u podlogu
  • poboljšava vezanje premaza koji se kasnije nanose
  • djeluje protiv taloženja gljivica koje izazivaju plavilo
  • djeluje protiv gljivica koje uzrokuju truljenje

  Baza materijala

  Alkidna smola s malo aromata.
  Vrsta proizvoda: Sredstvo za zaštitu drveta (PA 8)
  Reg. br.: N-40497
  Sadržaj aktivnih tvari: 11,5 g/l, IPBC i 3,7 g/l Propikonazol

  Pakovanje/veličina pakovanja

  1 l, 2,5 l, 10 l

  Nijanse

  Bezbojan

  Gustina

  ca. 0,82 g/cm3

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
  + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Nepremazane upojne drvene površine.
  Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razdvajaju. Vlažnost drveta ne smije kod drvenih elemenata stabilnih dimenzija prijeći 13%, a kod drvenih elemenata ograničeno stabilnih ili nestabilnih dimenzija ne smije prijeći 15%. Capalac Holz-Imprägniergrund primjenjuje samo tamo gdje je potrebna zaštita drveta.
  Pridržavati se osnovnih načela konstruktivne zaštite drveta, koja su preduslov za trajnu zaštitu drveta premaznim materijalima (vidjeti i BFS uputu br. 18).

  Priprema podloge

  Novi drveni elementi:
  Drvene površine obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti i odstraniti sastojke koji izbijaju, npr. grudice smole i smolu. Oštre rubove zaobliti.

  Staro drvo neobrađeno:
  Posivjele, istrošene drvne površine obrusiti do zdrave nosive drvene mase i temeljito očistiti. Oštre rubove zaobliti.

  Način primjene

  Obrada:
  Capalac Holz-Imprägniergrund nanositi uranjanjem ili četkom / kistom.

  Sistem nanošenja

  Podloga Primjena Priprema podloge Impregniranje Grundiranje Međupremaz Završni premaz
  Drvo vani BFS br. 18 Capalac Holz-Imprägniergrund Capalac GrundierWeiß ili
  Capalac BaseTop ili
  Capalac Venti
  Capalac GrundierWeiß ili
  Capalac BaseTop ili
  Capalac Venti
  Capalac Weiß- ili Buntlacke, Capalac BaseTop ili
  Capalac Venti

  Potrošnja

  Ca. 70-100 ml/m2, ovisno o upojnosti.
  Najmanja količina nanosa 80-100 ml/m2.
  Kako bi se osiguralo zaštitno djelovanje, treba težiti tome da se ove vrijednosti zadrže. 
  Tačnu vrijednost potrošnje odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

  Uslovi pri nanošenju

  Temperatura materijala, zraka i podloge: 
  Min. 5 °C

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 65 %relativne vlažnosti zraka otporno na dodir nakon ca. 5 sati. Može se premazivati sa proizvodima koji sadrže otapala najranije nakon 12 sati. Na nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka se vrijeme sušenja produljuje. Kod drveta sa sastojcima, posebno tropskog drveta, može doći do produljenja sušenja.
  Kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka se vremena sušenja produžuju.

  Čišćenje alata

  Nakon upotrebe tehničkim benzinom, zamjenom za terpentin ili uljnim razrjeđivačem.

  Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

  Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Sadrži propikonazol, butanonoksim. Mogu izazvati alergijske reakcije.
  Općenita upozorenja: Sredstva za zaštitu drveta sadrže biocidne aktivne tvari za zaštitu drveta od štetočina životinjsko i/ili biljnog porijekla. Molimo zato da se proizvod primjenjuje samo prema uputi za upotrebu i tamo gdje je potrebna zaštita drveta. Zlouporaba može biti štetna za zdravlje i okoliš. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti. Sredstvo za zaštitu drveta ne primjenjivati za drvo koje dolazi u direktni kontakt sa prehrambenim proizvodima i stočnom hranom. Sredstvom se ne smiju obrađivati košnice, staklenici (unutra) i saune (unutra). Biljke držati postrani, ne smiju se namočiti. Ne koristiti za unutarnje radove. Ne raditi uz otvorenu vatru i izvore svjetla. Kod skladištenja i obrade sredstava za zaštitu drveta pridržavati se zakonskih odredbi o očuvanju čistoće površinskih i podzemnih voda kao i zraka. Skladištiti samo u originalnim spremnicima! Ambalažu nakon upotrebe čvrsto zatvoriti! Proizvod je otrovan za ribe i životinje koje se hrane ribom. Ne smije dospijeti u površinske vode ili kanalizaciju. Ne skladištiti na temperaturama ispod+ 5°C ili preko + 30°C.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove. 
  Šifra otpada prema Eurokatalogu otpada i AVV: 030205 ostala zaštitna sredstva koja sadrže opasne tvari.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(h); 750 g/l; maks. 750 g/l

  Proizvodni kod boja i lakova

  HSM-LV20

  Bliži podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • Tehnička informacija