caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/155001/050207_Sylitol_Natura_12,5L.png

Sylitol Natura

Visokokvalitetna boja za unutarnje prostore na silikatnoj bazi, za optimalnu klimu u prostoru

Primjena

Za zagasite mineralne površine u unutarnjem prostoru. Zahvaljujući velikoj paropropusnosti boje nije reducirana sposobnost upojnosti mineralne podloge. Sylitol® Natura se temelji na prirodnim sirovinama, ne sadrži otapala, omekšivače ni konzervanse, te je na taj način najprikladnija za primjenu u osjetljivim područjima s visokim zahtjevima glede higijene zraka u prostoru. Alkalnost boje, specifična za ovaj proizvod, na prirodan način sprječava razvoj plijesni i bakterija na površini.

Unutarnji Caparolovi izolacijski sustavi: boja je prikladna za Capatect IDS Aktiv i Capatect IDS Mineral.

Osobine materijala

 • visok stupanj paropropusnosti
 • boja ostavlja zagasito mineralnu površinu
 • ne sadrži konzervanse
 • ne sadrži otapala
 • ne sadrži omekšivače
 • ne sadrži tvari koje potiču taloženje smoga na površini (fogging)
 • boja je bezopasna glede higijene prostornog zraka
 • razrjeđuje se vodom
 • ekološki prihvatljiva i slabog mirisa
 • velika sposobnost difuzije, sd H2O < 0,01 m prema DIN EN 1062

Baza materijala

Kalijevo vodeno staklo sa organskim dodacima, prema DIN 18363 dio 2.4.1.

Pakovanje/veličina pakovanja

 • Standardna roba: 12,5 l. Airfix: 25 l kanta
 • ColorExpress: 12,5 l

Nijanse

Weiß.

Sylitol® Natura se može strojno nijansirati u ColorExpress sustavu u svim standardnim kolekcijama tonova boje. Da biste prepoznali moguće greške u nijansi, prije obrade potrebno je provjeriti da li ton boje tačno odgovara. Na površinama koje čine cjelinu koristiti samo tonove boje iz jedne proizvodne šarže. Pri narudžbi količine od 100 litara i više u jednoj nijansi i pri narudžbi na upit može se boja isporučiti i tvornički nijansirana.

Atest o ispitivanju instituta TÜV Nord odnosi se na bijelu boju. Nijansiranjem nije više zajamčeno svojstvo odsutnosti konzervansa kao ni receptura proizvoda bez alergena.

Alternativno je moguće nijansirati Sylitol® Natura s maks. 10 % Histolith-Volltonfarbe. U slučaju nijansiranja u vlastitoj izvedbi treba potrebnu količinu međusobno izmiješati, da biste izbjegli razlike u tonu boje. 

Stepen sjaja

Mutno mat (prema DIN EN 13 300)

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, 12 mjeseci.
Materijal skladištiti samo u plastičnim spremnicima.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 13 300:
Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Klasa otiranja na mokro

Klasa 2, odgovara otpornosti na pranje prema DIN 53778

Omjer kontrasta

Pokrivna moć Klasa 2, uz izdašnost od 7 m2/l odn. 140 ml/m2

Maksimalna veličina zrna

fina (< 100 µm)

Gustina

ca. 1,5 g/cm3

Dopunski proizvodi

 • Histolith-Volltonfarben
  Za samostalno nijansiranje Sylitol® Natura.
 • Sylitol® Mineralgrund
  Pigmentirani silikatni pospješivač prianjanja za vanjski i unutarnji prostor.
 • Caparol-Haftgrund
  Bijela temeljna boja s visokim stupnjem prianjanja za podlogu, koja se nanosi prije daljnjih premaza Sylitol® Natura.

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa VOB, dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Mineralne podloge sa zapečenom koricom, s brašnastom površinom ili površinom koja se otire:
Mehanički očistiti do temelja ili obraditi sa Histolith Fluat i zatim oprati vodom.

Žbuke iz skupine mortova PIc, PII i PIII/minimalna tlačna čvrstoća prema normi DIN EN 998-1 s min. 1 N/mm2:
Čvrste, normalno upojne žbuke premazati bez prethodne obrade. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju izvesti temeljni premaz sredstvom Sylitol® Konzentrat 111, razrijeđenim s vodom u omjeru 2 : 1. Mjesta sa obnovljenom žbukom nakon sušenja treba obraditi sa Histolith Fluat i zatim oprati vodom.

Gipsane žbuke iz skupine mortova PIV/tlačna čvrstoća prema normi DIN EN 13279 s min. 2 N/mm2:
Na čvrstim žbukama: kao temeljni premaz nanijeti Caparol-Haftgrund. Mekane gipsane žbuke učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Gipsane žbuke sa zapečenom koricom treba prebrusiti i otprašiti, te nanijeti kao temeljni premaz Caparol-Tiefgrund TB. Nakon dobrog sušenja uvijek napraviti međupremaz sa Sylitol® Mineralgrund ili Caparol-Haftgrund.

Glinene žbuke:
Površine koje se premazuju treba očisti i grundirati sa Sylitol® Konzentrat 111, razrijeđenim s vodom u omjeru 2 : 1. Napraviti pokusni premaz i provjeriti da li postoje mjesta gdje je boja dobila smeđi ton.

Gipsane ploče (gipskartonske ploče):
Prebrusiti neravnine od kitanja. Napraviti temeljni premaz sa Sylitol® Mineralgrund ili Caparol-Haftgrund. Mekana mjesta treba učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Napraviti temeljni premaz sa Sylitol® Mineralgrund ili Caparol-Haftgrund. Kod ploča sa sastojcima topivim u vodi, koji dovode do promjene boje, treba napraviti temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund i jedan međupremaz sa Sylitol® Mineralgrund ili Caparol-Haftgrund (voditi računa o uputama iz BFS biltena br. 12).

Građevinske ploče od gipsa:
Napraviti temeljni premaz sa Sylitol® Mineralgrund ili Caparol-Haftgrund.

Beton:
Odstraniti eventualno postojeće ostatke sredstava za separaciju kao i brašnaste tvari koje se osipaju. Napraviti temeljni premaz sa Sylitol® Mineralgrund ili Caparol-Haftgrund.

Zidovi od pješčanih, neožbukanih opeka:
Mjesta sa izbijanjem soli očetkati na suho.

Zidovi od neožbukane cigle:
Napraviti temeljni premaz sa Sylitol® Mineralgrund ili Caparol-Haftgrund.

Nosivi premazi od vapna, cementa ili silikatnih boja:
Na jako upojnim površinama napraviti temeljni premaz sa Sylitol® Konzentrat 111, razrijeđenim s vodom u omjeru 2 : 1.

Nosive, zagasite disperzivne boje i premazi na bazi umjetne smole:
Zagasite, ravnomjerno upojne podloge može se obraditi bez grundiranja, kod neravnomjerno i jako upojnih podloga potrebno je grundiranje sa Sylitol® Mineralgrund ili Caparol-Haftgrund.

Nenosivi premazi:
Nenosive premaze lakova i disperzivnih boja ili premaze na bazi umjetne smole treba ukloniti bez ostatka. Nanijeti kao temeljni premaz Sylitol® Mineralgrund ili Caparol-Haftgrund. Nenosive premaze od mineralnih boja treba mehanički ukloniti bez ostatka. Napraviti temeljni premaz sa Sylitol® Konzentrat 111, razrijeđenim s vodom u omjeru 2 : 1.

Premazi boja na bazi ljepila:
Isprati do savršene čistoće. Napraviti temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB i jedan međupremaz sa Sylitol® Mineralgrund ili Caparol-Haftgrund.

Nepremazane tapete s grubim vlaknima:
Premazati bez prethodne obrade. Kod reljefnih i strukturnih tapeta od papira napraviti probni premaz.

Tapete koje ne prianjaju čvrsto:
Tapete ukloniti bez ostatka, ostatke ljepila i makulature oprati. Napraviti temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB i jedan međupremaz sa Sylitol® Mineralgrund ili Caparol-Haftgrund.

Površine obrasle s plijesni:
Ukloniti naslage plijesni mokrim čišćenjem. Površine treba oprati Capatoxom i pustiti da se dobro osuše. Pritom valja poštivati zakonske i službene propise (npr. uredbu o biološkim i opasnim tvarima).

Mala oštećenja:
Nakon odgovarajuće pripreme popraviti masom za izravnavanje Caparol-Akkordspachtel ili Caparol-Füllspachtel P prema uputama o obradi i napraviti predpremaz sa Sylitol® Mineralgrund ili Caparol-Haftgrund. Mjesta popravljana gipsom grundirati sa Caparol-Tiefgrund TB.

Način primjene

Nanošenje kistom/četkom, valjkom ili Airless uređajima.

Airless nanošenje:
ugao špricanja: 50°
mlaznica: 0,026"
pritisak: 150–180 bara
Čišćenje alata odmah nakon upotrebe vodom.

Sistem nanošenja

Nanijeti obilan, ravnomjeran premaz Sylitol® Natura, nerazrijeđenn odnosno razrijeđen s maks. 5 % vode.
Na površinama sa izrazitim kontrastom potrebno je izvesti prethodno temeljno premazivanje sa Sylitol® Natura, razrijeđenom s maks. 5 % vode, a na površinama različite upojnosti sa Sylitol® Mineralgrund ili Caparol-Haftgrund.

Potrošnja

Ca. 140 ml/m2 po sloju na glatkoj podlozi. Na hrapavim površinama odgovarajuće više.
Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+80C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka premaz je nakon 4–6 sati površinski suh i može se premazivati. Nakon ca. 3 dana potpuno je suh i opteretiv.
Pri nižim temperaturama i uz veću vlažnost zraka ovo se vrijeme produžuje.

Napomena

Radi održavanja specifičnih svojstava proizvoda ne smije se miješati s drugim materijalima.
Ovisno o tonu boje, može dodavanjem pigmenata udio organskih sastojaka u boji porasti na više od 5 % i prekoračiti maksimalnu vrijednost navedenu u propisima VOB/C, DIN 18363 stavak 2.4.1. (Pravilnik o natječajima i ugovorima za građevinske radove).
Radi izbjegavanja vidljivih sastavaka treba premazivati postupkom „mokro na mokro" u jednom potezu. Ne smije se koristiti na lakovima, podlogama sa izbijanjem soli, plastičnim materijalima, kao niti na drvetu. Nijansiranjem se može nakon potpunog sušenja pojaviti na površini neravnomjeran ton boje odnosno zasjenjena mjesta. Ovo je tipično za materijal i ne može se uvijek spriječiti. Kod tamnih tonova može mehaničko opterećenje (grebanje) dovesti do svijetlih pruga. Za površine sa intenzivnim tonovima boje i velikim opterećenjem preporučujemo upotrebu boje PremiumColor. Na glatkim površinama s nepovoljnim uvjetima glede osvjetljenja (trakasto svjetlo) preporučujemo upotrebu proizvoda CapaSilan. Pri nanošenju boje špricanjem iz Airless uređaja treba boju dobro promiješati i prosijati. U slučaju grundiranja sa Caparol-Tiefgrund TB u unutarnjem prostoru, može se pojaviti tipičan miris otapala, zbog čega je potrebno osigurati dobro prozračivanje. Ocrtavanje popravaka na površini ovisi o mnogim čimbenicima te je stoga neizbježno (MFS bilten 25). Na materijalima za izravnavanje koji sadrže gips može doći do ocrtavanja boje. Međupremaz na cjelokupnoj površini proizvodom Sylitol® Mineralgrund ili Caparol-Haftgrund smanjuje ovaj rizik.

Mjere prekrivanja:
Okolinu površina koje se premazuje, osobito staklo, keramiku, lakirane površine, klinker, prirodni kamen, metal te prirodno drvo ili drvo s lazurom treba pomno prekriti. Ostatke od prskanja boje treba odmah isprati čistom vodom. 

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sylitol® Natura je jako alkalan te je stoga potrebno zaštititi kožu i oči prilikom nanošenja špricanjem.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l: < 1 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-SK01

Deklaracija sadržaja

Stirolakrilatna smola, kalijevo vodeno staklo, kalcij karbonat, titan dioksid, silikati, voda, aditivi (parafinski vosak, stabilizatori, sredstvo za dispergiranje, sredstvo za zgušnjavanje, sredstavo protiv pjenjenja).

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije