• facebook
Proizvodi | Lakovi i lazure | Lakovi | Ekološki | Capacryl Effektlack

Capacryl Effektlack

Vodorazrjedivi lak sa sedefastim (pearl) efektom, za iznimno vizualno oblikovanje eksterijera i interijera.
Posebno prikladan za građevinske objekte sa DGNB certifikatom.

  Primjena

  Za visokokvalitetne međupremaze i završne lakirne premaze nanesene Airless postupkom s decentnim sedefastim (pearl) efektom, u vanjskom i unutarnjem prostoru.

  Osobine materijala

  • razrjeđuje se vodom
  • vrlo slab miris
  • nemogućnost sljepljivanja s drugim premazima
  • velika otpornost na ogrebotine i udare
  • otpornost na sredstva za čišćenje uobičajena u kućanstvu
  • sedefast (pearl) efekt 

  Baza materijala

  Akrilna disperzija.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  • Standardna nijansa: ca RAL 9006 Weißaluminium  
   2,5 l i 10 l
  • ColorExpress: 
   Standardna nijansa ca. RAL 9006 Weißaluminium u navedenom pakiranju je baza za toniranje u ColorExpress sustavu

  Nijanse

  • Standardna nijansa: Ca. RAL 9006
  • ColorExpress: U ColorExpress (Capamix) sustavu moguće je dobiti sedefaste (pearl) nijanse iz RAL i DB kolekcije tonova boje kao i nijanse drugih kolekcija.

   Postojanost tona boje prema BFS biltenu br. 26:
   Vezivo: razred A
   Pigmenti: skupina 1 do 3, ovisno o tonu boje

  Stepen sjaja

  • Svilenkasto mat

  Skladištenje

  Na hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
  Originalno zatvorena ambalaža stabilna u skladištenju 12 mjeseci.

  Gustina

  ca. 1,0 - 1,3 g/cm³

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
  + + + + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Grundirani standardni drveni građevinski elementi. Grundirani metal i druge površine građevinskih materijala stabilna oblika. Podloga mora biti čista, nosiva, suha i ne smije sadržavati tvari koje potiču odvajanje. Vlažnost drveta ne smije biti veća od 12 %.

  Priprema podloge

  Drveni građevinski elementi:
  Površinu drveta treba brusiti u smjeru vlakana, temeljito je očistiti i ukloniti sastojke u drvetu koji izbijaju van, poput smole i smolastih čepova. Oštre bridove treba izravnati (vidi i BFS bilten br. 18).

  Željezo, čelik:
  Željezo i čelik treba pripremiti na propisani stupanj čistoće SA 2 1/2 (obrada mlazom) ili ST3 (strojno) prema normi DIN EN ISO 12944-4.

  Cink:
  Očistiti brušenjem pomoću brusne pločice i sredstva Multistar razrijeđenog s vodom u omjeru 1 : 5 ili oprati dispergirajućim sredstvom na bazi amonijaka pomoću brusne pločice prema BFS biltenu br. 5.

  Aluminij, bakar:
  Očistiti brušenjem pomoću brusne tkanine i sredstva Multistar razrijeđenog s vodom u omjeru 1 : 5. Pridržavati se uputa BFS biltena br. 6.

  Stari premazi:
  Stare premaze treba prebrusiti i/ili izlužiti. Nenosive stare premaze treba ukloniti.

  Način primjene

  Upute za nanošenje špricanjem:

  Ø Dizne Pritisak špricanja Pritisak zraka Razrjeđivanje
  Airless 0,010 – 0,012 inča 180 - 200 bara -
  Airmix/Aircoat 0,008 – 0,012 inča 120 bara 2,0 bara -
  Obrada: 
  Capacryl Effektlack može se nanositi samo špricanjem pomoću Airless i Aircoat/Airmix sustava.
  Podaci u tablici mogu odstupati, ovisno o proizvođaču i tipu.
  Na velikim površinama, nadasve u vanjskom prostoru, lak treba špricati postupkom mokro na mokro ili površine po potrebi razdijeliti na manje sekcije i omeđiti.

  Napomena:

  Na velikim površinama špricanje lakova sa specijalnim efektom bez vidljivih sastavaka općenito predstavlja izazov za izvođača. Osobito na fasadnim površinama s višekatnim skelama, te uz promjenjive atmosferske prilike teško se može postići rezultat bez „oblačića" i vidljivih sastavaka. Stoga se – za razliku od industrijski izvedenog premazivanja – ove nepravilnosti, uvjetovane zanatskim načinom rada i stanjem na gradilištu, jednostavno mora prihvatiti. Preporučuje se upozoriti naručitelja na ove činjenice i s njim po mogućnosti dogovoriti izradu probnog premaza.

  Sistem nanošenja

  Podloga Primjena Priprema podloge Impregniranje Grundiranje Završni premaz
  Drvo, drveni
  materijali
  unutra obrusiti / očistiti Capacryl Holz-IsoGrund* Capacryl Effektlack
  Drveni dijelovi stabilnih dimenzija vani BFS br. 18 Capacryl Holzschutz-Grund Capacryl Holz-IsoGrund*
  Željezo, čelik unutra odstraniti hrđu /
  očistiti
  Capalac AllGrund
  vani odstraniti hrđu /
  očistiti
  2 x Capalac AllGrund
  Cink unutra/vani BFS br. 5 Capacryl Haftprimer
  Aluminij/bakar unutra/vani BFS br. 6 Capacryl Haftprimer
  Nosivi stari
  premazi
  unutra/vani obrusiti /
  izlužiti
  Oštećenja pripremiti i
  grundirati sukladno podloz
  Capacryl Haftprimer
  *Na drvetu sa sastojcima topivim u vodi, koji izazivaju promjenu boje, treba uvijek koristiti Capacryl Holz-IsoGrund, mjesta sa izraženom strukturom treba premazati 2x.
  Napomena: u slučaju praškastih premaza i premaza u Coil-Coating sustavu te drugih kritičnih podloga treba prethodno svakako izvršiti pokusno premazivanje te ispitati prianjanje. 
  Lak nije prikladan za aluminijske površine.

  Potrošnja

  Ca. 120 do  220 ml/m2/po nanosu, ovisno o potrebnoj debljini sloja. Ne smije biti veća od 200 µm debljine mokrog sloja (potrošnja ca. 220 ml/m²). 
  Vrijednosti potrošnje su orijentacijske vrijednosti koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenoj kakvoći. Tačne vrijednosti potrošnje mogu se odrediti samo prethodnim pokusnim premazivanjem.

  Uslovi pri nanošenju

  Temperatura materijala, zraka i podloge:
  Najmanje 8°C.

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka suho na prašinu potpuno suho
  nakon sati pri 200 µm debljine mokrog filma 2 48
  Kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka se vremena sušenja produžuju.

  Čišćenje alata

  Nakon upotrebe vodom.

  Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

  Čuvati izvan dohvata djece. Kod nanošenja špricanjem koristiti kombi filter A2/P2. kod brušenja koristiti filter za prašinu P2. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
  Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(d): 130 g/l: max. 110 g/l

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-LW01

  Deklaracija sadržaja

  Poliuretansko-poliakrilna smola, titandioksid, pigmenti u boji, mineralna punila, voda, glikol, glikoleter, aditivi, sredstvo za konzerviranje (metil-/benzizotiazolinon).

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • Tehnička informacija Nr. 969