Capacryl Holz-lsoGrund

Vodorazrjediva temeljna boja za drvo, za kationsko blokiranje i izoliranje vodotopivih sastojaka koji puštaju boju, za vanjske i unutarnje radove.

Primjena

Za izolirajuće temeljne premaze na drvetu i drvenim materijalima s vodotopivim tvarima koje puštaju smeđu boju prije premazivanja sa lakovima Capacryl, Capalac Aqua PU-Alkyd Satin/Gloss i bojom Capadur Color Wetterschutzfarbe.

Osobine materijala

  • razrjeđuje se vodom
  • neškodljiva za okoliš
  • kationsko izolirajuće djelovanje protiv vodotopivih sastojaka koji puštaju boju
  • vrlo dobro veže za podlogu i prima slijedeće premaze
  • difuzivna
  • prikladna za dječje igračke prema DIN EN 71-3

Baza materijala

Akrilna disperzija.

Pakovanje/veličina pakovanja

750 ml, 2,5 l, 10 l

Nijanse

Bijela

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža stabilna u skladištenju 12 mjeseci.

Gustina

ca. 1,2 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
+ + + + +
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Drveni elementi koje treba premazivati vodorazrjedivim akrilnim premazima i oni kod kojih postoji opasnost da će se vodotopive tvari otopiti i obojiti površinu. Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razdvajaju. Vlažnost drveta kod drvenih elemenata stabilnih dimenzija ne smije prijeći 13 %, a kod elemenata ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija 15 %. Pridržavati se temeljnih načela zaštite drveta u graditeljstvu jer je to preduvjet za trajnu zaštitu drveta materijalima za premazivanje.

Priprema podloge

Drvene površine obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti, a sastojke koji izbijaju iz drveta kao npr. smole i smolaste grude odstraniti. Oštre rubove odlomiti (vidjeti BFS uputu br. 18).

Način primjene

Upute za nanošenje špricanjem:
Ø Dizne Pritisak Razrjeđivanje
Airless 0,011–0,015 inča 100–130 bara Isporučeni viskozitet

Sistem nanošenja

Podloga Primjena Priprema podloge Impregniranje Grundiranje Međupremaz Završni  premaz
Drveni elementi ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija vani BFS br. 18 Capacryl
Holzschutz-Grund
Capacryl
Holz-IsoGrund1)
Capadur Color Wetterschutzfarbe Capadur Color Wetterschutzfarbe
Drveni elementi stabilnih dimenzija vani BFS br. 18 Capacryl
Holzschutz-Grund
Capacryl
Holz-IsoGrund1)
Capacryl PU-Vorlack
ili Capacryl PU-Gloss/PU-Satin
Capacryl PU-Gloss/PU-Satin
Drveni element unutra obrusiti/ očistiti Capacryl
Holz-IsoGrund1)
falls erforderlich
Capacryl PU-Vorlack
Capacryl PU-Gloss/PU-Satin
Na drvenim elementima stabilnih dimenzija je prema BFS uputi br. 18 potreban dvostruki međupremaz.
1) Kod drveta s tvarima koje se tope u vodi i puštaju boju uvijek stavljati Capacryl Holz-IsoGrund. Drvene podloge sklone većem ofarbanju, premazati 2x.

Obrada:
Capacryl Holz IsoGrund se može nanositi četkom, valjkom ili prskanjem. Prije uporabe dobro promiješati i po potrebi razrjediti sa najviše 5% vode. Kod drveta bogatog sastojcima može kod prvog premazivanja doći do obojenja u proizvodu Capacryl Holz-IsoGrund. Ova obojenja izazvana sastojcima u drvetu Capacryl Holz-IsoGrund kationski veže u film. Zato je važno pridržavati se potrebnog vremena sušenja od ca. 12 sati, prije obrade sa slijedećim premazima. Kod drveta sklonog obojenjima treba planirati dvostruko grundiranje sa Capacryl Holz-IsoGrund. U slučaju potrebe, prethodno napraviti probni premaz.

Potrošnja

Ca. 100–130 ml/m2/nanosu.
Vrijednosti potrošnje su približne vrijednosti koje ovisno o podlozi i stanju podloge mogu odstupati. Točne vrijednosti potrošnje odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, zraka i podloge: 
Min. 8 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka otporno na prašinu može se premazivati potpuno suho
nakon sati 1–2 12 48

Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produžuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(g), 30 g/l; maks. 30 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-LW01

Deklaracija sadržaja

Sastojci prema Savezu njemačkih proizvođača lakova – Smjernica 01:

Poliakrilatna smola, alkidna smola, titan dioksid, cink oksid, kalciv karbonat, silikati, voda, glikoleter, glikoli, aditivi, konzervansl (Metil-/Benzizotiazolinon).
Proizvod sadrži Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon. 

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba