• facebook
Proizvodi | Lakovi i lazure | Lakovi | S otapalima | Capalac Fussbodenlack

Capalac Fussbodenlack

Sjajni alkidni završni lak za unutarnje drvene podove. Bez aromatskih ugljikovodika.

  Primjena

  Visoko pokrivni alkidni lak u boji, otporan na ribanje, za drvene podove u stambenim prostorima.

  Osobine materijala

  • visoka otpornost na ribanje
  • dobra pokrivnost
  • bez aromatskih ugljikovodika
  • postojanost i otpornost na uobičajena sredstva za čišćenje i njegu u domaćinstvu

  Baza materijala

  Alkidna smola bez aromatskih otapala.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  • ColorExpress:
   1 l, 2,5 l, 10 l

  Nijanse

  U ColorExpress sustavu (Capalac mix) može se nijansirati u velikom broju nijansi do svjetlosne granice 70.

  Stepen sjaja

  Sjajan

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži.

  Gustina

  ca. 1,0 g/cm3

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
  + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Drveni podovi. Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razgrađuju. Također, podloga mora biti apsolutno i bez sredstava za čišćenje koja su eventualno penetrirala u podlogu, kako bi se izbjeglo slabo prijanjanje i znatno produžilo vrijeme sušenja. Pažljivo izbrusiti postojeći (stari) drveni pod i stepenice, ručno ili strojno. 
  Maksimalna dozvoljena vlažnost drveta: 13%.

  Priprema podloge

  Nove drvene površine:
  Glatke, oblanjane površine obrusiti u smjeru vlakana i očistiti, sastojke u drvetu koji izbijaju, npr. smolu, odstraniti. 

  Stare drvene površine:
  Obrusiti površinu do neugroženog, nosivog drveta i očistiti.

  Način primjene

  Obrada:
  Capalac Fußbodenlack se nanosi valjkom ili četkom. Prije upotrebe dobro promiješati i po potrebi razrijediti uljnim razrjeđivačem ili Caparol AF-Verdünner (bez aromatskih otapala). Vrijeme sušenja može se ubrzati dodatkom Capalac PU-Härter (učvrščivač na bazi poliuretana).

  Sistem nanošenja

  Podloga Primjena Priprema podloge Grundiranje Međupremaz Završni premaz
  Drveni podovi unutra brušenje/čišćenje Sirovo drvo:
  Capalac Fußbodenlack
  ca. 10–15 % razrijeđen
  Capalac Fußbodenlack 2) Capalac Fußbodenlack
  Nosivi stari premazi unutra brušenje/čišćenje – 1) Capalac Fußbodenlack 2)
  1) Oštećena mjesta grundirati sa Capalac Fußbodenlack, razrjeđenim 10–15 % 
  2) Prije završnog premaza nanijeti međupremaz

  Potrošnja

  Ca. 80 do 100 ml/m2/nanosu.
  Vrijednosti potrošnje su okvirne i mogu odstupati ovisno o podlozi i njenim svojstvima. Tačnu potrošnju utvrditi prethodnim probnim premazivanjem.

  Uslovi pri nanošenju

  Temperatura materijala, zraka i podloge: 
  Min. 5 °C, preporučljivo 12 °C do 25 °C.

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka otporan na prašinu nakon ca. 5 sati. Oprezno se može hodati nakon 24 sata. Potpuno suh nakon 24 sata, može se opteretiti nakon 3 dana. Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka se vrijeme sušenja produžuje.
  Napomena: lak se suši oksidacijom (reagira sa kisikom iz zraka). Zbog toga je moguće jedino nanijeti debljinu mokrog filma od ca. 75 - 100 µm, kao uostalom i kod drugih alkidnih lakova. Inače se vrijeme sušenja znatno produžuje, a veća debljina mokrog filma može dovesti do nepravilnosti površine. Upotreba Capalac PU-Härter je preporučljiva u svakom slučaju.

  Čišćenje alata

  Nakon upotrebe testbenzinom, zamjenom za terpentin ili uljnim razrjeđivačem.

  Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

  Zapaljivo. Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na dobro prozračenom mjestu. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Spriječiti dodir s kožom i očima. Ne izlijevati u kanalizaciju. Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik.
  Sadrži kobaltneodekanoat, 2-Butanonoksim – Može izazvati alergijske reakcije. 

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(i): 500 g/l; max. 430 g/l.

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-LL01

  Deklaracija sadržaja

  Alkidna smola, alifatski aditivi, sredstvo za sušenje (kobaltneodekanoat), sredstvo protiv stvaranja kožice (Butanonoksim).

  Bliži podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba