Capalac Disbocolor 493 Methacrylharzschutz

Fasadni zaštitni lak brilijantne boje, posebno za metalne fasade.

Primjena

Površinska zaštita za fasade i fasadne dijelove izrađene od pocinčanog čelika, Coil Coating lima, aluminija (ali ne eloksiranog), bakra i tvrdog PVC-a. Za oblikovanje u boji betonskih i cementnih površina.

Osobine materijala

 • briljantno sjajna boja
 • velika otpornost na UV zračenje i atmosferilije
 • lak površina koja se lako čisti
 • otpornost na mineralna ulja, masnoće, vosak, sredstva za čišćenje i vodene otopine soli
 • brzo se suši i brzo može biti izložen uticaju kiše
 • reverzibilan

Baza materijala

Metakrilna smola. Sadrži otapala.

Pakovanje/veličina pakovanja

8 l

Nijanse

 • Standardne nijanse: 
  Bijela
 • Tvorničko nijensiranje: 
  Široki izbor tvornički dostupnih nijansi.

Postojanost nijanse prema BFS uputi br. 26:
Vezivo: Klasa A
Pigmentacija: Grupa 1 do 3, ovisno o nijansi

Stepen sjaja

Svilenkasto mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži.

Gustina

ca. 1,2 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
+ +
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Fasadne površine od Coil Coating lima, pocinčanog lima, cinka, aluminija (nije za eloksirani aluminij), bakar i tvrdi PVC. Beton i cementne žbuke. Zbog brzog sušenja Capalac Disbocolor 493 na betonu i cementnoj žbuki može kroz pore doći do izbijanja mjehurića. To je fizikalno neizbježno, no ne utiče na funkcionalnost premaza.

Capalac Disbocolor nije prikladan za krovne površine. Podloga mora biti suha, čvrsta, nosiva, stabilna i bez tvari koje razdvajaju.

Priprema podloge

Beton, cementna žbuka:
Površine očistiti poštujući zakonske propise postupkom prikladnim za podlogu i objekt. Upojne mineralne podloge kao beton, cementna žbuka i drugo očistiti vodenim mlazom pod pritiskom ili pjeskarenjem odnosno drugim prikladnim sredstvom.

Cink, pocinčani čelik:
Sredstva za mokro čišćenje na bazi amonijaka s abrazivnom spužvom prema BFS-Uputi br. 5.

Aluminij:
S nitro-razrjeđivačem ili čišćenje fosfornom kiselinom s abrazivnom spužvom prema BFS-Uputi br. 6.

Tvrdi PVC:
Sredstva za mokro čišćenje na bazi amonijaka s abrazivnom spužvom prema BFS-Uputi br. 22.

Stari premazi:
Ispitati nosivost starih premaza i podnošljivost s Capalac Disbocolor 493. Nosive stare premaze očistiti npr. vodenim mlazom pod pritiskom te ukloniti kredaste ostatke. Nenosive stare premaze odstraniti prikladnim postupkom.

Način primjene

Capalac Disbocolor 493 je moguće nanositi valjkom. Materijal je spreman za uporabu. Prije uporabe dobro promiješati.

Sistem nanošenja

Podloga Primjena Priprema podloge
Grundiranje Međupremaz
Završni premaz
Coil coating fasadni lim vani očistiti Capalac 2K-EP-Haftgrund1) ili
Capacryl Haftprimer1)

Capalac

Disbocolor 493 2)   

Capalac
Disbocolor 493
Cink, pocinčani čelik vani BFS-Uputa br. 5 Capacryl Haftprimer

Capalac

Disbocolor 493 2)   

Aluminij i bakar vani BFS-Uputa Nr. 6 Capacryl Haftprimer

Capalac

Disbocolor 493 2)

Tvrdi PVC vani

BFS-Uputa br. 22

Capacryl Haftprimer

Capalac

Disbocolor 493 2)

Beton, cementna žbuka vani očistiti Dupa-grund Capalac
Disbocolor 493 2)
1) Kod premazivanja starih premaza prethodno ispitati prionjivost za podlogu.
2) Kod vrlo tamnih tonova ili slabe pokrivnosti (npr. žuta, crvena ili narančasta) može biti potreban dodatni međupremaz.
Napomena: Kod praškastih premaza, kao i kritičnih podloga potrebno je napraviti ispitivanje prionjivosti za podlogu. Kod vrlo tamnih tonova ili tonova slabe pokrivnosti (npr. žuta, crvena ili narandžasta) može biti potreban dodatni međupremaz.

Potrošnja

Ca. 135–180 ml/m2/nanosu. 
Vrijednosti potrošnje su okvirne i mogu odstupati ovisno o podlozi i svojstvima podloge. Tačnu potrošnju utvrditi samo prethodnim probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
Min. 5 °C
Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.1.10. Materijal se ne bi trebao nanositi pri direktnoj izloženosti suncu, jakom vjetru, kiši i zagrijavanju.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka otporno na prašinu otporno na kišu može se premazivati
nakon sati 1 sat 2 sata 12 sati

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe razrjeđivačem Disbocolor 499 Verdünner.

Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

Zapaljiva tekućina i para. Nadražuje dišni sustav. Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Moguća opasnost od neprolaznih učinaka. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na dobro prozračenom mjestu. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s kožom i očima. Ne ispuštati u kanalizaciju, odložiti kao opasni otpad. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik.

Sadrži Bis(1,2,2,6,6-pentametil-piperidil)sebacat, Metil-(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebacat – može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(i): 500 g/l; maks. 500 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-PL04

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno - tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba