• facebook
Proizvodi | Lakovi i lazure | Lakovi | S otapalima | Capalac Profi-ObjektLack

Capalac Profi-ObjektLack

Lak na bazi alkidnih smola za vanjsku i unutarnju primjenu.

  Primjena

  Za ekonomično završno lakiranje na drvetu, metalu i tvrdom PVC-u, za vanjske i unutarnje radove. Bijele nijanse ne koristiti na uređajima za grijanje (opasnost od žutila).
  Zbog razvijanja tipičnog mirisa alkidne boje, preporučujemo za velike površine u zatvorenom prostoru koristiti Capacryl PU-Satin/-Gloss.

  Osobine materijala

  • dobra stabilnost boje i sjaja
  • dobra postojanost
  • dobra pokrivna moć
  • odlično pokrivanje rubova
  • visoka otpornost na udarce
  • brzo sušenje
  • dobro razljevanje
  • otpornost na uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu i kratkotrajna postojanost na slabe kiseline i lužine

  Baza materijala

  Alkidna smola, sadrži otapala, bez aromata

  Pakovanje/veličina pakovanja

  2,5 l, 10 l

  Nijanse

  U ColorExpress sustavu (Capalac mix) moguće ca 18.000 nijansi.
  Pri radu sa slabo pokrivnim nijansama, kao što su crvena, narančasta ili žuta, predlažemo temeljni sloj napraviti u pripadajućoj temeljnoj nijansi. Za Capalac Profi-Objektlack, Capalac AllGrund i Capalac Vorlack odgovarajući tonovi su dostupni na mašinama za toniranje u ColorExpress sustavu.
  Savjet: Kod Capalac Profi-Objektlacka svilenkasto-mat može na površinama premazanim tamnim i intenzivnim nijansama doći do privremenog otiranja pigmenata – po potrebi premaz transparetnim lakom Capalac Kunstharz-Klarlack.
  Kod svijetlih nijansi i bijele boje može zbog oskudnog uticaja svjetla (UV zračenje), topline i hemijskih utjecaja kao što su npr. pare amonijaka iz sredstava za čišćenje, materijala za ljepljenje, premazivanje ili brtvljenje doći do pojave žutila na površini laka. To žutilo je tipično za materijal i ne predstavlja manu proizvoda.
  Postojanost nijansi prema BFS uputi br. 26:
  Vezivo: Klasa B
  Pigmentiranje: Grupa 1 do 3 ovisno o nijansi

  Stepen sjaja

  Svilenkasto mat/visoki sjaj

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži.

  Gustina

  ca. 0,9–1,1 g/cm3, ovisno o nijansi

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
  + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Grundirano i i prethodno lakirano drvo, metal i tvrdi PVC. Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razdvajaju. Vlažnost drveta kod drvenih elemenata stabilnih dimenzija ne smije prijeći 13%.

  Priprema podloge

  Drveni elementi:
  Drvene površine obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti, a tvari koje izbijaju iz drveta, kao npr. smolu odstraniti. Oštre rubove odlomiti (vidjeti i uputu BFS br. 18).
  Željezo, čelik:
  Željezo i čelik pripremiti na stupanj čistoće SA 2 1/2 (pod pritiskom) ili ST3 (strojno) prema DIN EN ISO 12944-4.
  Cink, tvrdi-PVC:
  Sredstva za čišćenje na bazi amonijaka prema uputi BFS br. 5 i 22.
  Aluminij:
  Sa nitro-razrjeđivačem ili fosfornom kiselinom, čišćenje spužvom - mrežicom prema uputi BFS br. 6.
  Stari premazi:
  Stare premaze obrusiti i/ili očistiti lužinom. Nenosive stare premaze odstraniti.

  Način primjene

  Savjeti za nanošenje špricanjem:

  Ø Dizne Pritisak Razrjeđivanje

  Predgrijavanje materijala

  Aircoat-TempSpray 0,009–0,011 inča 180–200 bara nerazrijeđeno 35 °C


  Obrada
  Capalac Profi-ObjektLack se može nanositi četkom, valjkom ili špricanjem. Prije upotrebe dobro promiješati. Nanošenje špricanjem (Airless & Aircoat) je moguće u isporučenoj konzistenciji uz zagrijavanje materijala (TempSpray).

  Sistem nanošenja

  Podloga Primjena Priprema
  podloge
  Impregniranje Grundiranje Međupremaz Završni
  premaz
  Drvo, drveni elementi unutra obrusiti/očistiti Capalac Vorlack ako je potrebno, Capalac
  Profi-ObjektLack
  Capalac
  Profi-
  ObjektLack
  Drveni dijelovi stabilnih dimenzija vani BFS br. 18 Capalac Holz-Imprägnier-Grund Capalac Vorlack Capalac
  Profi-ObjektLack*
  Željezo, čelik unutra skinuti hrđu/odmastiti Capalac AllGrund ako je potrebno, Capalac
  Profi-ObjektLack
  vani skinuti hrđu/odmastiti 2 x Capalac AllGrund Capalac
  Profi-ObjektLack
  Cink unutra BFS br. 5 Disbon 481
  EP-Uniprimer ili
  Capalac AllGrund
  ako je potrebno, Capalac
  Profi-ObjektLack
  vani BFS br. 5 Disbon 481
  EP-Uniprimer ili
  2 x Capalac AllGrund
  Capalac
  Profi-ObjektLack
  Aluminij unutra BFS br. 6 Capalac AllGrund ako je potrebno, Capalac
  Profi-ObjektLack
  vani BFS br. 6 Capalac AllGrund Capalac
  Profi-ObjektLack
  Tvrdi PVC unutra/vani BFS br. 22 Capalac AllGrund ako je potrebno, Capalac
  Profi-ObjektLack
  Nosivi stari premazi unutra/vani izbrusiti/očistiti lužinom 1) Capalac AllGrund1) Capalac
  Profi-ObjektLack
  1) Oštećena mjesta na starim premazima pripremiti prema dotičnoj podlozi
  * Na stabilnim drvenim elementima je prema BFS-uputi br. 18 potreban dvostruki međupremaz.
  Napomena: Na praškastim premazima, premazima svitaka i zavojnica i drugim kritičnim podlogama prethodno izraditi probne površine i provjeriti vezanje za podlogu.

  Potrošnja

  Ca. 100 – 130 ml/m2/nanosu. Vrijednosti potrošnje i debljine sloja su okvirne vrijednosti koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenim svojstvima. Tačnu vrijednost potrošnje odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

  Uslovi pri nanošenju

  Temperatura materijala, zraka i podloge:
  Min. 5 °C

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti suho na prašinu suho na dodir može se premazivati
  nakon sati 6 ca. 12 24

  Kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka te ovisno o načinu primjene, vremena sušenja se mogu produžiti.

  Čišćenje alata

  Nakon upotrebe testbenzinom, zamjenom za terpentin ili uljnim razrjeđivačem.

  Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

  Zapaljivo. 
  Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
  Čuvati izvan dohvata djece. 
  Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na dobro prozračenom mjestu.
  Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje.
  Ne udisati pare/aerosol.
  Spriječiti dodir s kožom i očima.
  Ne izlijevati u kanalizaciju.
  Za gašenje požara koristiti pijesak, ugljični dioksid ili pjenu. Ne gasiti vodom.
  U slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba hitno zatražiti savjet liječnika (ako je moguće pokazati naljepnicu).
  Sadrži 2-Butanonoxim – može izazvati alergijsku reakciju.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(d): 300 g/l; max. 300 g/l

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-LL01

  Bliži podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba