Capalac EffektLack

Metalik biserno sjajni lak-premazi za nesvakidašnje oblikovanje na masivnim drvenim površinama, kovini i tvrdom PVC-u, vani i unutra.

Primjena

Efektni i elegantni lak premaz metalik i bisernog sjaja za izvanredno oblikovanje na stabilnim drvenim elementima, metalu i tvrdom PVC, za unutarnje i vanjske radove.

Osobine materijala

 • najkvalitetnija, plemenita površina
 • bez aromata
 • otpornost na uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu
 • visoka otpornost na atmosferilije i svjetlo

Baza materijala

Alkidna smola, s otapalima bez aromata.

Pakovanje/veličina pakovanja

 • Capalac Effektlack Metallic Silber ca. RAL 9006:
  375 ml, 750 ml, 2,5 l
 • Capalac Effektlack Metallic Gold, Kupfer:
  375 ml, 750 ml
 • Capalac mix Effektlack Perlglanz:
  800 ml. 2,0 l

Nijanse

 • Capalac Effektlack Metallic:
  Gold, Silber ca. RAL 9006, Kupfer
 • Capalac Effektlack Perlglanz:
  Na ColorExpress mašinama (Capalac mix): RAL 1035 Perlbeige, RAL 1036 Perlgold, RAL 2013 Perlorange, RAL 3032 Perlrubinrot, RAL 3033 Perlrosa, RAL 4011 Perlviolett, RAL 4012 Perlbrombeer, RAL 5025 Perlenzian, RAL 5026 Perlnachtblau, RAL 6035 Perlgrün, RAL 6036 Perlopalgrün, RAL 7048 Perlmausgrau, RAL 8029 Perlkupfer, RAL 9022 Perlhellgrau, RAL 9023 Perldunkelgrau

Postojanost nijansi prema BFS Uputi br. 26:
Vezivo: Klasa B
Pigmentacija: Grupa 1 do 3, zavisno od nijansi

Stepen sjaja

 • Capalac Effektlack Metallic Silber ca. RAL 9006: 
  Sjajni, svilenkasto-mat
 • Capalac Effektlack Metallic Gold, Kupfer:
  Sjajni
 • Capalac Effektlack Perlglanz: 
  Sjajni

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu. Doze čuvati hermetički zatvorene.

Gustina

ca. 0,9–1,1 g/cm3 zavisno od nijansi.

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani  1 vani 2
+ +
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Grundirani i prvim lakom (međupremaz) premazani stabilni drveni elementi, metal i tvrdi PVC. Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razdvajaju. Vlažnost drveta ne smije kod elemenata stabilnih dimenzija prijeći 13 %.

Priprema podloge

Drveni elementi:
Drvene površine obrusiti u smjeru vlakana i temeljito očistiti, a sastojke u drvetu koji izbijaju, kao npr. smole i smolne kvržice, odstraniti. Oštre rubove odlomiti (vidjeti BFS Uputu br. 18).


Željezo, čelik:
Željezo i čelik pripremiti na stupanj čistoće SA 2 1/2 (sačmarenje) ili ST3 (strojno) prema normi DIN EN ISO 12944-4.

Cink, tvrdi PVC:
Sredstvo za čišćenje na bazi amonijaka s abrazivnom spužvom prema BFS Uputi br. 5 i 22.

Aluminij (ne eloksirani):
Nitro razrjeđivačem ili čišćenje fosfornom kiselinom s abrazivnom spužvom prema BFS Uputi br. 6.

Stari premazi:
Stare premaze obrusiti i/ili lužiti. Nenosive stare premaze odstraniti.

Omjer miješanja

Laku Capalac Effektlack dodati 10 vol.-% učvršćivača Capalac PU-Härter i temeljito promiješati. Bezuvjetno se pridržavati Tehničkih informacija br. 093 Capalac PU Härter.

Način primjene

Upute za nanošenje špricanjem:

Ø Dizna Tlak Razrjeđivanje DIN 4 mm konsistencija
Visoki tlak Perlglanz 1,3–1,5 mm 3–4 bar 25 Vol.-% ca. 65 sec.
Metallic 1,3–1,5 mm 3–4 bar 25 Vol.-% ca. 28 sec.
Niski tlak Perlglanz 1,3 mm 0,5 bar 25 Vol.-% ca. 28 sec.
Metallic 1,3 mm 0,5 bar 25 Vol.-% ca. 28 sec.


Obrada:
Optimalni rezultati se sa Capalac Effectlack Metallic i Perlglanz postižu visokotlačnim i niskotlačnim špricanjem. Na manjim površinama je moguće i nanošenje valjkom. Površina koja se lakira mora biti aposlutno čista, bez masnoća, ulja i znoja ruku (po potrebi nositi rukavice za lakiranje). Potrebno je lakiranje prvim lakom sa proizvodom Capalac Vorlack u nijansi završnog premaza.

Špricanje:
Razrjeđivačem Caparol AF-Verdünner razrjediti na konzistenciju za prskanje (vidjeti tabelu). Površine koje se lakiraju prethodno prskati reduciranim materijalom, križno u tankom sloju. Nakon sušenja na zraku od ca. 7–10 minuta (pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka) križno prskati slijedeći nanos. Na velikim površinama se ne može uvijek izbjeći stvaranje oblaka.

Nanošenje valjkom:
Materijal razrjediti na konzistenciju za obradu, razrjeđivačem Caparol AF-Verdünner ca. 5–10 vol.-%. Kistom ili valjkom od mohera ili velura koji ne ostavlja dlačice (npr. Storch-Lackierwalze Velour Art.br. 156115) nanijeti ravnomjerno. Nakon sušenja na zraku od ca. 5–7 minuta (pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka) valjkom od pjenastog materijala naknadno razvaljati ravnomjerno u jednom pravcu. Kod nanošenja valjkom se ne može izbjeći pojava laganih pruga.

Sistem nanošenja

Podloga Primjena Priprema podloge Impregniranje Grundiranje Međupremaz Završni premaz
Drvo, drveni materijali Unutra Obrusiti / očistiti Capalac Vorlack Capalac Vorlack u nijansi završnog premaza Capalac Effektlack
Metallic iliPerlglanz
Drvo Vani BFS br. 18 Capalac Holz-Imprägniergrund Capalac Vorlack
Željezo, čelik Unutra Skinuti hrđu / očistiti Capalac AllGrund ili
Capalac Rostschutzgrund
Vani Skinuti hrđu / očistiti 2 x Capalac AllGrund ili
Capalac Rostschutzgrund
Cink Unutra/
vani
BFS br. 5 Disbon 481 EP-Uniprimer
Aluminij Unutra/
vani
BFS br. 6 Capalac AllGrund
Tvrdi PVC Unutra/
vani
BFS br. 22 Capalac AllGrund
Nosivi stari premazi Unutra/
vani
Obrusiti /izlužiti Oštećena mjesta pripremiti i grundirati na odgovarajući način za pojedinu podlogu
Grijaća tijela Unutra Obrusiti / skinuti hrđu / očistiti Capalac AllGrund
bis 100°C
Tvornički premazana grijaća tijela Unutra Obrusiti / očistiti Disbon 481 EP-Uniprimer
1) Oštećena mjesta na starim premazima prethodno obraditi sukladno dotičnoj podlozi. Savjet: Na praškastim premazima, premazima za zavojnice i drugim kritičnim podlogama prethodno napraviti probu i ispitati prianjanje.
Na drvenim elementima stabilnih dimenzija sukladno BFS Upute br. 18 potreban je dvostruki međupremaz. Savjet: Na praškastim premazima, premazima za zavojnice i drugim kritičnim podlogama prethodno napraviti probu i ispitati prianjanje.

Potrošnja

Špricanje: 
Ca.150–180 ml/m2/nanosu

Nanošenje valjkom: 
Ca.120 ml/m2/nanosu

Vrijednosti potrošnje su okvirne vrijednosti koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenom stanju i svojstvima. Tačnu potrošnju odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

Vrijeme nanošenja

Pri +20 °C vrijeme upotrebljivosti materijala je 8 sati.
Pažnja: Kraj vremena upotrebe se ne može prepoznati.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge: 
Min. 5 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka suho na dodir suho na primanje može se premazivati može se špricati
nakon sati 4 8–10 24 8–16

Kod nižih temperatura, veće vlažnosti zraka i većih količina nanošenja vrijeme sušenja se produžuje.

Čišćenje alata

Nakon upotrebe, tehničkim benzinom odnosno zamjenom za terpentin ili uljnim razrjeđivačem.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Zapaljiva tekućina i para. Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Sadrži 2-butanon oksim.  Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Ambalažu s ostacima materijala odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS

A(j), 500 g/l; maks. 500 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-LL01

Deklaracija sadržaja

Alkidna smola, titandioksid, pigmenti u boji, kalcijkarbonat, silikati, alifati, aditivi, sredstvo protiv stvaranja kožice Butanonoksim.

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Techničke informacije