• facebook
Proizvodi | Lakovi i lazure | Lazure | Boje za drvo | Capadur Holzdeckenfarbe

Capadur Holzdeckenfarbe

Vodorazrjedivi 3u1 lak za drvo, posebno namijenjen za premazivanje tamnih drvenih unutarnjih stropova u bijelo

  Primjena

  Posebno prikladan kao temeljni, među i završni sloj za premazivanje postojećih drvenih stropova u bijelu boju.

  Osobine materijala

  • vodena emulzija
  • ekološki premaz
  • 3u1 - temeljni, među i završni premaz
  • efikasan protiv izbijanja obojenja iz drva na površinu

  Baza materijala

  Akrilna disperzija

  Pakovanje/veličina pakovanja

  750 ml, 2,5 l

  Nijanse

  Bijela

  Stepen sjaja

  Svilenkasto mat

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, originalno zatvoreno, 12 mjeseci.

  Gustina

  ca. 1,3 g/cm3

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
  + + + - -
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Premazani i nepremazani drveni stropovi u unutarnjem prostoru. Preporučamo provjeriti nosivost  podloge, te efikasnost sprječavanja izbijanja obojenja iz drva na površinu izradom probne površine na objektu.
  Podloga mora biti čista, suha, otprašena, nosiva i bez ostataka koji sprječavaju prionjivost premaza. Maksimalna dozvoljena količina vlage: 12%. 

  U niti jednom slučaju ne može se garantirati da neće doći do izbijanja obojenja iz drva na površinu. Promjene boje u pojedinim slučajevima se mogu pojaviti čak i ako su nanesena dva sloja boje, ako su prisutne lako topive komponente u drvu. Stoga je uvijek potrebno provjeriti sposobnost pokrivnog premazivanja izradom testne površine na objektu, posebno u slučaju tropskog drva i drva koje ima veliki broj čvorova.

  Priprema podloge

  Nepremazani drven strop
  Obrusiti drvo u smjeru vlakana, očistiti i odprašiti te ukloniti eventualne ostatke smole.

  Drveni strop sa starim premazom
  Oprezno prebrusiti postojeći premaz te ukloniti sve ostatke koji ne drže dobro.

  Napomena:
  Stropovi u unutrašnjosti mogu biti izloženi vlazi te stoga i sakupljanju zbog različite količine vlage u prostoru. Posebno na vrijeme sezone grijanja, mogu postati vidljivi pojedini nepremazani dijelovi, koji su prije bili premazani. Dijelovi drva koji su u direktnom kontaktu, npr. pero i utor, mogu pokazati blokirajući efekt. Dvije ili više drvene ploče mogu biti međusobno zalijepljene lakom i mogu se pojaviti pukotine u području spoja ili unutar ploče u slučaju promjena vlažnosti zraka. Ove pojave nije moguće izbjeći i spriječiti.

  Način primjene

  Savjeti za nanošenje špricanjem:

  Uređaj Ø Dizne Pritisak Razrjeđivanje
  Airless 0,008–0,010 inča 180 bara konzistencija podešena za isporuku, nerazrijeđeno
  Caparol NAST Frontend (plavi prsten)
  Wagner XVLP FinishControl 5000
  NAST-Frontend (plavi prsten) puni protok konzistencija podešena za isporuku, nerazrijeđeno


  Obrada:
  Capadur Holzdeckenfarbe nanijeti nerazrijeđen, koristeći četku za lak, valjak za lak kratke dlake, airless ili nanijeti na malu površinu sa Wagner XVLP FinishControl i NAST-Frontend.

  Sistem nanošenja

  Podloga Namjena Priprema podloge Grundiranje Međupremaz Završni premaz
  Drveni strop, nepremazani unutra brušenje (ako je potrebno) i čišćenje, provjera efikasnosti pokrivanja izradom probnog premaza Capadur Holzdeckenfarbe* Ako je potrebno: 
  Capadur Holzdeckenfarbe
  Capadur Holzdeckenfarbe
  Drveni strop, sa starim premazom unutra pranje, čišćenje, brušenje (ako je potrebno), provjera prionjivosti, podnošljivosti i efikasnosti pokrivanja izradom probnog premaza Capadur Holzdeckenfarbe* Ako je potrebno:
  Capadur Holzdeckenfarbe
  Capadur Holzdeckenfarbe

  *Minimalno vrijeme sušenja između slojeva 12 sati, kako bi se osigurao maksimalan učinak protiv izbijanja obojenja.

  Potrošnja

  Ca. 100–130 ml/m2/nanosu.
  Vrijednosti potrošnje su orijentacione vrijednosti koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenom stanju i svojstvima. Tačnu potrošnju odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

  Uslovi pri nanošenju

  Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
  Najmanje +10 0C.

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka suho na prašinu suho na dodir može se premazivati
  nach Stunden 1–2 8–10 12–16
  Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka se vrijeme sušenja produžuje.

  Čišćenje alata

  Vodom odmah nakon upotrebe.

  Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

  Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Čuvati izvan dohvata
  djece. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s
  kožom odmah isprati s dovoljno vode i sapuna. Ne izlijevati u kanalizaciju. Ako se proguta hitno
  zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik. Nanosi se samo četkom / kistom ili valjkom. Prilikom brušenja koristiti filtar P2. Ne udisati prašinu/maglicu/pare/aerosol.
  Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao stare boje na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(i): 140 g/l: maks. 140 g/l.

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-LW01

  Deklaracija sadržaja

  Poliakrilatna smola, alkidna sloma, titan dioksid, mineralni pigmenti, silikati, voda, glikoleter, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Benzizotiazolinon, Metilizotiazolinon).

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • Tehnička informacija