caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/157204/050821_ThermoSan_NQG_12,5L.png

ThermoSan

Kombinacija veziva i silikonskih smola nove vrste s integriranom nano-kvarc mrežastom strukturom za čiste fasade. ThermoSan je boja zaštićena od taloženja algi i gljivica i rezultat je stalnog razvoja koncepta Caparol-Clean-Concept.

Primjena

Boja koja ima bitnu prednost: organski umrežene nano-kvarcne strukture čine gustu, mineralno tvrdu trodimenzionalnu kvarcnu mrežu protiv prljanja i fasade tako duže ostaju čiste.
Specijalnom kombinacijom veziva i silikonskih smola nastaju fasadni premazi koji odbijaju kišu i dobro propuštaju vodenu paru na mineralnim i umjetnom smolom vezanim žbukama, premazanim ili nepremazanim. ThermoSan je boja prikladna na svim površinskim premazima u povezanim sistemima za toplinsku izolaciju (WDVS) na tržištu kao što su žbuke na bazi umjetne i silikonske smole, krečne i krečno-cementne žbuke.

Osobine materijala

 • film za konzerviranje kao zaštita od taloženja algi i gljivica
 • otpornost na alkalne tvari, ne saponificira
 • velika propusnost CO2
 • boja je mikroporozna, ne stvara film
 • natapa i zatvara fine pukotine u žbuci
 • sadrži specijalne pigmente s fotokatalitičkim djelovanjem

Baza materijala

Kombinacija emulzije silikonskih smola i novovrsnog hibridnog veziva na anorgansko / organskoj bazi.

Pakovanje/veličina pakovanja

 • Standardna roba:
  12,5 l
 • ColorExpress:
  7,5 l, 12,5 l

Nijanse

Bijela
ThermoSan se može samostalno nijansirati sa AmphiSilan-Volltonfarben. Kod samostalnog nijansiranja svu potrebnu količinu međusobno pomiješati kako bi se izbjegle razlike u nijansi.
Kod naručivanja količine od 100 i više litara u istoj nijansi i istom narudžbom na upit se isporučuje i tvornički nijansirana. ThermoSan se na ColorExpress sistemu može mašinsko ograničeno nijansirati prema svim kolekcijama boja na tržištu. Radi raspoznavanja eventualnih grešaka u nijansi molimo prije obrade provjeriti tačnost nijanse. Na povezanim površinama koristiti nijanse iste proizvodnje (šarže).
Kod sjajnih intenzivnih nijansi moguća je u nekim okolnostima slabija pokrivna moć. Stoga se kod tih nijansi preporučuje prethodni premaz sa sličnom pokrivnom pastelnom nijansom baziranom na bijeloj boji. Eventualno može biti potreban i drugi pokrivni premaz.

Postojanost nijanse prema BFS Uputi br. 26:

Klasa: A
Grupa: 1

Stepen sjaja

Mat G3

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 1062:

Maksimalna veličina zrna

< 100 µm, S1

Gustina

ca. 1,5 g/cm3

Debljina suhog filma

100–200 µm, E3

Stepen paropropusnosti

(w-vrijednost): < 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (niska), W3

Propustljivost vodene pare (sd-vrijednost)

(sd-vrijednost): < 0,14 m (visoka), V1

Proizvod br.

M-SF01F

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Obratiti pozornost na VOB Dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Ako postoji talog algi ili gljivica, površine se najprije moraju očistiti na mokro mlazom uz pridržavanje zakonskih propisa. Površine nakon toga proprati sa Capatox odnosno FungiGrund i pustiti da se osuše.

Novi i postojeći neoštećeni povezani sustavi za toplinsku izolaciju s površinama od žbuke na bazi umjetne ili silikonske smole, vapnene (Pic), vapneno-cementne žbuke (PII):
Stare žbuke očistiti na mokro prikladnom metodom.
Kod čišćenja mlazom vode pod pritiskom najviša temperatura 60 0C, uz najviši pritisak 60 bara.
Nakon čišćenja ostaviti dovoljno vremena da se osuše. Premazivanje sa ThermoSan izvesti u skladnu sa postojećom gornjoj žbuci, prema podacima o podlozi.

Žbuke iz grupe mortova PIc, PII i PIII:
Nakon što dovoljno odstoje, u pravilu nakon 2 tjedna na 20 0C i 65% relativne vlažnosti zraka, nove žbuke se mogu premazivati uz dodatak od 10% AmphiSilan-Tiefgrund TF. U nepovoljnim vremenskim uvjetima, npr. zbog utjecaja vjetra ili kiše, vrijeme stajanja mora biti znatno dulje. Dodatnim temeljnim premazom sa CapaGrund Universal se smanjuje rizik od vapnenih izboja (cvjetanja) kod alkaličnih gornjih žbuka iz grupe mortova P Ic, P II odnosno P III, tako da se premazivati može već nakon što površine odstoje 7 dana.

Stare žbuke: Dožbukana mjesta moraju dobro vezati i biti suha. Normalno upojne žbuke premazivati direktno sa ThermoSan uz dodatak od najviše 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se lagano osipaju temeljni premaz sa AmphiSilan-Tiefgrund LF. Na jako upojnim, brašnjavim žbukama temeljni premaz sa AmphiSilan-Putzfestiger.

Nove silikatne gornje žbuke:
Premazivati sa Sylitol NQG Fassadenfarbe.

Stare silikatne žbuke i boje:
Premaze koji čvrsto vežu očistiti mehanički ili mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Vremenom istrošene premaze koji ne vežu čvrsto odstraniti struganjem, brušenjem, grebanjem. Temeljni premaz sa AmphiSilan-Putzfestiger.

Vlaknaste cementne ploče sa i bez azbestnih vlakana:
Pridržavati se tehničke upute BFS br. 14. Kod ploča koje sadrže azbest pridržavati se TRGS 519. Temeljni premaz prema našim tehničkim informacijama br. 650 Podloge i njihova priprema. Samostalno ugrađene ploče obraditi i sa zadnje strane i po rubovima. Kod novih, jako alkalnih vlaknastih cementnih ploča radi izbjegavanja cvjetanja izvesti temeljni premaz sa Disbon 481 EP-Uniprimer. ThermoSan kod međupremaza razrjediti sa 10 % AmphiSilan-Tiefgrund LF.

Cementom vezane iver ploče:
Zbog velike alkaličnosti cementom vezanih iver ploča se radi izbjegavanja vapnenih izboja (cvjetanja) mora izvesti temeljni premaz sa Disbon 481 EP-Uniprimer, a ThermoSan se kod međupremaza mora razrijediti sa 10 % AmphiSilan-Tiefgrund LF.

Nosivi premazi na bazi umjetne ili silikonske smole:
Stare žbuke očistiti prikladnom metodom. Kod mokrog čišćenja površine prije daljnje obrade pustiti da se dobro prosuše.

Nosivi premazi disperzivnih boja:
Zaprljane, kredaste premaze očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Temeljni premaz sa ThermoSan uz dodatak 10 % AmphiSilan-Tiefgrund LF. Kod drugih načina čišćenja (pranje, četkanje, prskanje) temeljni premaz sa AmphiSilan-Putzfestiger.

Nenosivi premazi disperzivnih boja ili umjetnih žbuka:
Odstraniti bez ostatka prikladnom metodom, npr. mehanički ili kiselinom i nakon toga očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Temeljni premaz sa ThermoSan uz dodatak 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF, a kod površina koje se osipaju i praše i upojnih površina temeljni premaz sa AmphiSilan-Putzfestiger.

Nenosivi mineralni premazi:
Odstraniti bez ostatka četkanjem, brušenjem, struganjem, mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa ili drugim prikladnim mjerama.
Kod mokrog čišćenja površine prije daljnje obrade pustiti da se dobro prosuše. Temeljni premaz sa AmphiSilan-Putzfestiger

Vidljivi zid od opeke:
Za premazivanje su prikladni samo prednji blokovi otporni na smrzavanje ili klinker, koji ne sadrže strane čestice. Fuge moraju biti izvedene bez pukotina, suhe i bez soli. Temeljni premaz sa AmphiSilan-Putzfestiger. Kod pojave smeđih obojenja u međupremazu dalje raditi sa fasadnom bojom bez vode Duparol.

Zid od pješčenjaka:
Za premazivanje su prikladni samo prednji blokovi otporni na smrzavanje, koji ne sadrže strane čestice koje puštaju boju ili razdvajaju kao što su pijesak ili ilovača. Fuge moraju biti izvedene bez pukotina. Kredaste / brašnaste površine očistiti. Slane izboje očetkati na suho. Pridržavati se BFS upute br. 2. Temeljni premaz sa AmphiSilan-Tiefgrund LF.

Površine sa slanim izbojima:
Slane izboje odstraniti na suho četkanjem. Temeljni premaz sa Dupa-grund.
Kod premazivanja površina sa slanim izbojima se ne može jamčiti trajno vezanje premaza odnosno sprečavanje slanih izboja.

Manji nedostaci:
Manje nedostatke popraviti sa Caparol Fassaden-Feinspachtel. Veće nedostatke do 20 mm je najbolje reparirati sa Histolith-Renovierspachtel. Mjesta obrađena masom za ispunu i izravnavanje naknadno grundirati. Pridržavati se tehničkih informacija.

Način primjene

Obrada se izvodi kistom / četkom ili valjkom. Alat za rad nakon upotrebe očistiti vodom.
Za Airless nanošenje preporučamo ThermoSan Nespri-TEC, pripremljen na Nespri-TEC primjenu.

Sistem nanošenja

Temeljni odnosno međupremaz
Sa ThermoSan razrjeđenim sa najviše 10% vode. Ako se umiješa najviše 10 % AmphiSilan-Tiefgrund LF, u većini slučajeva nije potreban dodatni temeljni premaz.

Završni premaz
Sa ThermoSan razrjeđenim s najviše 5% vode. Između dva premaza je vrijeme sušenja najmanje 12 sati.

Potrošnja

Ca. 150–200 ml/m2 po prolazu na glatkoj podlozi.
Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Tačnu potrošnju odrediti probnim premazom.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5 0C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka suho po površini nakon 2-3 sata, premazivati se može nakon 12 sati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka se vrijeme sušenja produljuje.

Čišćenje alata

Alat oprati odmah nakon upotrebe vodom.

Napomena

Kod izvođenja premaza na povezanim sustavima za toplinsku izolaciju (WDVS) molimo pridržavati se upute BFS br. 21. Radi izbjegavanja naslaga, veće površine premazivati u jednom potezu mokro na mokro. Ne primjenjivati na vodoravnim površinama izloženim djelovanju vode. Sa premaznim sredstvima se mogu obrađivati samo neoštećeni povezani sustavi za toplinsku izolaciju WDVS.
Za oštećene površine preporučamo Capatect-Renovierungssystem za renoviranje WDVS. Na WDVS sa izolacijom od polistirola se ne smiju primjenjivati materijali za temeljni premaz koji sadrže otapala, osim proizvoda AmphiSilan-Putzfestiger.

Kod izvedbe premaza u boji mora relativna vrijednost svjetline biti > 20. Kod proizvoda ThermoSan se radi o proizvodu koji sadrži specijalne aktivne tvari protiv stvaranja naslaga algi i gljivica na premazu. Zaliha aktivnih tvari pruža dugotrajnu, vremenski ograničenu zaštitu, a trajanje djelovanja ovisi o uvjetima na objektu, kao npr. debljini taloga i djelovanju vlage. Stoga trajno sprečavanje algi i gljivica nije moguće. Za pripremu podloge kod površina sa naslagama gljivica i algi može se nakon čišćenja upotrijebiti FungiGrund umjesto OptiGrund E.L.F. Kod tamnih nijansi može mehaničko opterećenje izazvati pojavu svijetlih pruga. To je svojstvo specifično za sve mat fasadne boje.

Kod gustih, hladnih podloga ili zbog vremenskih uvjeta produženog sušenja mogu uslijed djelovanja vlage (kiša, rosa, magla) pomoćne tvari na površini premaza ostaviti žućkaste / prozirne, pomalo sjajne i ljepljive tragove curenja. Te tvari su vodotopive i same se odstranjuju sa dovoljno vode, npr. nakon nekoliko jačih kiša. To ne utječe nepovoljno na kvalitetu osušenog premaza. Ako ipak opet treba izvesti direktnu obradu, onda te pomoćne tvari treba prethodno namočiti i nakon kratkog djelovanja oprati bez ostatka.
Dodatno grundiranje se mora izvesti sa CapaGrund Universal. Kod izvođenja premaza u prikladnim klimatskim uvjetima se ovi tragovi ne pojavljuju.

Isticanje popravaka na površini ovisi o brojnim faktorima pa je stoga neizbježno (BFS uputa br. 25).

Certifikat

 • ThermoSan Propusnost vodenih para
 • ThermoSan Naslage algi i gljivica
 • ThermoSan Djelotvornost filma za konzerviranje

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne udisati plin/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(c), 40 g/l; maks. 20 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-SF01 F

Deklaracija sadržaja

Hibridno vezivo (organo-silikat / akrilat), silikonska smola, titan dioksid, silikati, kalcijev karbonat, voda, pomoćno sredstvo za stvaranje filma, aditivi, konzervans, sredstvo za konzerviranje filma.

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije

Sigurnosni list