• facebook
Proizvodi | Lakovi i lazure | Lakovi | S otapalima | Capalac BaseTop

Capalac BaseTop

Svilenkasto-sjajni visokopokrivni alkidni lak sustav odlične pokrivnosti za racionalnu, višestruku primjenu u vanjskim i unutarnjim prostorima. Difuzivni ventilirajući sustav za prozore.

  Primjena

  Visoko difuzni lak za ekonomične temeljne, među i završne premaze na dimenzijski stabilnim drvenim elementima ili elementima ograničene dimenzijske stabilnosti (osim drvenih greda i drvenih fasada), grundirani metal i tvrdi PVC, za unutarnju i vanjsku primjenu.

  Idealno pogodan za adaptaciju postojećih premaza bez dodatnog grundiranja. Na griljama se preporučuje upotreba Capadur Color Wetterschutzfarbe. Bijele nijanse ne koristiti za premazivanje grijaćih tijela, kako bi se izbjegla pojava žutila (umjesto toga preporučamo korištenje Capalac Heizkörperlack - lak za grijaća tijela). Zbog svog karakterističnog mirisa, u osjetljivim unutarnjim prostorima preporučujemo koristiti Capacryl PU-Gloss/Satin.

  Osobine materijala

  • visoko difuzivna boja za prozore
  • vrhunska pokrivnost, velika moć pokrivanja rubova
  • velika moć zapunjavanja
  • brzo se suši
  • velika otpornost na atmosferske utjecaje zbog uporabe modificirane silikonske smole
  • otporna površina
  • otpornost na uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu
  • bez aromatskih ugljikovodika

  Baza materijala

  Silikonska alkidna smola na bazi otapala, bez aromatskih ugljikovodika.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  • Bijeli:
   375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l
  • ColorExpress:
   500 ml, 1 l, 2,5, 10 l

  Nijanse

  Bijela.
  Posebne nijanse dostupne u ColorExpress (Capalac mix) sustavu.

  Pri radu sa slabo pokrivnim nijansama, kao što su crvena, narančasta ili žuta, predlažemo temeljni sloj napraviti u pripadajućoj temeljnoj nijansi. Za Capalac BaseTop, Capalac AllGrund, Capalac Vorlack i Capalac GrundierWeiß odgovarajući tonovi su dostupni na mašinama za toniranje u ColorExpress sustavu.

  Napomena: Kod intenzivnih i tamnih nijansi mogu na površini premaza nastati privremeno otarine pigmenata, po potrebi lakirati prozirnim lakom Capalac Kunstharz-Klarlack.
  Kod svijetlih nijansi i bijele boje može zbog oskudnog utjecaja svjetla (UV zračenje) i kemijskih utjecaja kao što su npr. pare amonijaka iz sredstava za čišćenje, materijala za ljepljenje, premazivanje ili brtvljenje doći do pojave žutila na površini laka. To žutilo je tipično za materijal i ne predstavlja manu proizvoda.

  Postojanost nijanse prema BFS uputi br. 26:
  Vezivo: Klasa B
  Pigmentacija: Grupa 1 do 3, ovisno o nijansi

  Stepen sjaja

  Polusjajan

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
  Načetu ambalažu držati dobro zatvorenu.

  Gustina

  ca. 1,3 g/cm3

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
  + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Grundirano i ranije premazano drvo, metal i tvrda plastika.
  Podloga mora biti čista, nosiva i bez tvari koje razdvajaju.
  Vlažnost drveta ne smije prijeći kod elemenata stabilnih dimenzija 13%, a kod onih s ograničeno stabilnim i nestabilnim dimenzijama 15%.

  Priprema podloge

  Drvene površine
  Glatke, oblanjane površine obrusiti u smjeru vlakana i očistiti, sastojke u drvetu koji izbijaju, npr. smolu, odstraniti. Oštre rubove slomiti (vidjeti BFS Uputu br. 18).

  Željezo, čelik
  Željezo i čelik pripremiti na stupanj čistoće prema normi SA 2 ½ (pjeskarenje i sl.) ili ST 3 (strojno) sukladno DIN EN ISO 12 944-4.

  Cink, tvrdi PVC
  Brusni jastučić sa mrežicom za pranje na bazi amonijaka, prema Uputi BFS br. 5 i 22.

  Aluminij 
  Čišćenje brusnim jastučićem sa nitro razrjeđivačem ili fosfornom kiselinom prema Uputi BFS br. 6.

  Stari premazi
  Stare premaze obrusiti i/ili premazati lužinom. Nenosive stare premaze ukloniti.

  Način primjene

  Savjeti za nanošenje špricanjem:

  Ø Dizne Tlak Razrjeđivanje Temperatura materijala
  Aircoat-Tempspray 0,011–0,013 inča 180–200 bara nerazrijeđen 35 °C

  Obrada:
  Nanošenje špricanjem (Airless & Aircoat) je moguće u isporučenoj konzistenciji uz zagrijavanje materijala (TempSpray).
  Capalac BaseTop je tvornički podešen za nanošenje četkom/kistom.

  Sistem nanošenja

  Podloga Primjena Priprema podloge Impregniranje Grundiranje Međupremaz Završni premaz
  Drvo,  drveni materijali unutra obrusiti Capalac BaseTop ako je potrebno 
  Capalac BaseTop
  Capalac
  BaseTop
  HDrvo vani BFS br. 18 Capalac Holz-Imprägnier-Grund Capalac BaseTop Capalac BaseTop
  Željezo, čelikl unutra skinuti hrđu/ očistiti Capalac AllGrund ako je potrebno
  Capalac BaseTop
  vani skinuti hrđu/ očistiti 2 x Capalac AllGrund Capalac BaseTop
  Aluminij unutra/
  vani
  BFS br. 6 Capalac AllGrund ako je potrebno 
  Capalac BaseTop
  Nosivi stari premazi unutra/
  vani
  izbrusiti/očistiti lužinom oštećena mjesta pripremiti i grundirati ovisno o podlozi ako je potrebno 
  Capalac BaseTop
  Napomena: Na praškastim premazima, premazima svitaka i zavojnica i drugim kritičnim podlogama prethodno izraditi probne površine i provjeriti vezanje za podlogu.

  Potrošnja

  Četka/kist Valjak Špricanje
  Potrošnja ml/m2/nanosu 80–100 70–90 100–120

  Vrijednosti potrošnje su okvirne vrijednosti koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenim svojstvima.
  Tačnu vrijednost potrošnje odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

  Uslovi pri nanošenju

  Temperatura materijala, zraka i podloge: 
  Min. 5 °C

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 65% relativne vlažnosti zraka otporno na prašinu suho na dodir može se premazivati
  nakon sati ca. 3 6–7 6–8

  Kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.

  Čišćenje alata

  Nakon upotrebe tehničkim benzinom, zamjenom za terpentin ili uljnim razrjeđivačem.

  Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

  Capalac Base Top Venti weiß i Capalac mix Base Top Venti weiß:
  Zapaljivo. Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na dobro prozračenom mjestu. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s kožom i očima. Ne izlijevati u kanalizaciju. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik. 
  Sadrži 2-Butanonoksim, Bis(1,2,2,6,6-pentametil-piperidil)sebacat, Metil-(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebacat – Može izazvati alergijsku reakciju.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(d): 300 g/l; maks. 300 g/l

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-LL01

  Deklaracija sadržaja

  Alkidna smola, alifatski ugljikovodici, titan dioksid, kalcij karbonat, silikati, aditivi

  Bliži podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • Tehnička informacija
 • Capalac_Base_Top_TI.pdf
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno-tehnički list
 • Vjernost boje: Molimo Vas da imate na umu da neminovno dolazi do odstupanja od izvorne boje, ovisno o pisaču i papiru.