caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/185049/055803_CAPALAC_Seidenmatt-Buntlack_2,5L.png

Capalac Seidenmatt-Buntlack

Svilenkasto-mat lak na bazi alkidne smole, bez aromata, za vanjske i unutarnje radove.

Primjena

Za visokovrijedno, svilenkasto-mat pokrivno premazivanje drveta, metala i tvrdog PVC kod unutarnjih i vanjskih radova kao i za grijaća tijela s toplom vodom – radijatore.
Zbog karakterističnog mirisa tipičnog za lakove sa alkidnom smolom, za premazivanje većih površina u zatvorenim prostorima preporučujemo Capacryl PU-Satin.

Osobine materijala

 • otapalo bez aromata
 • odlična postojanost nijanse i sjaja
 • dugo otvoreno vrijeme
 • vrlo dobra izdržljivost
 • odlična pokrivnost i pokrivanje rubova
 • velika otpornost na udarce
 • elegantna i lagana obrada
 • brzo sušenje
 • izvanredno razlijevanje
 • otpornost na uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu i kratkotrajna postojanost na slabe kiseline i lužine

Baza materijala

PU-alkidna smola, sadrži otapalo, bez aromata

Pakovanje/veličina pakovanja

 • Standardne nijanse:
  125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l
  sve standardne nijanse nisu dobavljive u svim veličinama pakiranja
 • ColorExpress:
  0,5 l, 1 l, 2,5 l, 10 l

Nijanse

Bijela, RAL 1021, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6005, RAL 6011, RAL 7001, RAL 7016, RAL 7035, RAL 8011, RAL 8017, RAL 9001, RAL 9002, RAL 9005 kao i efekt nijanse RAL 9006 (Weißaluminium) i RAL 9007 (Graualuminium).

U ColorExpress sustavu moguće je nijansirati u više od 18.000 različitih nijansi.

Pri radu sa slabo pokrivnim nijansama, kao što su crvena, narančasta ili žuta, predlažemo temeljni sloj napraviti u pripadajućoj temeljnoj nijansi. Za Capalac BaseTop, Capalac AllGrund, Capalac Vorlack i Capalac GrundierWeiß odgovarajući tonovi su dostupni na mašinama za toniranje u ColorExpress sustavu.

Napomena: Kod intenzivnih i tamnih nijansi mogu na površini premaza nastati privremeno otarine pigmenata, po potrebi lakirati prozirnim lakom Capalac Kunstharz-Klarlack.
Kod svijetlih nijansi i bijele boje može zbog oskudnog utjecaja svjetla (UV zračenje) i kemijskih utjecaja kao što su npr. pare amonijaka iz sredstava za čišćenje, materijala za ljepljenje, premazivanje ili brtvljenje doći do pojave žutila na površini laka. To žutilo je tipično za materijal i ne predstavlja manu proizvoda.

Postojanost nijanse prema BFS uputi br. 26:
Vezivo: Klasa B
Pigmentacija: Grupa 1 do 3, ovisno o nijansi

Stepen sjaja

Svilenkasto-mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Načetu ambalažu držati dobro zatvorenu.

Gustina

ca. 1,0–1,2 g/cm3 ovisno o nijansi

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Grundirano i prvim lakom premazano drvo, metal i tvrdi PVC.
Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razgrađuju. 
Vlažnost drveta ne smije prijeći 13%.

Priprema podloge

Drveni elementi
Drvene površine obrusiti u pravcu vlakana, temeljito očistiti, a tvari koje iscure iz drveta, kao npr., smolu i grudice smole ukloniti. Oštre rubove slomiti (vidjeti također BFS-bilten br. 3 i 18).

Željezo, čelik
Željezo i čelik prema normama pripremiti na stupanj čistoće SA 2 1/2(pod pritiskom) ili ST3 (strojno) prema DIN EN ISO 12944-4.

Cink, tvrdi PVC
Pranje sredstvom na bazi amonijaka prema BFS br. 5 i 22.

Aluminij, neeloksirani
Nitro razrjeđivačem ili fosfornom kiselinom, čišćenje spužvom/mrežicom prema BFS br. 6.

Stari premazi
Lagano izbrusiti i/ili očistiti lužinom. Nenosive stare premaze ukloniti.

Način primjene

Savjeti za nanošenje špricanjem::
Ø DiznePritisakRazrjeđivanjeZagrijavanje materijala
Aircoat-TempSpray0,009–0,011 inča180–200 baraNerazrijeđeno35 °C
Visoki pritisak
(samoRAL 9006 i 9007)
1,6 mm2,5 bara+10 % Capalac PU-Härter i po potrebi 25–30 % AF-Verdünner; DIN 4 mm ca. 45 sek.20 °C
nije pogodno za metalik nijanse RAL 9006 i RAL 9007.

Obrada:

Capalac Seidenmatt-Buntlack se može nanositi četkom, valjkom ili špricanjem. Prije upotrebe dobro promiješati.
Proizvod se isporučuje već podešene konzistencije, tako da je nanošenje špricanjem (TempSpray) sa Aircoat moguće kroz zagrijavanjem materijala.

Obrada tonova RAL 9006 i 9007:
Optički homogene površine moguće je dobiti samo postupkom špricanja, pri čemu treba primijeniti visokotlačnu tehniku nanošenja. Na velikim površinama koje čine cjelinu ne može se uvijek, čak ni špricanjem, izbjeći pojava „oblačića".
Kod nijansi RAL 9006 i RAL 9007 mogu se zbog različitih postupaka premazivanja, kao što je špricanje, nanošenje valjkom ili kistom, pojaviti razlike u tonu boje.
Svilenkasto-mat laku Capalac Seidenmatt-Buntlack u tonovima RAL 9006 i RAL 9007 mora se dodati 10 % PU učvršćivača! Capalac Seidenmatt-Buntlack je u standardnim tonovima RAL 9006 i 9007 dvokomponentni specijalni lak.
Svakako se treba držati sigurnosnih uputa u Tehničkim informacijama za učvršćivač Capalac PU- Härter br. 093.

Sistem nanošenja

PodlogaPrimjenaPriprema podlogeImpregniranjeGrundiranjeMeđupremazZavršni premaz
Drvo, drveni materijaliUnutraObrusitiCapalac VorlackPo potrebi Capalac
Seidenmatt-Buntlack
Capalac 2)
Seidenmatt-Buntlack
DrvoVaniBFS br. 18Capalac Holz-Imprägnier-GrundCapalac VorlackCapalac
Seidenmatt-Buntlack
Željezo, čelikUnutraSkinuti hrđu / očistitiCapalac AllGrundggf. Capalac
Seidenmatt-Buntlack
VaniSkinuti hrđu / očistiti2 x Capalac AllGrundCapalac
Seidenmatt-Buntlack
CinkUnutraBFS br. 5Disbon 481 EP-Uniprimer
ili Capalac AllGrund
Po potrebi Capalac
Seidenmatt-Buntlack
VaniBFS br. 5Disbon 481 EP-Uniprimer
ili 2 x Capalac AllGrund
Capalac
Seidenmatt-Buntlack
AluminijUnutraBFS br. 6Capalac AllGrundPo potrebi Capalac
Seidenmatt-Buntlack
VaniBFS br. 6Capalac AllGrundCapalac
Seidenmatt-Buntlack
Tvrdi PVCUnutra/
vani
BFS br. 22Capalac AllGrundPo potrebi Capalac
Seidenmatt-Buntlack
Nosivi stari premaziinnen/
vani
Izbrusiti / očistiti lužinom1)Capalac AllGrund1)Po potrebi Capalac
Seidenmatt-Buntlack
Nepremazana grijaća tijelaUnutraSkinuti hrđu / očistitiCapalac AllGrund
do 100°C
Capalac3)
Seidenmatt-Buntlack
3)
Tvornički premazana grijaća tijelaUnutraObrusitiDisbon 481
EP-Uniprimer
Capalac3)
Seidenmatt-Buntlack
3)
1) Oštećena mjesta na starim premazima prethodno obraditi sukladno dotičnoj podlozi.
2) Kod intenzivnih nijansi moguće je otiranje pigmenta, te je u tom slučaju potreban dodatni transparentni završni premaz.
3) Na grijaćim tijelima ne koristiti bijele nijanse. Opasnost od žućenja!
Savjet: Na praškastim premazima, premazima za zavojnice i drugim kritičnim podlogama prethodno napraviti probu i ispitati prijanjanje.

Potrošnja

Količina potrošnje ml/m2  /nanosKist / četkaValjakŠpricanje (Airless)
70–10080–110120

Vrijednosti potrošnje su okvirne vrijednosti koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenom stanju i svojstvima. Točnu potrošnju odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge: 
Najmanje +5 0C.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zrakasuho na prašinusuho za primanjemože se premazivatimože se špricati
nakon sati48–10248–16

Kod nižih temperatura, veće vlažnosti zraka i većih količina nanošenja se vremena sušenja produžuju.

Kod nijansi RAL 9006 i RAL 9007 je potrebno koristiti učvršćivač Capalac PU-Härter, kako bi se produljeno sušenje kod ovih nijansi izjednačilo. 
Bezuvjetno uvažavati sigurnosne upute u tehničkim informacijama br. 093 za učvršćivač Capalac PU Härter.

Čišćenje alata

Nakon upotrebe tehničkim benzinom odnosno zamjenom za terpentin ili uljnim razrjeđivačem.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Zapaljiva tekućina i para. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne udisati plin/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.
Sadrži 2-butanon oksim, Bis(1,2,2,6,6-pentametil-piperidil)sebacat, kobaltneodekanoat, metil-(1,2,2,6,6-pentamethil-4-piperidil) sebacat. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima materijala odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove

HOS

A(d): 300 g/l; maks. 300 g/l
Sadržaj hlapivih organskih spojeva kod Capalac Seidenmatt-Buntlack u nijansama RAL 9006 i 9007 plus PU-Härter:
A(j): 500 g/l; maks. 500 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-LL01

Deklaracija sadržaja

Alkidna smola, titan dioksid, kalcij karbonat, pigmenti, silikati, alifati, sredstvo za stvaranje kožice (Butanonoksim), aditivi

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno - tehnički list

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije