• facebook
Proizvodi | Lakovi i lazure | Lakovi | Ekološki | PU-AlkydGeo

PU-AlkydGeo

Poliuretanski alkidni bijeli lak na vodenoj bazi vrhunske kvalitete za primjenu u vanjskom i unutarnjem prostoru.
Vezivo u laku proizvedeno je 50 % od obnovljivih sirovina.

  Primjena

  Za visokokvalitetne među i završne premaze na grundiranim standardiziranim drvenim građevnim elementima, te na grundiranom metalu i tvrdom PVC-u u vanjskom i unutarnjem prostoru. Ne smije se upotrebljavati na grijaćim tijelima, buduće da boja može požutjeti (koristiti Capacryl Heizkörperlack). U prostorijama bez dnevne svjetlosti koristiti Capacryl PU-Satin/Gloss. Zbog primjene prirodnih ulja načelno je kod bijelih alkidnih lakova moguće da boja potamni.

  Osobine materijala

  • razrjeđuje se vodom
  • vrlo slab miris 
  • jednostavnost i lakoća obrade 
  • otpornost na atmosferske utjecaje 
  • ne sljepljuje se sa sljedećim premazom 
  • velika otpornost na ogrebotine i udare 
  • difuzivan (paropropustan) 
  • otpornost na sredstva za čišćenje uobičajena u kućanstvu 
  • proizvod je izrađen od obnovljivih sirovina na održiv način

  Baza materijala

  Poliuretanska modificirana alkidna emulzija

  Pakovanje/veličina pakovanja

  •  750 ml und 2,5 Liter

  Nijanse

  • Bijela

  Postojanost tona boje prema BFS br. 26:
  Vezivo: Klasa B
  Pigmenti: skupina 1

  Stepen sjaja

  Visoki sjaj i svilenkasti sjaj

  Skladištenje

  Na hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
  Originalno zatvorena ambalaža stabilna u skladištenju 12 mjeseci.

  Gustina

  ca. 1,2 g/cm³

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
  + + + + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Grundirani standardizirani drveni građevni elementi. Grundirani metal i tvrdi PVC. Podloga mora biti čista, nosiva, suha i ne smije sadržavati tvari koje potiču odvajanje. Vlaga u drvetu ne smije kod standardiziranih drvenih elemenata biti veća od 13 %.

  Priprema podloge

  Drveni građevni elementi:
  Površinu drveta treba brusiti u smjeru vlakana, temeljno je očistiti i odstraniti sastojke drveta koji izbijaju van, poput npr. smole i smolastih čepova. Oštre bridove treba zaobliti (vidjeti i BFS uputu br. 18).
  Željezo, čelik:
  Željezo i čelik treba pripremiti na normirani stupanj čistoće SA 2½ (obradom mlazom) ili ST3 (strojno) prema normi DIN EN ISO 12944-4.
  Cink, tvrdi PVC:
  Obraditi pranjem u dispergirajućem sredstvu na bazi amonijaka pomoću brusne pločice prema BFS uputi br. 5 i 22.
  Alternativno: Čišćenje brušenjem brusnom pločicom i sredstvom Multistar razrjeđenim s vodom u omjeru 1 : 5.
  Aluminij, bakar:
  Treba poštivati upute o pripremi podloge u BFS uputi br. 6 koje se odnose na aluminij.
  Čišćenje brušenjem brusnom pločicom i sredstvom Multistar razrjeđenim s vodom u omjeru 1 : 5.
  Stari premazi:
  Stare premaze treba obrusiti i/ili izlužiti. Nenosive stare premaze treba odstraniti.
  Obraditi pranjem u dispergirajućem sredstvu na bazi amonijaka pomoću brusne pločice prema BFS uputi br. 5 i 22.

  Način primjene

  Preporuke za nanošenje špricanjem:

  Ø Dizne Pritisak špricanja Pritisak zraka Razrjeđivanje
  Airless 0,009–0,012 inča 200 bara max. 5 %
  Airmix/Aircoat 0,011–0,013 inča 120 bara 2,5 bara max. 5 %
  Niski tlak 1,8–2,2 mm ca. 0,5 bara max. 15 %
  Visoki tlak 1,8–2,0 mm 2–3 bara max. 15 %
  Nanošenje: 
  PU-AlkydGeomože se nanositi premazivanjem, valjkom ili špricanjem. Prije uporabe dobro promiješati i po potrebi međupremaz razrijediti s maks. 5-15 % vode.
  Podaci u tablici mogu odstupati ovisno o napravi za špricanje.
  Za premazivanjem kistom treba primijeniti kist za lakove na vodenoj bazi. 
  Pri ručnom premazivanju većih površina lak se nanosi valjkom s kratkim dlakama (teksturiranim) od poliamida (najlona) i odmah zatim dorađuje fino poroznim valjkom od pjenastog materijala ili kistom za lak na vodenoj bazi.
  Veličina alata treba biti prilagođena veličini površine, kako bi se omogućilo kontinuirano nanošenje laka i ravnomjerna obrada površine (vidjeti i dodatne upute Caparola o obradi površine lakom na vodenoj bazi).

  Sistem nanošenja

  Podloga Primjena Priprema podloge Impregniranje Grundiranje Međupremaz Završni premaz
  Drvo, drveni materijali unutra obrusiti / očistiti Capacryl Holz-IsoGrund1) PU-Alkyd
  Geo2)
  PU-Alkyd
  Geo
  Drveni dijelovi stabilnih dimenzija vani BFS br. 18 Capacryl Holzschutz-Grund Capacryl Holz-IsoGrund1)
  Željezo, čelik unutra odstraniti hrđu / očistiti Capalac AllGrund
  oder
  Capalac Aqua Multiprimer
  vani odstraniti hrđu / očistiti 2 x Capalac AllGrund
  ink unutra/vani BFS br. 5 Capalac 2 K EP-Haftgrund
  Aluminij/bakar unutra/vani BFS br. 6 Capacryl Haftprimer
  Tvrdi PVC unutra/vani BFS br. 22 Capacryl Haftprimer
  Nosivi stari premazi unutra/vani obrusiti / izlužiti Oštećenja pripremiti i grundirati sukladno podlozi Capacryl Haftprimer
  1) Na drvetu sa sastojcima topivim u vodi, koji dovode do promjene boje, treba uvijek nanijeti temeljni premaz za drvo Capacryl Holz-IsoGrund, mjesta sa izraženom strukturom premazati 2x.
  2) Na standardiziranim drvenim građevnim elementima potreban je prema BFS uputi br. 18 dvostruki međupremaz.
  Napomena: kod praškastih premaza i Coil-Coating premaza kao i drugih kritičnihpodloga treba prethodno svakako izraditi pokusne površine i na njima ispitati prianjanje.

  Potrošnja

  Ca. 100–120 ml/m2/nanosu. 
  Vrijednosti potrošnje su orijentacijske vrijednosti koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenoj kakvoći. Tačne vrijednosti potrošnje mogu se odrediti samo prethodnim probnim premazivanjem.

  Uslovi pri nanošenju

  Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
  +80C za okolni zrak i podlogu.

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka suho na prašinu može se premazivati potpuno suho
  nakon sati 1–2 10–12 48
  Kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.

  Čišćenje alata

  Nakon upotrebe vodom.

  Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

  Čuvati izvan dohvata djece. Kod nanošenja špricanjem koristiti kombi filter A2/P2. kod brušenja koristiti filter za prašinu P2. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
  Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(d): 130 g/l: maks. 110 g/l

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-LW01

  Deklaracija sadržaja

  PU modificirana alkidna smola, titandioksid, pigmenti, mineralna punila, voda, glikol, glikoleter, aditivi, sredstvo za konzerviranje (metil-/benzizotiazolinon).

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • Tehnička informacija