• facebook
Proizvodi | Lakovi i lazure | Lazure | Lazure za drvo | Capadur F7-LangzeitLasur

Capadur F7-LangzeitLasur

Lazura za drvo srednje debljine sloja, jako otporna na atmosferilije, s UV zaštitom, za vanjske i unutrašnje radove – ne sadrži aromate.

Primjena

Za oblikovanje u boji, kao i zaštitu od vlage i UV zaštitu drvenih elemenata stabilnih dimenzija kao što su prozori i vrata i drvenih elemenata ograničeno stabilnih dimenzija kao što su drvene konstrukcije na pero i urez, prozorski kapci, kućna vrata i sl., vani i unutra. Prije premazivanja pločastih drvenih materijala, kao npr. masivnih drvenih ploča ili šperploča s furniranim slojem, molimo obratiti pažnju na upute u BFS Uputi br. 18, st. 2.2.3. Prema sadašnjem stanju tehnike, kod vanjskih radova je premaze izložene izravnom utjecaju atmosferilija potrebno obnoviti svake 2-3 godine.

Osobine materijala

 • bez biocida
 • otapala bez aromata
 • dobra UV zaštita zahvaljujući prozirnim pigmentima od željeznog oksida
 • dodatna UV zaštita preko UV filtera
 • dugotrajna zaštita od vlage
 • velika difuzivnost
 • viskozitet podešen za primjenu tako na nema kapanja
 • zbog duge upotrebljivosti izgled ravnomjernog lazurnog premaza bez vidljivih naslaga postiže se i kod radova na velikim površinama

Baza materijala

Alkidna smola s otapalima koja sadrže vrlo malo aromata.

Pakovanje/veličina pakovanja

 • Standardne nijanse:
  375 ml: Farblos, Kiefer, Eiche hell, Nußbaum
  750 ml: Kiefer, Eiche hell, Walnuß, Nußbaum, Palisander, Teak, Mahagoni, Ebenholz
  1 l: Farblos
  2,5 l: sve standardne nijanse
  5 l: Farblos, Kiefer, Eiche hell, Nußbaum, Walnuß
 • Posebne nijanse:
  1 l, 2,5 l, 5 l: Capalac mix

Nijanse

 • Standardne nijanse: 
  Farblos, Kiefer, Eiche hell, Walnuß, Nußbaum, Palisander, Teak, Mahagoni, Ebenholz,
 • Sve nijanse se mogu međusobno miješati u svakom omjeru. 

  Na ColorExpress stanicama (Capamix i Capalac mix) se može izraditi i 89 posebnih nijansi iz 3D kolekcije prema karti nijansi, kao i u brojnim nijansama drugih kolekcija.

  Uputa: Pojedine nijanse su samo uvjetno primjenjive kod vanjskih radova. Informacije o tomu se mogu dobiti na ColorExpress stanicama. Capadur F7-LangzeitLasur "bezbojnu" kod vanjskih radova koristiti samo kao temeljni premaz ispod neke lazure u boji ili kao završni premaz na nekoj lazuri tamne boje, jer se inače ne može zajamčiti zadovoljavajuća UV zaštita. Za vanjske premaze izložene izravnom utjecaju atmosferilija ne upotrebljavati bezbojnu lazuru

  .

Stepen sjaja

Svilenkasto-sjajni
Stepen sjaja može varirati u ovisnosti o površini drveta.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu
Ambalažu držati čvrsto zatvorenu.

Gustina

ca. 0,95 g/cm3

Udio čvrste tvari

ca. 60 tež.-%

Prikladne podloge

Drveni elementi stabilnih i ograničeno stabilnih dimenzija.
Podloga mora biti čista, nosiva i bez tvari koje razdvajaju.
Vlažnost drveta ne smije kod elemenata stabilnih dimenzija prijeći 13 %, a kod elemenata ograničeno stabilnih dimenzija 15 %.
Pridržavati se temeljnih načela konstruktivne zaštite drveta. Oni su preduslov za trajnu zaštitu drveta s premaznim materijalima.

Priprema podloge

Novi drveni elementi:
Glatke drvene površine obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti, sastojke u drvetu koji izbijaju, kao npr. smole i smolne kvržice, odstraniti. Kod vanjskih radova prethodno impregnirati s Capalac Holz-Imprägniergrund.

Staro neobrađeno drvo:

Posivjele, istrošene drvene površine obrusiti do zdravog, nosivog tkiva, temeljito očistiti, a kod vanjskih radova prethodno impregnirati s Capalac Holz-Imprägniergrund.

Premazano drvo:

Nenosive stare premaze potpuno odstraniti do drvene mase. Kod vanjskih radova prethodno impregnirati s Capalac Holz-Imprägniergrund.
Nosive stare premaze obrusiti, očistiti i provjeriti podnošljivost na Capadur F7-LangzeitLasur.

Način primjene

Capadur F7 LangzeitLasur nanositi nerazrjeđen kistom / četkom.

Sistem nanošenja

Obrada:
Izrada premaza::
Vani Unutra
Drveni elementi stabilnih i
ograničeno stabilnih dimenzija
Temeljni premaz Capalac Holz-Imprägniergrund Capadur F7-LangzeitLasur
Međupremaz 1–2 x Capadur F7-LangzeitLasur1) u pravilu nije potrebno
Završni premaz Capadur F7-LangzeitLasur Capadur F7-LangzeitLasur

1) Za optimalnu UV zaštitu je kod svijetlih nijansi potreban dvostruki međupremaz. Kod tamnih tonova (nijansa orah i tamnije) dovoljan je jedan međupremaz. Bezbojni proizvod nema UV zaštite i prvenstveno služi kao temeljni materijal za nijansiranje ili za unutrašnje premaze.

Potrošnja

Nanošenje kistom / četkom ca. 80–100 ml/m2.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
Min. 5 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka površina je nakon ca. 10-16 sati suha i može se premazivati. Upojnost drvene površine utiče na sušenje i sjaj. Na drvenim podlogama sa raznim sastojcima u drvetu (npr. hrast) sušenje može biti duže.

Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

Zapaljiva tekućina i para. Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Koristitii samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima materijala odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(e): 400 g/l; maks. 400 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-KH02

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehnička informacija

 • Tehnička informacija
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno-tehnički list