Capalac Aqua PU-Alkyd Satin

Za visokovrijedne i zahtjevne međupremaze i završne lak premaze na drvu, kovini i tvrdom PVC-u, vani i unutra.

- emulzija laka od alkidnih smola s poliuretanom
- slojevi dobro vežu
- velika otpornost na struganje, grebanje i udarce
- svojstva obrade kao u lakova s otapalima
- otpornost na kućanska sredstva za čišćenje