• facebook
Proizvodi | Lakovi i lazure | Lazure | Lazure za drvo | Capadur Zaunlasur

Capadur Zaunlasur

Tankoslojna lazura za drvo otvorenih pora, sa sposobnošću sprječavanja kondenzacije, namijenjena za drvene elemente ograničenih dimenzija za vanjske prostore

  Primjena

  Za oblikovanje i zaštitu drvenih elemenata ograničenih dimenzija za vanjske prostore, kao što su ograde, pergole, daščane oplate i okviri za biljke penjačice.
  Prije premazivanja drvenih materijala poput npr. masivnih drvenih ploča, šperanog drva sa furnirskim slojem, ploča od drvene strugotine i od drvenih vlakana, molimo da uzmete u obzir upute u BFS biltenu br. 18, stavak 2.2.3 ff. Nije namijenjeno za primjenu u unutarnjem prostoru.
  Nije namijenjeno za drvene elemente koji su u vodi, u kontaktu sa zemljom ili pod statičkim opterećenjem.

  Osobine materijala

  • ne stvara film
  • regulira vlažnost
  • ima otvorene pore
  • sprječava kondenzaciju
  • jednostavna i ugodna obrada
  • UV zaštita
  • jednostavno renoviranje
  • sadrži prirodna ulja i voskove

  Baza materijala

  Akrilatna disperzija

  Pakovanje/veličina pakovanja

  2,5 L, 5 L

  Nijanse

  • Kiefer hell
  • Eiche hell
  • Palisander
  • Wenge
  • Nussbaum

  Stepen sjaja

  Svilenkasto mat

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu (min. +8°C), bez opasnosti od smrzavanja.
  Spremnike čuvati čvrsto zatvorene.

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
  + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Upojni drveni elementi ograničenih dimenzija
  Podloga mora biti čista, nosiva i bez tvari koje potiču odvajanje. Vlažnost drveta ne smije kod drvenih elemenata rađenih po mjeri prekoračiti 15%. Valja poštivati načela konstruktivne zaštite drveta. Ona su preduvjet za trajnu zaštitu drveta pomoću premaznih materijala.

  Priprema podloge

  Novi drveni elementi
  Glatke drvene površine treba brusiti u smjeru vlakana, temeljito ih očistiti, odstraniti sastojke drveta koji su izbili na površinu, poput primjerice smole i džepova ispunjenih smolom.

  Staro neobrađeno drvo
  Posivjele površine drveta, istrošene djelovanjem atmosferilija, temeljito očistiti sve do zdravog, nosivog drva.

  Premazano drvo
  Stare premaze poput lakova i debeloslojnih lazura odstraniti sve do upojne drvene površine. Čvrsto prianjajuće tankoslojne lazure obrusiti, očistiti i provjeriti kompatibilnost s Capadur Zaunlasur.

  Način primjene

  Nerazrijeđeno i ravnomjerno nanijeti kistom/četkom.

  Obrada

  Capadur Zaunlasur je pripremljen za obradu.

  Podloga Impregniranje Međupremaz Završni premaz
  Drveni elementi stabilnih dimenzija Capacryl Holzschutzgrund 1 – 2x Capadur Zaunlasur Capadur Zaunlasur

  Potrošnja

  Premazivanje na glatkim drvenim površinama
  ca. 50 – 80 ml / m² /nanosu ovisno o upojnosti podloge.

  Premazivanje na upojnim drvenim površinama
  ca. 100 – 200 ml / m² /nanosu ovisno o upojnosti podloge.

  Vrijednosti potrošnje su okvirne vrijednosti, koji se mogu razlikovati ovisno o vrsti i strukturi. Tačne vrijednosti odrediti probnim premazivanjem.

  Uslovi pri nanošenju

  Temperatura materijala, zraka i podloge:
  Min. 8°C

  Vrijeme sušenja

  Pri 20°C i 65% rel. vlažnosti zraka nakon 1-3 sata suho i može se premazivati. Upojnost drvene podloge ima utjecaja na brzinu sušenja i sjaj.
  Na vrstama drveta koje sadrži sastojke koji se ispuštaju iz njega (npr hrast, tropsko drvo), može doći do produljenog vremena sušenja.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon upotrebe ili prilikom dužih prekida u radu, vodom.

  Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
  Sadrži: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

  Odlaganje

  Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(f): 130 g/l; maks. 30 g/l

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-KH01

  Deklaracija sadržaja

  Poliakrilatna smola, voda, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Metil-/Benzizotiazolinon)

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • Tehnička informacija