caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/186851/056296_Aqua_Lasur_Universal_2_5L.png

Capadur Aqua-Lasur Universal

Vodorazrjediva lazura na bazi alkidnih smola za drvene elemente stabilnih do nestabilnih dimenzija, za vanjske radove. Efekt vodenih perli za bolje odbijanje vode.
 • Primjena

  Za zaštitu od vlage i oblikovanje u boji drvenih elemenata stabilnih dimenzija kao što su prozori i vrata, drvenih elemenata ograničeno stabilnih dimenzija kao što su drvene konstrukcije na pero i urez, prozorski kapci, ulazna vrata, stolarija i sl. i drvenih elemenata nestabilnih dimenzija kao što su ograde, pergole, nadstrešnice za auto, balkonske ograde.

  Osobine materijala

  • razrjeđuje se vodom
  • slabi miris
  • efekt vodenih perli poboljšava odbijanje vode
  • optimalna UV zaštita pomoću UV blokatora
  • visoka difuzivnost
  • premazani suhi slojevi se ne lijepe međusobno
  • lazura je privremeno zaštićena od napada plijesni

  Baza materijala

  Hibridno vezivo na bazi alkidnih smola i akrilata

  Pakovanje/veličina pakovanja

  1 l, 2,5 l

  Nijanse

  Standardne nijanse:

  1 l, 2,5 l: Bezbojna

  1 l, 2,5 l: Kiefer, Eiche, Walnuß, Nussbaum, Palisander, Teak, Mahagoni, Ebenholz,

  Posebni tonovi:

  1 l, 2,5 l: Na ColorExpress stanicama se može nijansirati u velikom broju nijansi.

  Stepen sjaja

  Polumat do polusjajna, ovisno o vrsti i strukturi podloge.

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, u originalnoj ambalaži min 1 godina.

  Gustina

  ca. 1,0 g/cm3


  Prikladne podloge

  Vanjski drveni elementi stabilnih, ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija na građevinama. Vodoravne površine prekriti, npr. limom. Pridržavati se temeljnih načela konstruktivne zaštite drveta, prema tome oborinska voda se mora brzo odvoditi preko drvene površine i ne smije prodrijeti u drvenu masu (izbjegavati stajaću vlagu). Osigurati dovoljnu zaštitu od vode koja prska.
  Podloga mora biti čista i bez tvari koje razdvajaju. Starim premazima provjeriti nosivost i podnošljivost. Vlažnost drveta izmjeriti prije premazivanja. Vlažnost drveta smije iznositi najviše 15%. Drveni materijali u obliku ploča moraju biti odobreni kao građevinski materijal za vanjske radove kao fasadni građevinski i prikladni za premazivanje (pridržavati se preporuka proizvođača).
  Pridržavati se BFS upute br. 18. ne koristiti na pločastim materijalima koji sadrže cement. Prikladnost za pločaste drvene materijale se ne može općenito potvrditi, pa je stoga potrebno pažljivo provjeriti prikladnost. Nije prikladna za podne površine kao ni za krovne pokrove. U obzir uzeti intervale održavanja i popravljanja prema BFS uputi br. 18 prilog C.

  Priprema podloge

  Nove drvene površine:
  Glatke drvene površine obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti, sastojke u drvetu koji izbijaju, kao npr. smole i smolne kvržice, odstraniti.

  Stare drvene površine:
  Posivjele, istrošene drvene površine obrusiti do zdravog, nosivog tkiva i temeljito očistiti.

  Premazane drvene površine:
  Nenosive stare premaze potpuno odstraniti do drvene mase. Stare premaze koji čvrsto vežu obrusiti, očistiti i provjeriti podnošljivost.

  Vanjske drvene površine ugrožene taloženjem gljivica i algi:
  Talog gljivica i algi temeljito oprati. Površine obraditi sa sredstvom Capatox. Priprema podloge kako je prethodno navedeno. Molimo obratiti pažnju na tehničke informacije za Capatox.

  Način primjene

  Capadur Aqua-Lasur Universal je gotova za upotrebu i može se nanositi valjkom i kistom/četkom. Na velikim površinama nanijeti valjkom i odmah dodatno razmazati kistom/četkom. Kad je toplo vrijeme, površine navlažiti spužvom i hladnom vodom i odmah premazivati. Nanositi samo toliko materijala koliko se može obraditi bez vidljivih nasjeda. Po potrebi, za premazivanje angažirati više ljudi. Nanošenje prskanjem nije dozvoljeno zbog dodatka za stvaranje zaštitnog filma protiv napada gljivica.

  Razrjeđivanje

  Capadur Aqua-Lasur Universal je pripremljena za obradu. Na jako upojnim podlogama ili kad je toplo vrijeme razrijediti s najviše 5 vol.-% vode.

  Sistem nanošenja


  Podloga

  Priprema podloge

  Impregniranje

  Grundiranje

  Međupremaz

  Završni premaz

  Nepremazano drvo

  BFS uputa br. 18

  Capacryl
  Holzschutz-Grund

  Capadur
  Aqua-Lasur Universal

  Capadur
  Aqua-Lasur Universal1

  Capadur
  Aqua-Lasur Universal

  Očišćeni, nosivi stari

  premazi2

  Obrusiti, očistiti

  -

  Capadur
  Aqua-Lasur Universal

  -

  Capadur
  Aqua-Lasur Universal

  Tehnika posvjetljavanja tamnih površina

  Priprema podloge i impregniranje kao gore, ovisno o podlozi

  Priprema podloge i impregniranje kao gore, ovisno o podlozi


  Capacryl Haftprimer u nijansi za renoviranje


  Capadur
  Aqua-Lasur Universal


  Capadur
  Aqua-Lasur Universal


  1) Za optimalnu UV zaštitu je kod svijetlih nijansi potreban temeljni, među i završni premaz (ne važi za tehniku posvjetljavanja tamnih površina). Kod tamnih nijansi (orah i tamnije) dovoljan je jedan temeljni i jedan završni premaz. Bezbojni proizvod ne pruža dovoljnu UV zaštitu i služi prvenstveno kao baza za toniranje.
  2) Oštećenja na starim premazima prethodno obraditi na odgovarajući način za svaku pojedinu podlogu.

  Potrošnja

  Na glatkim drvenim površinama ca. 80 ml/m2 po nanosu.
  Na upojnim podlogama ca. 150–200 ml/m2 po nanosu.
  Ove vrijednosti potrošnje su orijentacione i mogu odstupati ovisno o vrsti drveta i stanju i svojstvima podloge. Tačnu potrošnju po potrebi odrediti probnim premazivanjem.

  Uslovi pri nanošenju

  Temperatura materijala, zraka i podloge:
  Min. 8 °C

  Vrijeme sušenja


  Pri 200C i 65% relativne vlažnosti zraka


  Suho na dodir


  Može se premazivati


  Otporno na kišu

  30 minuta

  8 sati

  24 sata

  Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se ova vremena sušenja produžuju.

  Čišćenje alata

  Čišćenje alata odmah vodom nakon upotrebe ili kod prekida u radu.

  Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

  Čuvati izvan dohvata djece.
  Nakon dodira s očima odmah temeljito isprati vodom i posavjetovati se s liječnikom.
  Nakon dodira s kožom odmah isprati s puno vode i sapuna.
  Ne smije dospijeti u kanalizaciju, vode ili plodno tlo.
  Sadrži alfa-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butil-4-hidroksifenil)propionil-omegahidroksipoli (oksietilen), Bis(1,2,2,6,6-pentametil-piperidil)sebacat. Može izazvati alergijske reakcije.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  HOS

  A(e), 130 g/l; maks. 50 g/l

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-KH01

  Bliži podaci

  Pobliži podaci – vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehničke informacije