• facebook
Proizvodi | Lakovi i lazure | Lazure | Lazure za drvo | Capadur UniversalLasur

Capadur UniversalLasur

Lazura za drvo sa zaštitom od plavila, za drvene elemente stabilnih i nestabilnih dimenzija, za vanjske radove. Efekt vodenih perli za bolje odbijanje vode.

Primjena

Za oblikovanje u boji i zaštitu drvenih elemenata stabilnih dimenzija kao što su prozori i vrata, ograničeno stabilnih dimenzija kao što su konstrukcije od dasaka spojenih utorima i perima, okapnice, vrata, stolarski proizvodi i slično i drvenih elemenata nestabilnih dimenzija kao što su konstrukcije dasaka, kućne i balkonske ograde, šindra, oplate, pergole, itd. Samo za vanjsku upotrebu.
Ne služi za zaštitu drvenih elemenata koji dodiruju tlo. Vanjski prozori i vrata se smiju sa svih strana obraditi sa Capadur UniversalLasur. Capadur UniversalLasur služi za zaštitu od vlage i preventivnu zaštitu vanjskih drvenih elemenata od plavila. Prije premazivanja drvenih materijala u obliku ploča, kao npr. ploča od masivnog drveta i furniranih ljepljenih dasaka i šperploča, molimo obratiti pažnju na upute u BFS Upute br. 18 st. 2.2.3.

Osobine materijala

 • sistem sve u jednom za drvene elemente stabilnih, ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija
 • otapalo bez aromata
 • tanki sloj premaza
 • velika difuzivnost
 • visoki stepen UV zaštite
 • visoki stepen zaštite od atmosferilija
 • efekt vodenih perli poboljšava odbijanje vode
 • tiksotropan i ne kaplje
 • laka i ugodna obrada
 • jednostavan kod renoviranja

Baza materijala

Alkidna smola s otapalom bez aromata.

Pakovanje/veličina pakovanja

375 ml ne u svim nijansama, 1 l, 2,5 l, 5 l
Posebne nijanse toniranjem - Capalac mix.
Tvorničko nijansiranje i u pakiranju od 25 l.

Nijanse

Standardne nijanse:
Kiefer, Eiche hell, Walnuß, Nußbaum, Palisander, Teak, Mahagoni, Eben­holz, bezbojna. Nijansa za renoviranje za dekorativno oslikavanje
Sve nijanse se međusobno mogu miješati u bilo kojem omjeru.

ColorExpress:
U ColorExpress sistemu (Capalac mix) može se nijansirati i u 89 posebnih nijansi 3D kolekcije prema karti nijansi, kao i u brojnim nijansama drugih zbirki. 

Napomena: Pojedine nijanse se samo uslovno mogu koristiti za vanjske radove. Informacije o tomu se mogu dobiti na ColorExpress stanicama. Bezbojnu lazuru Capadur UniversalLasur koristiti samo kao temeljni premaz ispod lazure u boji radi izjednačavanja upojnosti drvene podloge, jer inače nije zagarantovana dovoljna UV zaštita.

Stepen sjaja

Svilankasto-mat.
Ovisno odrvenoj površini, stepen sjaja može varirati.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Spremnike čuvati čvrsto zatvorene.

Gustina

ca. 0,9 g/cm3

Prikladne podloge

Upojni drveni elementi stabilnih, ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija.
Podloga mora biti čista, nosiva i bez tvari koje razdvajaju.
Vlažnost drveta kod drvenih elemenata stabilnih dimenzija ne smije prijeći 13%, a kod drvenih elemenata ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija smije iznositi najviše 15%.
Pridržavati se temeljnih načela konstruktivne zaštite drveta. Ista su preduslov za trajnu zaštitu drveta premaznim materijalima.

Priprema podloge

Novi drveni elementi:
Glatke drvene površine obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti, sastojke u drvetu koji izbijaju, kao npr. smole i smolne kvržice, odstraniti.

Staro drvo neobrađeno:
Posivjele, istrošene drvene površine obrusiti do zdravog, nosivog tkiva i temeljito očistiti.

Premazano drvo:
Nosive premaze lazura na bazi alkidnih smola obrusiti i očistiti. Nenosive premaze odstraniti.

Sistem nanošenja

Obrada:
Capadur UniversalLasur prije upotrebe promiješati.
Capadur UniversalLasur se nanosi kistom.

Sastav premaza:

Drveni elementi stabilnih dimenzija Drveni elementi ograničeno stabilnih dimenzija Drveni elementi nestabilnih dimenzija

Temeljni, međupremaz i završni premaz

1x Capalac Holz-Imprägniergrund
3x Capadur UniversalLasur

1x Capalac Holz-Imprägniergrund
3x Capadur UniversalLasur

1x Capalac Holz-Imprägniergrund
3x Capadur UniversalLasur


Premazivanje na nepremazanom drvetu kod vanjskih radova:
Za optimalnu UV zaštitu se lazura "u boji" mora nanijeti najmanje 3x. Bezbojnu lazuru koristiti samo dodatno za izjednačavanje upojnosti. Renoviranje na nosivim premazima lazura na bazi alkidne smole: 1–2x Capadur UniversalLasur.

Potrošnja

Nanošenje kistom / četkom na glatkim drvenim površinama: ca. 80 – 120 ml/m2 po nanosu.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 5 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka se nakon 12–16 sati može premazivati, a nakon 24 sata je potpuno suho. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se ova vremena sušenja produžuju.
Na drvenim elementima sa drvenim sastojcima (npr. hrast) se produženja sušenja mogu regulirati.

Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

Zapaljiva tekućina i para. Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima materijala odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(e), 400 g/l (2010); maks. 400 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-KH02F

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno - tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehnička informacija

 • Tehnička informacija
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno-tehnički list