caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/61003/028339_Capalac_Venti_2,5_L.png

Capalac Profi Venti

Temeljni, među i završni lak za drvene prozore i drvene dijelove ograničenih dimenzija s regulacijom vlažnosti. Za unutarnje i vanjske radove. Bez aromatskih ugljikovodika.

Primjena

Lak sustav za prozore s regulacijom vlažnosti, pogodan kao temeljni, među i završni premaz. Na griljama se preporučuje upotreba Capadur Color Wetterschutzfarbe zbog često štetnih konstrukcijskih uvjeta. Nije preporučljiv za drvene grede i drvene fasade. Zbog svog karakterističnog mirisa, u osjetljivim unutarnjim prostorima preporučujemo koristiti Capacryl PU-Satin.

Osobine materijala

  • elegantna i laka obrada
  • regulira vlažnost
  • brzo se suši
  • dobro pokriva rubove
  • otpornost na uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu i kratkotrajno na slabe kiseline i baze
  • bez aromatskih ugljikovodika

Baza materijala

Alkidna smola na bazi otapala, bez aromatskih ugljikovodika.

Pakovanje/veličina pakovanja

375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l
  • ColorExpress:
    1 l, 2,5l, 10 l

Nijanse

Bijela.
Posebne nijanse dostpne u ColorExpress (Capalac mix) sustavu.

Kod intenzivnih i tamnih nijansi može na površini premaza nastati privremeno brisanje pigmenata, po potrebi lakirati prozirnim lakom Capalac Kunstharz-Klarlack.
Napomena: Kod svijetlih nijansi i bijele boje može zbog oskudnog utjecaja svjetla (UV zračenje) i hemijskih uticaja kao što su npr. pare amonijaka iz sredstava za čišćenje, materijala za ljepljenje, premazivanje ili brtvljenje doći do pojave žutila na površini laka. To žutilo je tipično za materijal i ne predstavlja manu proizvoda. 

Postojanost nijanse prema BFS uputi br. 26:
Vezivo: Klasa B
Pigmentacija: Grupa 1 do 3, ovisno o nijansi

Stepen sjaja

Svilenkasti sjaj.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. 
Otvorenu ambalažu držati dobro zatvorenu.

Gustina

ca. 1,25 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra  2unutra  3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Drveni elementi stabilnih, ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija. Podloga mora biti čista, nosiva bez tvari koje razdvajaju.
Vlažnost drveta ne smije prijeći kod elemenata stabilnih dimenzija 13%, a kod onih s ograničeno stabilnim i nestabilnim dimenzijama 15%.

Priprema podloge

Nove drvene površine:
Glatke, oblanjane površine obrusiti u smjeru vlakana i očistiti, sastojke u drvetu koji izbijaju, npr. smolu, odstraniti. Oštre rubove slomiti (vidjeti također BFS Uputu br. 18).

Stare drvene površine:
Posivjele, vremenom istrošene drvene površine obrusiti do neugroženog, nosivog drveta i očistiti. Oštre rubove slomiti (vidjeti također BFS Uputu br. 18).

Stari premazi:
Nenosive stare premaze potpuno ukloniti do nosive površine. Stare premaze koji čvrsto drže obrusiti i očistiti.

Način primjene

Savjeti za nanošenje špricanjem:
Ø mlaznicePritisakRazrjeđivanjeTemperatura materijala
Aircoat-Tempspray0,011–0,013 inča180–200 baraisporučena konzistencija35 °C

Obrada:
Nanošenje sa Aircoat je moguće u konzistenciji isporučenog proizvoda, ako je proizvod prethodno zagrijan. Capalac Venti se može nanositi valjkom, četkom ili špricanjem i već je podešen za nanošenje.

Sistem nanošenja

PodlogaPrimjenaPriprema podlogeImpregniranjeGrundiranjeMeđupremazZavršni premaz
Drvo, drveni materijaliUnutraObrusitiCapalac VentiCapalac VentiCapalac Venti
DrvoVaniBFS br. 18Capalac Holz-Imprägnier-GrundCapalac VentiCapalac Venti1)
Nosivi stari premaziUnutra/
vani
Izbrusiti / očistiti lužinom2)Capalac Ventiako je potrebno
Capalac Venti
1)Na stabilnim drvenim elementima je prema BFS uputi br. 18 potreban dvostruki međupremaz. Nanijeti impregnaciju, temeljni i međupremaz prije ugradnje i među i završni premaz nakon ugradnje (vidjeti BFS Uputu br. 18). 
2)Oštećena mjesta na starim premazima (sirovo drvo) impregnirati sa Capalac Holz-Imprägniergrund. Unutarnje područje vanjskih prozora i vanjskih vrata se računa u vanjsko područje i impregnira se sa Capalac Holzimprägniergrund.

Potrošnja

Četka/kistValjakŠpricanje (Aircoat)
Potrošnja ml/m2/nanosu100–11090–100130

Vrijednosti potrošnje su okvirne vrijednosti koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenim svojstvima. Tačnu vrijednost potrošnje odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, zraka i podloge: 
Min. 5 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zrakaotpornost na prašinusuho na dodirmože se premazivatimože se ponovo špricati
nach Stunden36–74–66

Kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.

Čišćenje alata

Nakon upotrebe testbenzinom, zamjenom za terpen­tin­ ili uljnim razrjeđivačem.

Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

Zapaljiva tekućina i para. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.
Sadrži 2-butanon oksim, Bis(1,2,2,6,6-pentametil-piperidil)sebacat, metil-(1,2,2,6,6-pentamethil-4-piperidil)sebacat, Metil-(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebacat. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(d), 300 g/l; maks. 300 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-LL01

Deklaracija sadržaja

Capalac Venti bijeli i Capalac mix Venti bijeli:
Alkidna smola, titan dioksid, kalcij karbonat, silikati, alifati, aditivi

Capalac Venti transparent:
Alkidna smola, kalcij karbonat, silikati, alifati, aditivi

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba