• facebook
Proizvodi | Lakovi i lazure | Lakovi | Ekološki | Capacryl Haftprimer

Capacryl Haftprimer

Vodorazrjedivo akrilno sredstvo za grundiranje koje poboljšava vezanje, za vanjske i unutarnje radove.

  Primjena

  Za grundiranje s poboljšanim vezivanjem na starim premazima, lakiranim površinama,drvetu, cinku, tvrdom PVC, aluminiju, bakru i mnogim drugim kritičnim podlogama, prije nanošenja premaza akrilnih lakova ili lakova na bazi alkidne smole (za cink neupotrebljavati lakove na bazi alkidne smole).

  Osobine materijala

  • razrjeđuje se vodom
  • neškodljiv za okoliš
  • izvanredna moć vezanja
  • brzo se suši
  • difuzivan
  • dobro se brusi
  • prikladno za dječje igračke prema DIN EN 71-3

  Baza materijala

  Akrilna disperzija

  Pakovanje/veličina pakovanja

  • 375 ml:
   Bijela, crveno-smeđa, rezeda zelena ca. RAL 6011
  • 750 ml, 2,5 l:
   Bijela, crveno-smeđa, orah zelena, ca. RAL 8011, rezeda zelena ca. RAL 6011,srebrnosiva ca. RAL 7001, crna ca. RAL 9005
  • 10 l:
   Bijela, crveno-smeđa, rezeda zelena ca. RAL 6011

  Nijanse

  Bijela, crveno-smeđa, orah zelena, ca. RAL 8011, rezeda zelena ca. RAL 6011, srebrnosiva ca. RAL 7001, crna ca. RAL 9005.

  Pastelni tonovi se mogu nijansirati na ColorExpress stanicama.

  Kod nanošenja tonova koji teže pokrivaju kao što su: crveni, narandžasti ili žuti, preporučamo temeljni premaz koji odgovara tonu željenog završnog sloja.

  Stepen sjaja

  Mat

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
  Originalno zatvorena ambalaža uskladištiva 12 mjeseci.

  Gustina

  ca. 1,5 g/cm3

  Prikladne podloge

  Drvo, drveni materijali, cink, aluminij, bakar, tvrdi PVC, nosivi stari premazi.
  Nije za eloksirani aluminij. Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razdvajaju. Vlažnost drveta kod drvenih elemenata stabilnih dimenzija ne smije prijeći 13 %, a kod drvenih elemenata ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija 15 %.

  Priprema podloge

  Drveni građevni elementi:
  Drvene površine obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti, a sastojke koji izbijaju iz drveta kao npr. smole i smolaste grude odstraniti. Oštre rubove odlomiti (vidjeti BFS uputu br. 18).

  Cink, tvrdi PVC:
  Pranje sredstvom za namakanje na bazi amonijaka, abrazivnom spužvom prema BFS br. 5 i 22.

  Aluminij, bakar:
  Čišćenje nitro razrjeđivačem ili fosfornom kiselinom, abrazivnom spužvom prema BFS br. 6.

  Stari premazi:
  Stare premaze obrusiti i/ili oprati lužinom. Nenosive stare premaze odstraniti.

  Način primjene

  Upute za nanošenje špricanjem:

  Ø Dizne Pritisak Razrjeđivanje
  Airless 0,011–0,015 inch 100–130 bara max. 5 %

  Obrada:
  Capacryl Haftprimer se može nanositi kistom/četkom, valjkom ili prskalicom. Capacryl Haftprimer je pripremljen za uporabu. Prije uporabe dobro promiješati i po potrebi razrjediti s najviše 5 % vode.

  Sistem nanošenja

  Podloga Primjena Priprema podloge Impregniranje Grundiranje Međupremaz Završni premaz
  Drveni elementi ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija vani BFS br. 18 Capacryl
  Holzschutz-Grund
  Capacryl Haftprimer
  ili
  Capacryl Holz-IsoGrund1)
  Capadur Color Capadur Color3)
  Drveni elementi unutra obrusiti/ očistiti Capacryl Haftprimer
  ili
  Capacryl Holz-IsoGrund1)
  Capacryl PU-Vorlack
  iliCapacryl
  PU-Gloss/PU-Satin
  Capacryl
  PU-Gloss/PU-Satin3)
  Drveni elementi stabilnih dimenzija vani BFS br. 18 Capacryl
  Holzschutz-Grund
  Capacryl Haftprimer
  ili
  Capacryl Holz-IsoGrund1)
  Capacryl PU-Vorlack*
  ili
  Capacryl PU-Gloss/PU-Satin
  Cink unutra/vani BFS br. 5 Capacryl Haftprimer ako je potrebno
  Capacryl PU-Vorlack
  ili
  Capacryl PU-Gloss/PU-Satin
  Aluminij/Bakar unutra/vani BFS br. 6 Capacryl Haftprimer
  Tvrdi PVC unutra/vani BFS br. 22 Capacryl Haftprimer
  Nosivi stari premazi1) unutra/vani obrusiti/ nanijeti lužinu 2) Capacryl Haftprimer2)
  * Na drvenim elementima stabilnih dimenzija je prema BFS uputi br. 18 potreban dvostruki međupremaz.
  1) Kod drveta s tvarima koje se tope u vodi i puštaju boju uvijek stavljati Capacryl Holz-IsoGrund. Mjesta odrezanih grana premazati 2x.
  2) Oštećena mjesta na starim premazima pripremiti ovisno o podlozi.
  3) Kod boja koje slabo pokrivaju (npr. iz spektra žuta/crvena) je ponekad potrebno dodatno premazivanje.
  Uputa: Kod premaza s prahom i premaza na žicama (zavojnice) i drugih kritičnih podloga bezuvjetno prethodno ispitati prianjanje na probnim površinama.

  Potrošnja

  Ca. 100–130 ml/m2/nanosu
  Vrijednosti potrošnje su približne vrijednosti koje ovisno o podlozi njenom stanju i svojstvima, te mogu odstupati.
  Točne vrijednosti potrošnje odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

  Uslovi pri nanošenju

  Temperatura materijala, zraka i podloge:
  Najmanje 8°C

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 65 % 
  relativne vlažnosti zraka
  suho na prašinu suho na primanje premazivo akrilnim   lakovima premazivo alkidnim   lakovima
  nakon sati 1–2 10–12 12–16 48

  Kod nižih temperatura, veće vlažnosti zraka i većih količina nanošenja, vrijeme sušenja se produžuje.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon upotrebe vodom.

  Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol. Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo praznu ambalaž, bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(i), 140 g/l; maks. 140 g/l

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-LW01

  Deklaracija sadržaja

  Poliakrilatna smola, titan dioksid, pigmenti u boji, silikati, kalcijev karbonat, voda, glikoli, glikoleter, tehnički benzin, aditivi, konzervansi (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon).

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • Tehnička informacija
 • Capacryl_Haftprimer_TI.pdf
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno-tehnički list
 • Informacije

 • Certifikat