caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/194573/056882_Capadur_GreyWood_5_L.png

Capadur Greywood

Visoko pigmentirana vodorazrjediva lazura za drvo za vanjske radove. Izbor sivih tonova je u potpunom skladu s prirodnim sivilom drveta. Za drvene elemente potpune i ograničene stabilnosti dimenzija i elemente koji ne drže mjeru.

Primjena

Izabrani plemeniti sivi tonovi od samog početka pružaju dojam prirodno i ravnomjerno posivjele površine drveta, onako kako to u prirodi nastane tek nakon puno godina u povoljnim uvjetima.
Prvenstveno područje primjene su drvene fasade kojima treba očuvati prirodni izgled. Capadur GreyWood je međutim isto tako prikladan i za ograde, balkone, prozorske kapke, kućna vrata i druge drvene elemente ograničene stabilnosti ili bez stabilnosti dimenzija, ali i za elemente koji drže mjeru (stabilnih dimenzija) kao što su prozori i vanjska vrata.
Samo za vanjske radove! (unutarnje strane vanjskih prozora i vanjskih vrata se ubrajaju u vanjsko područje – vanjske radove). Capadur GreyWood sadrži sredstvo za stvaranje zaštitnog, konzervacijskog filma protiv napada gljivica i algi. Sredstvo za stvaranje filma usporava njihovo taloženje. Ovisno o biološkoj izloženosti, na ekstremno ugroženim drvenim elementima kao npr. donje strane ravnih krovova i drveni materijali u obliku ploča (npr. ploče od primorske smreke) se može i prije isteka uobičejenih garantnih rokova računati s novim naslagama.
Nije prikladno za drvo koje je u stalnom dodiru sa zemljom i vodom.

Osobine materijala

  • pigmenti bisernog sjaja daju plemenite sive nijanse
  • izvanredna UV zaštita pomoću reflektirajućih pigmenata
  • zaštitni film protiv taloženja gljivica plijesni
  • lazura s tankim slojem olakšava radove na renoviranju
  • vodorazrjediva
  • premazane površine se ne lijepe
  • konzistencija koja sprečava kapanje

Baza materijala

Akrilna disperzija.

Pakovanje/veličina pakovanja

750 ml, 5 l

Nijanse

U ColorExpress sustavu u slijedećim nijansama: Tyrol, Toskana, Nordic, Forest, Outback, Island.
Na nijansu i dojam sjaja utječe stanje površine drveta kao i broj premaza i nanešena količina.

Stepen sjaja

Svilenkasto-mat.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu bez opasnosti od smrzavanja, najmanje 2 godine u originalno zatvorenoj ambalaži.

Gustina

ca. 1,0 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloga mora biti čista, nosiva i bez tvari koje razdvajaju. Vlažnost drveta ne smije prijeći kod elemenata stabilnih dimenzija 13%, a kod onih s ograničeno stabilnim dimenzijama i onih koji ne drže mjeru 15%.
Poštivati temeljna pravila konstrukcijske zaštite drveta. Ista su preduvjet za trajnu zaštitu drveta sa premaznim materijalima. Prije premazivanja drvenih materijala u obliku ploča, kao npr., ploča od masivnog drveta, šper-ploča s furnirom, iverica ili ploča sa vlaknima, molimo poštivati upute u BFS-Uputi br. 18, st. 2.2.3.

Uputa za održavanje premazanih drvenih elemenata:
Trajno očuvanje vrijednosti premazanih drvenih elemenata postiže se samo redovnim i stručnim održavanjem. Upute za održavanje i potrebne intervale održavanja se mogu pronaći u BFS-Uputi br. 18 saveznog odbora Boja i zaštita materijalnih vrijednosti, Prilog C.

Priprema podloge

Nove drvene površine
Glatke, oblanjane površine obrusiti u smjeru vlakana i očistiti, sastojke u drvetu koji izbijaju, npr. smola, odstraniti. Kod vanjskih radova impregnirati sa Capacryl Holzschutz-Grund.

Stare drvene površine
Posivjele, vremenom istrošene drvene površine obrusiti do neugroženog, nosivog drveta i očistiti. Naslage gljivica i algi temeljito oprati i površine dezinficirati sa Capatox. Impregnirati sa Capacryl Holzschutz-Grund.

Premazane drvene površine
Nenosive stare premaze potpuno odstraniti do površine drveta. Naslage gljivica i algi temeljito oprati i površinu dezinficirati sa Capatox. Drvenu površinu impregnirati sa Capacryl Holzschutz-Grund. Nosive stare premaze koji dobro vežu očistiti i grundirati tako da pokrije površinu sa Capacryl Haftprimer u nijansi boje za renoviranje (Caparol 3D/Palazzo 205). Međupremaz i završni premaz sa Capadur GreyWood u željenoj nijansi boje (tehnika posvjetljivanja).

Priprema materijala

Capadur GreyWood je pripremljen za upotrebu. Prije upotrebe dobro promiješati. Za obradu kistom koristiti kist za akrilni lak s mješavinom poliesterskih i prirodnih dlaka (npr. Orelmix). Za nanošenje valjkom koristiti kratkodlake poliamidne valjke i doraditi kistom.
Capadur GreyWood ima sredstvo za stvaranje zaštitnog filma protiv taloženja gljivica i algi, pa je špricanje dozvoljeno samo u zatvorenim pogonima.

Sistem nanošenja


PodlogaPrimjenaPriprema podogeImpregniranjeGrundiranjeMeđu- premazZavršni premaz
Nepremazani drveni elementi samo vani 1)Vidjeti gore i  
BFS-uputu br. 18
Capacryl 
Holzschutz-Grund
Capadur GreyWoodako je potrebno Capadur GreyWoodCapadur GreyWood
Drveni elementi s nosivim starim premazomsamo vani 1)Vidjeti gore i  
BFS-uputu br. 18
Capacryl Haftprimer nijansa za renoviranje, odn. Palazzo 205Capadur GreyWood
1) Unutarnje područje vanjskih prozora i vanjskih vrata se računa u vanjsko područje.

Potrošnja

70–100 ml/m2 po nanosu. Stanje drvene površine (npr. hrapavost, upojnost itd.) utiče na potrošnju. Tačne vrijednosti potrošnje odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, okoline i podloge:
Min. 8 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka slijedeće premazivanje može uslijediti najranije nakon 4 sata. Suho na dodir nakon ca. 1,5 sata. Za dalju primjenu ostaviti najmanje 4 sata vremena za sušenje. Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka ili slaboj izmjeni zraka, npr. zbog gusto naslaganih elemenata, sušenje se produžuje.

Čišćenje alata

Nakon upotrebe vodom.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Sadrži: CG 22-1130 (UV-Absorber), Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebacat. Može izazvati alergijske reakcije.

Ovim proizvodom se postupa u skladu s Uredbom EU 528/2012 (tretirani proizvod - nije biocidni proizvod) i sadrži sljedeće biocidne tvari: IPBC (3-jod-2-propinilbutilkarbamat) (CAS br. 55406-53-6) 

Sadrži: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, smjesa od: 3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terc-butil-4-hidroksifenil)propionil-x-hidroksipoli(oksietilen); 3-(3-(2Hbenzotriazol-2-il)-5-terc-butil-4-hidroksifenil)propionil-x-3-(3-(2Hbenzotriazol-2-il)-5-terc-butil-4-hidroksifenil)propioniloksi poli(oksietilen), 3-Iod-2-propinilbutilkarbamat, Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebacat. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu  odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(e), 130 g/l; maks. 50 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-KH01F

Deklaracija sadržaja

Poliakrilat smola, mineralni pigmenti i punila, voda, glikol eter, ester alkohol, konzervansi (metil / benzisotiazolinon), sredstvo za tvorbu filma (jodopropinil butilkarbamat)

Bliži podaci

Vidi sigurnosno-tehnički list

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije