Capadur ImprägnierLasur

Za oblikovanje u boji i zaštitu raznih drvenih dijelova poput konstrukcija od dasaka, ograda, šindre, balkonskih ograda, oplata, pergola, itd. Kao sredstvo za temeljni i međupremaz na vrata i prozore u spoju s Capadur F7-Langzeitlasur.

- bez. aromata
- vrata, prozori, grilje
- zaštita drva prema RAL
- samo za vanjske radove
- otvorenih pora
- potrošnja: 80-100 ml/m2 (ovisno o podlozi)