caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/155223/050261_Capalac_Aqua_2K_PU-Lack_und_Haerter.png

Capalac Aqua 2K-PU-Lack

Dvokomponentni poliuretanski akrilni lak na vodenoj bazi za premazivanje površina građevinskih materijala u vanjskom i unutarnjem prostoru, izložene velikom opterećenju. 

Primjena

Za hemijski i mehanički otporne lakirne premaze, primjerice, u javnim zgradama poput dječjih vrtića, škola, bolnica, ugostiteljskih objekata, skladišta i proizvodnih pogona.

Osobine materijala

 • slab miris
 • nemogućnost sljepljivanja s drugim premazima
 • plemenita završna obrada
 • velika otpornost na ogrebotine i udare
 • velika otpornost na hemikalije
 • vrlo dobra otpornost prema pojavi oslobađanja čestica pigmenata i punila
 • otpornost na atmosferske utjecaje
 • vrlo dobra mogućnost čišćenja
 • otpornost na dezinfekcijska sredstva
 • otpornost na znoj ruku

Baza materijala

Dvokomponentni akrilni poliuretanski lak na bazi vode.

Pakovanje/veličina pakovanja

 • Standardne nijanse Weiß:  750 ml i 2,5 l, uključujući učvršćivač
 • ColorExpress: Baze W, M i T: 700 ml i 2,4 l uključujući učvršćivač

Nijanse

 • Standardna nijansa : Weiß

Moguće toniranje u ColorExpress (Capamix) sustavu prema npr. 3D, RAL i dr. ton kartama

Pri uporabi tonova boje slabe moći pokrivanja kao što su crvena, narandžasta, žuta, preporučujemo napraviti temeljni premaz u odgovarajućem tonu sustava grundiranja. Za Capalac Aqua 2 K PU-Lack, Capacryl Haftprimer i Capacryl PU-Vorlack moguće je dobiti temeljne tonove boje nijansiranjem u ColorExpress sustavu.

Postojanost tona boje prema BFS br. 26:
Vezivo: razred A
Pigmenti: skupina 1 do 3, ovisno o tonu. 

Stepen sjaja

 • polumat

Skladištenje

Na hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža stabilna u skladištenju 12 mjeseci.

Gustina

ca. 1,15 - 1,25 g/cm³

Temperaturna otpornost suhog sloja

max. 120 °C

Napomena

Otpornost na hemikalije prema DIN EN ISO 12720 pri 20 °C
 Ispitivana tvarVrijeme djelovanjaOcjena
Aceton10 s  mala promjena
Butilacetat10 snema promjene
Izopropanol2 min mala promjena
Testbenzin10 minnema promjene
Amonijak10 minnema promjene
Kalijeva lužina1 hmala promjena
Zaštitna krema1 hnema promjene
Ocat1 hnema promjene
Etanol1 hmala promjena
Razrjeđivač1 hnema promjene
Mliječna kiselina1 hnema promjene
Superbenzin1 humjerena promjena
Fosforna kiselina1 hnema promjene
Biodizel1 hmala promjena
Ručni var1 hnema promjene
Crno vino6 humjerena promjena
Senf6 humjerena promjena
Kafa16 humjerena promjena
Voda16 hnema promjene
Cola16 hnema promjene

Tumačenje:

nema promjene = ispitna površina se ne može razlikovati od susjedne površine koja je okružuje.

mala promjena = ispitna površina se razlikuje od susjedne površine samo pri refleksiji izvora svjetlosti, npr. blijeđenjem boje, promjenom boje ili sjaja. Nema promjene površinske strukture, primjerice u vidu bubrenja, stvaranja pukotina ili mjehura.

umjerena promjena = ispitna površina se može razlikovati od susjedne površine, npr. blijeđenjem, promjenom boje ili sjaja. Nema promjene površinske strukture, primjerice u vidu bubrenja, stvaranja pukotina ili mjehura.

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Površine građevinskih materijala, obrađene temeljnim premazom, poput standardnih drvenih elemenata, materijala od drveta, čelika, pocinčanog čelika, pocinčanog lima, aluminija, bakra, tvrdog PVC-a, nosivih starih premaza u vanjskom i unutarnjem prostoru.

Sljedeće se površine ne smije premazivati lakom Capalac Aqua 2K- PU-Lack:
plemeniti čelik, eloksirani aluminij, broncu, mesing, trajno opterećene površine poput tuševa i bazena za kupanje, krovne površine, podove, podove balkona, površine po kojima se vozi.
U ograničenoj mjeri tu spadaju i nestandardni drveni konstrukcijski elementi.
Ploče od drvenog materijala i šperploče (npr. lamelirani furnir) u vanjskom prostoru.

Priprema podloge

Drvene površine/standardni drveni elementi:
Blanjane drvene površine treba brusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti i odstraniti sastojke u drvetu koji izbijaju vani, poput smole i smolastih čepova. Oštre rubove treba izravnati (vidjeti i BFS bilten br. 18).
Drvene elemente u vanjskom prostoru, kojima prijeti pojava izbijanja plavila, treba impregnirati sredstvom Capacryl Holzschutz-Grund. Grundirati ih treba sredstvom Capacryl Holz-Isogrund.
Vlažnost drveta maks. 12 %.

Željezo, čelik:
Željezo i čelik treba pripremiti na normirani stupanj čistoće SA 2½ (obradom mlazom) ili ST3 (strojnom obradom) prema normi DIN EN ISO 12944-4.
Temeljni premaz izvesti sredstvom Capalac Allgrund, Capalac 2K-EP-Haftgrund ili Disbon 481 EP-Uniprimer.

Cink, tvrdi PVC:
Oprati dispergirajućim sredstvom na bazi amonijaka pomoću brusne pločice prema BFS br. 5 i 22 ili čistiti čistilom Multistar razrijeđenim u vodi u omjeru 1 : 5 pomoću brusne tkanine. Velike pocinčane površine treba kontrolirano obraditi mlazom.
Temeljni premaz izvesti sredstvom Capacryl Haftprimer.

Aluminij, bakar:
Čišćenje izvesti brušenjem brusnom tkaninom i sredstvom Multistar razrijeđenim u vodi 1 : 5. Treba se držati uputa u BFS biltenu br. 6.
Temeljni premaz sredstvom Capacryl Haftprimer

Stari premazi:
Stare premaze treba obrusiti i/ili izlužiti. Nenosive stare premaze treba odstraniti.
Na nosivim starim premazima izvesti grundiranje sredstvom Capacryl Haftprimer. Podloge sa odstranjenim starim premazima pripremiti i grundirati u skladu s vrstom podloge.

Priprema materijala

Učvršćivač temeljne mase treba dodati neposredno prije obrade. Intenzivno miješati rukom ili mješalicom u sporom hodu (maks. 400 o/min.). Nakon toga masu prebaciti u drugu posudu i ponovo temeljno izmiješati.

Temperatura materijala kod obje komponente mora iznositi 15 - 20 °C.

Omjer miješanja

Masa : učvršćivač  = 9 : 1 volumnih dijelova ili 
Masa : učvršćivač  = 100 g : 9,8 g težinskih dijelova

Način primjene

Savjeti za nanošenje špricanjem:

Ø DiznePritisak špricanjaPritisak zrakaRazrjeđivanje
Airless0,010–0,012 inča220 bar-
Airmix/Aircoat0,010 - 0,012 inča200 - 220 bar2,0 - 2,5 bar-
Caparol NAST
Wagner XVLP
FinishControl
5000
NAST-Frontend
(Nijansa: plava)
protok zraka
2/3
_10 %
Visoki tlak1,8–2,0 mm2,5 bar15 %
Podaci mogu odstupati ovisno o proizvođaču alata

Obrada:

Capalac Aqua 2k PU-Lack može se premazivati, nanositi valjkom ili špricati. Posebno je u slučaju lakiranja špricanjem potrebno voditi računa o ekološkim propisima te o propisima o zaštiti na radu, koji se odnose na rukovanje s lakovima koji sadrže izocijanate. Za nanošenje kistom treba koristiti prikladne kistove za lakove na bazi vode kao što su Orel-Mix, Friess Blueline ili Wistoba 1528 Krex. Na većim površinama nanositi lak poliamidnim (najlonskim) valjkom s kratkim dlakama (teksturiranim) i odmah doraditi valjkom od pjenastog materijala finih pora ili kistom za lakove na vodenoj bazi.

Razrjeđivanje

Capalac Aqua 2K PU-Lack je pripremljen za lakiranje kistom i valjkom. Razrjeđivanje s vodom nije potrebno.
Za nanošenje špricanjem moguće je razrjeđivanje vodom, ovisno o alatu i postupku špricanja.
Oštećena mjesta treba pripremiti i grundirati ovisno o vrsti podloge. 

Sistem nanošenja

PodlogaPrimjenaPriprema podlogeImpregniranjeGrundiranjeMeđupremaz1)Završni sloj

Drvo, drveni
materijali

unutraobrusiti/očistitiCapacryl 
Holz-IsoGrund 2)
Capalac Aqua
2K PU-Lack
ili
Capacryl
PU-Vorlack 3)
Capalac Aqua
2K PU-Lack 4)

Drveni elementi
stabilnih dimenzija

vaniBFS Nr. 18Capacryl Holzschutz-GrundCapacryl 
Holz-IsoGrund 2)
Željezo, čelikunutraodstraniti hrđu/očistitiCapalac 2K-EP-Haftgrund
ili
Disbon 481 EP-Uniprimer
Željezo, čelikvaniodstraniti hrđu/očistitiCapalac 2K-EP-Haftgrund
ili
Disbon 481 EP-Uniprimer
Cinkunutra/vaniBFS Nr. 5Capacryl Haftprimer
Aluminij/Bakarunutra/vaniBFS Nr. 6Capacryl Haftprimer
Tvrdi PVCunutra/vaniBFS Nr. 22Capacryl Haftprimer
Nosivi stari premazi 5)unutra/vaniobrusiti/izlužiti

Oštećenja pripremiti i
grundirati sukladno podlozi

Capacryl Haftprimer
1) Na standardnim drvenim elementima potreban je prema BFS biltenu br. 18 još jedan međupremaz.

2) Na drvetu sa sastojcima topivim u vodi, koji dovode do promjene boje, treba uvijek koristiti Capacryl Holz-IsoGrund, pritom mjesta sa izraženim vlaknima premazati 2 x.

3) Međupremaz mora biti istog tona boje kao i završni premaz. Kod tonova boje slabe pokrivne moći poput crvenih, žutih i narandžastih, u uređaju ColorExpress se automatski miješa ton boje koji omogućuje bolje pokrivanje završnog premaza. Ovaj ton odstupa od odabranog pokrivnog tona u korist moći pokrivanja završnog premaza.

4) Kod slabo pokrivnih tonova boje (npr. iz žutog/crvenog/narandžastog područja/ potreban je po potrebi i dodatan premaz.

5) Kod praškastih premaza i Coil-Coating premaza i drugih kritičnih podloga treba bezuvjetno na pokusnoj površini ispitati prianjanje.

Potrošnja

Ca. 100–120 ml/m2/nanos. 
Vrijednosti potrošnje su orijentacione vrijednosti, koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenoj kakvoći. Tačne vrijednosti potrošnje može se odrediti samo prethodnim pokusnim premazivanjem.

Vrijeme nanošenja

(Vrijeme uporabe)
2 sata pri temperaturi od 20 °C. Više temperature skraćuju, a niže produljuju vrijeme uporabe.
Pozor! Kraj vremena uporabe nije moguće prepoznati. Prekoračenje vremena uporabe ili prekomjerno ili smanjeno umrežavanje (premalo ili previše dodanog učvršćivača, ili njegova potpuna neuporaba) dovodi do drastičnog slabljenja svojstava proizvoda.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Najmanje 8°C.

Vrijeme sušenja

Pri 20°C i 65% relativne vlažnosti zrakaotporno na prašinumože se premazivatipotpuno prosušeno
nakon sati1–210–1248
Kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka se vremena sušenja produžuju.

Čišćenje alata

Nakon upotrebe vodom.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Samo za profesionalnu primjenu
Masa:
Čuvati izvan dohvata djece. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Prilikom brušenja koristiti filter za masku P2. Ne udisati maglicu. Koristiti kombinirani filter A2/P2.
Sadrži:1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on,  Adipohidrazid, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Učvršćivač:
Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Štetno ako se udiše. Može nadražiti dišni sustav. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
Sadrži izocijanate. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(d): 130 g/l: maks. 110 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

PU 50

Deklaracija sadržaja

Masa:
Poliuretanska smola, titan dioksid, pigmenti, mineralno punilo, voda, glikol, glikoleter, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Metil-/Benzizotiazolinon).

Učvršćivač:
Alifatski poliizocijanat, glikoleter.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije