Capadur Color Wetterschutzfarbe

Vodorazrjediva specijalna boja za pokrivne i zaštitne premaze na drvetu, za vanjske radove.
 • Primjena

  Za oblikovanje u boji i zaštitu od vlage drvenih elemenata ograničeno stabilnih dimenzija drvene obloge, prozorski kapci, kućna vrata, stolarija i sl. i drvenih elemenata nestabilnih dimenzija kao što su konstrukcije od dasaka, ograde, drvena šindra, balkonske ograde, pergole itd., kao i za odvode i žlijebove od tvrdog PVC i pocinčanog lima. Ne koristiti za premazivanje vrata i prozora.
  Prije premazivanja pločastih drvenih materijala, kao npr. masivnih drvenih ploča ili šperploča s furniranim slojem, molimo obratiti pažnju na upute u BFS Uputi br. 18, st. 2.2.3.
  S konzervacijskim filmom za zaštitu površine premaza od napada gljivica.
  Za preventivnu zaštitu od napada algi se boji Capadur Color Wetterschutzfarbe može dodati 6 vol.% (60 ml/l) fungicida Caparol Fungizid.
  Samo za vanjsku primjenu!

  Napomena:
  Na drvenim pločama (npr. šper, građevinski furnirani šper, drvo s furniranim slojem i sl.) može unatoč konzervaciji sredstvom za izradu zaštitnog filma u kratkom vremenu doći do taloženja. Ovisno o biološkom opterećenju, prije isteka uobičajenih jamstvenih rokova se u načelu mora računati s ponovnim napadom.

  Osobine materijala

  • vodorazrjediva
  • slabog mirisa
  • laka i ugodna obrada
  • ne kaplje
  • difuzivna
  • velika otpornost na vremenske uticaje
  • elastična
  • površina privremeno zaštićena od napada gljivica
  • difuzivno ekvivalentna debljina sloja zraka pri 150 µm debelog suhog sloja: sd H2O ca. 0,50 m

  Baza materijala

  Disperzija umjetnih smola, specijalno za drvene elemente.

  Pakovanje/veličina pakovanja

   • Bijela: 
    750 ml, 2,5 l, 10 l
   • Schwedengrün:
   • 750 ml, 2,5 l
   • Schokobraun:
   • 750 ml, 2,5 l
   • Lichtgrau:
   • 750 ml, 2,5 l
   • Tiefschwarz:
   • 750 ml, 2,5 l
   • Schwedenrot:
   • 750 ml, 2,5 l
  • Schwedenblau:
  • 750 ml, 2,5 l
  • Schwedengelb:
  • 750 ml, 2,5 l
  • Nijanse u ColorExpress sustavu:
   700 ml, 2,4 l, 9,6 l

  Nijanse

  Weiß, Schwedengrün, Schokobraun, Lichtgrau, Tiefschwarz, Schwedenrot, Schwedenblau, Schwedengelb
  U ColorExpress sustavu (Capamix i Capalac mix) se može nijansirati u nijansama iz 3D kolekcije, kao i u brojnim nijansama drugih kolekcija.

  Kod izlaganja premazane površine djelovanju vode dolazi do privremenog posvjetljivanja nijanse. Ovakav izgled je tipičan za materijal i ne utiče na funkcionalnost premaza. To važi isto tako i za pojavu otiranja pigmenata na površini premaza kod jačeg izlaganja otiranju.

  Prilikom korištenja slabih neprozirnih nijansi poput crvene, narančaste, žute, preporučujemo temeljni sloj sa odgovarajućim temeljnim premazom u tonu. Za Capadur Color Wetterschutzfarbe, Capacryl Haftprimer i Capalac GrundierWeiß dostupni su tonovi u ColorExpress sistemu toniranja.

  Postojanost nijanse prema BFS Uputi br. 26:

  Vezivo: Klasa A
  Pigmentacija: Grupa 1 do 3, ovisno o nijansi

  Stepen sjaja

  Svilenkasto-sjajni.
  Stepen sjaja može varirati u ovisnosti o površini drveta.

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu.
  Ambalažu držati čvrsto zatvorenu.

  Gustina

  ca. 1,3 g/cm3

  Prikladne podloge

  Drveni elementi nestabilnih i ograničeno stabilnih dimenzija.
  Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razdvajaju.
  Vlažnost drveta ne smije kod elemenata ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija prijeći 15 %.
  Pridržavati se temeljnih načela konstruktivne zaštite drveta. Oni su preduslov za trajnu zaštitu drveta s premaznim materijalima (vidjeti i BFS Uputu br. 18).

  Priprema podloge

  Novi drveni elementi:
  Glatke drvene površine obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti, sastojke u drvetu koji izbijaju, kao npr. smole i smolne kvržice, odstraniti. Oštre rubove odlomiti.

  Staro neobrađeno drvo:
  Posivjele, istrošene drvene površine obrusiti do zdravog, nosivog tkiva i temeljito očistiti. Oštre rubove odlomiti.

  Premazano drvo:
  Nenosive stare premaze potpuno odstraniti do drvene mase. Stare premaze koji dobro vežu obrusiti i očistiti.

  Cink, tvrdi PVC:
  Sredstvo na bazi amonijaka za pranje s abrazivnom spužvom prema BFS br. 5 i 22.

  Način primjene

  Capadur Color je boja gotova za upotrebu. Capadur Color se može nanositi kistom / čekom i valjkom. Prije upotrebe promiješati i po potrebi razrjediti s najviše 5% vode. Zbog sredstva za konzerviranje se Capadur Color ne smije nanositi prskanjem.

  Sistem nanošenja

  Podloga Primjena Priprema podloge Impregniranje Grundiranje Međupremaz Završni premaz
  Drveni elementi Vani BFS Nr. 18 Capacryl
  Holzschutz-Grund
  kod svjetlih nijansi 1)Capacryl Holz-IsoGrund Capadur Color Capadur Color
  Cink Vani BFS Nr. 5 Capacryl Haftprimer Ako je potrebno
  Capadur Color
   Tvrdi PVC Vani BFS Nr. 22 Capacryl Haftprimer Ako je potrebno 
  Capadur Color
  Nosivi stari premazi Vani Obrusiti / obraditi lužinom 2) Capacryl Haftprimer2) Ako je potrebno 
  Capadur Color
  1) Kod drveta s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju uvijek primijenjivati Capacryl Holz-IsoGrund, mjesta od grana premazati 2x.
  2) Oštećena mjesta pripremiti i grundirati prema dotičnoj podlozi.

  Potrošnja

  Ca. 150 ml/m2/nanosu.

  Vrijednosti potrošnje su okvirne i mogu odstupati ovisno o podlozi i svojstvima podloge.
  Točnu potrošnju utvrditi samo prethodnim probnim premazivanjem.

  Uslovi pri nanošenju

  Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
  Min. 5 °C

  Vrijeme sušenja

  Pri 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka otporno na prašinu nakon 1 sat, može se premazivati nakon 12 sati, potpuno osušeno nakon 24 sata

  Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka produžuje se vrijeme sušenja.

  Čišćenje alata

  Nakon upotrebe vodom.

  Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

  Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao stare boje na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(d): 130 g/l; maks. 130 g/l.

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-LW01F

  Deklaracija sadržaja

  Polivinilacetatna smola, titan dioksid, pigmenti u boji, kalcijev karbonat, voda, glikoleter, aromati, glikoli, aditivi, sredstvo za konzervaciju, sredstvo za izradu zaštitnog filma

  Bliži podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Techničke informacije