• facebook
Proizvodi | Lakovi i lazure | Lakovi | S otapalima | Capalac Heizkorperlack

Capalac Heizkorperlack

Sjajni lak na bazi alkidnih smola za grijaća tijela, bez aromata i kobalta.

  Primjena

  Kao među i završni lak premaz za grundirana grijaća tijela i cijevi uređaja / pogona zagrijanje toplom vodom u unutrašnjim prostorima. Zbog tipičnog mirisa materijala koji se razvija kod lakova na bazi alkidnih smola za premaze na velikim površinama u unutrašnjim prostorima preporučamo Capacryl Heizkörper-Lack.

  Osobine materijala

  • otapala bez aromata
  • bez kobalta
  • jednostavna obrada
  • brzo se suši
  • jako dobro pokriva, odlično pokriva rubove
  • otpornost na vrućinu do 180 °C
  • velika otpornost na žutilo na sustavima za grijanje toplom vodom na temperaturi < 60 °C
  • jako dobro se razlijeva
  • jako velika otpornost na udarce
  • otpornost na uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu i kratkotrajno na slabe kiseline i lužine

  Baza materijala

  Alkidna smola s otapalima bez aromata.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

  Nijanse

  Bijela

  Uputa: Kod svijetlih nijansi i bijele boje može zbog oskudnog uticaja svjetla (UV zračenje) i hemijskih uticaja kao što su npr. pare amonijaka iz sredstava za čišćenje, materijala za lijepljenje, premazivanje ili brtvljenje doći do pojave žutila na površini laka. To žutilo je karakteristično za materijal i ne predstavlja manu proizvoda.

  Stepen sjaja

  Sjajni

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu. Ambalažu držati čvrsto zatvorenu.

  Gustina

  ca. 1,2 g/cm3

  Prikladne podloge

  Grundirana grijaća tijela i cijevi uređaja /pogona za grijanje toplom vodom.

  Priprema podloge

  Površine obrusiti i očistiti.

  Način primjene

  Naputci za nanošenje prskanjem:
  Ø mlaznice Pritisak Razrjeđenje Zagrijavanje materijala
  Visoki pritisak 1,5–2,0 mm 2–4 bara 5–10 Vol.-%
  Airless 0,009–0,011 inča 180–200 bara
  Aircoat-TempSpray 0,009–0,011 inča 180–200 bara 35 °C

  Obrada:
  Prije upotrabe dobro promiješati. Po potrebi razrjediti sa Caparol AF-Verdünner razrjeđivačem (bez aromata) ili Kunstharz-Verdünner razrjeđivačem umjetnih smola. Capalac Heizkörperlack se može nanositi četkom / kistom, valjkom ili prskanjem.

  Sistem nanošenja

  Grundiranje Međupremaz Završni premaz
  nepremazana grijaća tijela Capalac AllGrund
  (do 100 °C)
  Capalac
  Heizkörperlack
  Capalac
  Heizkörperlack
  industrijski grundirana / lakirana grijaća tijela Disbon 481
  EP-Uniprimer

  (do 100 °C)

  Potrošnja

  Četka / Kist Valjak Prskanje
  Visoki pritisak Airless/Aircoat
  Potrošnja ml/m2 80–110 70–90 90 100

  Vrijednosti potrošnje su okvirne i mogu odstupati ovisno o podlozi i njenim svojstvima. Tačnu vrijednost potrošnje odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

  Uslovi pri nanošenju

  Temperatura materijala, zraka i podloge:
  Min. 5 °C

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka otpornost na prašinu može se primati može se premazivati može se ponovo prskati
  nakon sati 3 ca. 12 20 20

  Kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka se vremena sušenja produžuju.

  Čišćenje alata

  Nakon upotrebe tehničkim benzinom odnosno zamjenom za terpentin.

  Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

  Zapaljiva tekućina i para. Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Sadrži butanon oksim. Može izazvati alergijske reakcije.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(i), 500 g/l; maks. 500 g/l

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-LL01

  Deklaracija sadržaja

  Alkidna smola, alifatski ugljikovodici, titan dioksid, silikati, sušila (sredstva za sušenje bezkobalta), preventivno sredstvo za kožu, aditivi.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • Tehnička informacija