• facebook
Proizvodi | Lakovi i lazure | Lakovi | S otapalima | Capalac Vorlack

Capalac Vorlack

Temeljni lak za drvo i grundirani metal, za vanjske i unutarnje radove, bez aromatskih ugljikovodika.

  Primjena

  Temeljni lak za lakše premazivanje visokokvalitetnim lakovima na metalnim i drvenim površinama, vani i unutra.
  Zbog tipičnog mirisa alkidne smole, preporučljivo je umjesto Capalac Vorlack, na velikim površinama u unutarnjim prostorima koristiti Capacryl PU-Vorlack, na vodenoj bazi.

  Osobine materijala

  • otapalo bez aromata
  • vrhunska pokrivnost, velika moć pokrivanja rubova
  • velika moć zapunjavanja
  • visoka stabilnost
  • velika elastičnost
  • izvrsno prijanjanje
  • odlično se brusi
  • ravnomjerno razmazivanje
  • tiksotropan, nema kapanja
  • bez olova i kromata
  • brzo sušenje
  • optimalno usklađenost nijansi sa (Capalac) bijelim lakovima

  Baza materijala

  Alkidna smola bez aromatskih otapala.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  • Capalac Vorlack:
   375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l
  • Capalac mix Vorlack:
   500 ml, 1 l, 2,5 l, 10 l

  Nijanse

  Bijela. 
  Nijansirati sa max. 5% Capalac Hochglanz Buntlack, a u Capalac mix sustavu može se nijansirati u ca. 18.000 nijansi.
  Pri radu sa slabo pokrivnim nijansama, kao što su crvena, narandžasta ili žuta, predlažemo temeljni sloj napraviti u pripadajućoj temeljnoj nijansi. Za Capalac Vorlack odgovarajući tonovi su dostupni na mašinama za toniranje u ColorExpress sustavu.

  Stepen sjaja

  Mat

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži.

  Gustina

  ca. 1,5 g/cm3

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
  + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Drvo i grundirani metal.

  Priprema podloge

  Grundirano drvo i grundirane metalne površine obrusiti i očistiti.

  Priprema materijala

  Prije upotrebe dobro promiješati.

  Način primjene

  Capalac Vorlack se nanosi kistom/četkom, valjkom ili špricanjem.
  Savjeti za nanošenje špricanjem:

  Ø Dizne Pritisak Razrjeđivanje Temperatura materijala
  Airless/Aicoat-TempSpray 0,009–0,011 inča 180–200 bara tvornički viskozitet 35 °C

  Obrada:
  Nanošenje špricanjem (Airless & Aircoat) je moguće u isporučenoj konzistenciji uz zagrijavanje materijala (TempSpray).
  Capalac Vorlack je tvornički podešen za nanošenje četkom/kistom.

  Sistem nanošenja

  Podloga
  Priprema podloge Impregniranje Grundiranje Međupremaz Završni sloj
  Drvo, drveni materijali unutra obrusiti Capalac Vorlack Capalac Vorlack Capalac
  Weiß-oder Buntlacke
  Drvo vani BFS br. 18 Capalac Holz-
  Imprägniergrund
  Capalac Vorlack
  Željezo, čelik unutra skinuti hrđu/odmastiti Capalac AllGrund ili Rostschutzgrund
  vani skinuti hrđu/odmastiti 2 x Capalac AllGrund ili
  2 x Rostschutzgrund
  Cink unutra BFS br. 5 Disbon 481 EP-Uniprimer ili
  Capalac AllGrund
  vani BFS br. 5 Disbon 481 EP-Uniprimer ili
  2 x Capalac AllGrund
  Aluminij unutra BFS br. 6 Capalac AllGrund
  vani BFS br. 6 Capalac AllGrund
  Tvrdi PVC unutra/vani BFS br. 22 Capalac AllGrund
  Nosivi stari premazi unutra/vani obrusiti/očistiti lužinom Oštećena mjesta na odgovarajući način pripremiti prema podlozi i grundirati
  Savjet: Na praškastim premazima, premazima svitaka i zavojnica i drugim kritičnim podlogama prethodno izraditi probne površine i provjeriti vezanje za podlogu.

  Potrošnja

  Potrošnja ml/m2 po sloju Kist/četka Valjak Airless
  okomite površine 80–100 70–90 90
  vodoravne površine 120 120 120

  Uslovi pri nanošenju

  Material-, Okolna i temperatura podloge:
  Min. 5 °C

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti otporno na prašinu suho na dodir može se brusiti i premazivati
  nakon sati 2 4 ca. 12

  Kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.

  Čišćenje alata

  Nakon upotrebe tehničkim benzinom, zamjenom za terpentin ili uljnim razrjeđivačem.

  Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

  Zapaljivo. Učestalo izlaganje može prouzrokovati sušenje ili pucanje kože. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na dobro prozračenom mjestu. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Ne udisati pare / aerosol. Spriječiti  dodir s očima i kožom. Ne smije dospijeti u kanalizaciju / vode i plodno tlo. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Upotrebljavati samo u dobro prozračenim prostorima. Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik. 
  Sadrži: 2-butanoksim – može izazvati alergijske reakcije.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(d): 300 g/l; maks. 300 g/l

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-LL01

  Deklaracija sadržaja

  Alkidna smola, titan dioksid, kalcij karbonat, silikati, alifati, aditivi.

  Bliži podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba