caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/185058/055812_CAPALAC_Fussbodenlack_2L.png

Capalac Fußbodenlack

Sjajni alkidni završni lak za unutarnje drvene podove. Bez aromatskih ugljikovodika.

Primjena

Visoko pokrivni alkidni lak u boji, otporan na ribanje, za drvene podove u stambenim prostorima.

Osobine materijala

  • visoka otpornost na ribanje
  • dobra pokrivnost
  • bez aromatskih ugljikovodika
  • postojanost i otpornost na uobičajena sredstva za čišćenje i njegu u domaćinstvu

Baza materijala

Alkidna smola bez aromatskih otapala.

Pakovanje/veličina pakovanja

  • ColorExpress:
    1 l, 2,5 l, 10 l

Nijanse

U ColorExpress sustavu (Capalac mix) može se nijansirati u velikom broju nijansi do svjetlosne granice 70.

Stepen sjaja

Sjajan

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži.

Gustina

ca. 1,0 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Drveni podovi. Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razgrađuju. Također, podloga mora biti apsolutno i bez sredstava za čišćenje koja su eventualno penetrirala u podlogu, kako bi se izbjeglo slabo prijanjanje i znatno produžilo vrijeme sušenja. Pažljivo izbrusiti postojeći (stari) drveni pod i stepenice, ručno ili strojno. 
Maksimalna dozvoljena vlažnost drveta: 13%.

Priprema podloge

Nove drvene površine:
Glatke, oblanjane površine obrusiti u smjeru vlakana i očistiti, sastojke u drvetu koji izbijaju, npr. smolu, odstraniti. 

Stare drvene površine:
Obrusiti površinu do neugroženog, nosivog drveta i očistiti.

Način primjene

Obrada:
Capalac Fußbodenlack se nanosi valjkom ili četkom. Prije upotrebe dobro promiješati i po potrebi razrijediti uljnim razrjeđivačem ili Caparol AF-Verdünner (bez aromatskih otapala). Vrijeme sušenja može se ubrzati dodatkom Capalac PU-Härter (učvrščivač na bazi poliuretana).

Sistem nanošenja

PodlogaPrimjenaPriprema podlogeGrundiranjeMeđupremazZavršni premaz
Drveni podoviunutrabrušenje/čišćenjeSirovo drvo:
Capalac Fußbodenlack
ca. 10–15 % razrijeđen
Capalac Fußbodenlack 2)Capalac Fußbodenlack
Nosivi stari premaziunutrabrušenje/čišćenje– 1)Capalac Fußbodenlack 2)
1) Oštećena mjesta grundirati sa Capalac Fußbodenlack, razrjeđenim 10–15 % 
2) Prije završnog premaza nanijeti međupremaz

Potrošnja

Ca. 80 do 100 ml/m2/nanosu.
Vrijednosti potrošnje su okvirne i mogu odstupati ovisno o podlozi i njenim svojstvima. Tačnu potrošnju utvrditi prethodnim probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, zraka i podloge: 
Min. 5 °C, preporučljivo 12 °C do 25 °C.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka otporan na prašinu nakon ca. 5 sati. Oprezno se može hodati nakon 24 sata. Potpuno suh nakon 24 sata, može se opteretiti nakon 3 dana. Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka se vrijeme sušenja produžuje.
Napomena: lak se suši oksidacijom (reagira sa kisikom iz zraka). Zbog toga je moguće jedino nanijeti debljinu mokrog filma od ca. 75 - 100 µm, kao uostalom i kod drugih alkidnih lakova. Inače se vrijeme sušenja znatno produžuje, a veća debljina mokrog filma može dovesti do nepravilnosti površine. Upotreba Capalac PU-Härter je preporučljiva u svakom slučaju.

Čišćenje alata

Nakon upotrebe testbenzinom, zamjenom za terpentin ili uljnim razrjeđivačem.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Zapaljivo. Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na dobro prozračenom mjestu. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Spriječiti dodir s kožom i očima. Ne izlijevati u kanalizaciju. Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik.
Sadrži kobaltneodekanoat, 2-Butanonoksim – Može izazvati alergijske reakcije. 

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS

A(i): 500 g/l; max. 430 g/l.

Proizvodni kod boja i lakova

M-LL01

Deklaracija sadržaja

Alkidna smola, alifatski aditivi, sredstvo za sušenje (kobaltneodekanoat), sredstvo protiv stvaranja kožice (Butanonoksim).

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba