caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/207689/060480_Sylitol_Compact.png

Sylitol-Compact

Premaz za bolje vezanje i zapunjujući završni premaz na bazi silikata za radove vani i unutra prema DIN 18363, st. 2.4.1.

Primjena

Za zapunjujuće premaze koji izjednačavaju strukturu i zatvaraju pukotine od pomicanja, kod vanjskih i unutarnjih radova. Izvanredno prikladan kao kontaktni temelj za poboljšanje vezanja na glatkim kompaktnim podlogama i na starim mat disperzivnim premazima prije premazivanja disperzivnom silikatnom bojom.

Osobine materijala

  • otpornost na atmosferske uticaje
  • propusnost CO2
  • dobra pokrivna moć
  • zatvara pukotine od pomicanja i stezanja
  • izjednačava strukturu
  • jako dobro veže na mineralnim podlogama kao i na starim, mat premazima disperzivnih boja

Baza materijala

Kalijevo vodeno staklo s organskim dodacima, prema DIN 18363, st. 2.4.1.

Pakovanje/veličina pakovanja

12,5 l

Nijanse

Bijela
Može se nijansirati sa najviše 10% Histolith-Volltonfarben. Kod dodavanja veće količine se smanjuje punoća. Kod samostalnog nijansiranja se preporučuje cjelokupnu količinu materijala međusobno pomiješati kako bi se izbjegle razlike u nijansi. Kod naručivanja 100 litara i više u jednoj nijansi jednom narudžbom na upit se može isporučiti i tvornički nijansirana. Sylitol-Compact se može strojno nijansirati na ColorExpress sustavu u svim kolekcijama boja na tržištu u svijetlim nijansama do relativne vrijednosti svjetline ca. 70. Na povezanim površinama upotrebljavati samo nijanse iste proizvodnje (šarže).
Kod brilijantnih intenzivnih tonova moguća je u nekim okolnostima slabija pokrivna moć. Stoga se kod tih nijansi preporučuje prethodni premaz sa sličnim pokrivnim tonom u nijansi baziranoj na bijeloj osnovi. Eventualno može biti potreban i drugi pokrivni premaz.

Postojanost nijanse prema BFS Uputi br. 26:

Klasa:  B     Grupa: 1

Stepen sjaja

Mat, G3

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, ali bez opasnosti od smrzavanja. Načete spremnike čuvati dobro zatvorene. Materijal skladištiti samo u plastičnim spremnicima. Stabilnost u skladištenju ca. 12 mjeseci.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 1062:

Maksimalna veličina zrna

< 300 µm, S2

Gustina

ca. 1,4 g/cm3

Debljina suhog filma

100 – 200 µm, E3

Stepen paropropusnosti

(w-vrijednost): ≤ 0,1 (0,07) [kg/(m2 · h0,5)] (niska), W3

Klasa prekrivanja pukotina

Ispuna pukotina Izrada premaza:
2 x 250 ml/m2 Sylitol-Compact, Klasa: A1 (> 100 µm)

Propustljivost vodene pare (sd-vrijednost)

< 0,14 (0,01) m (visoka), V1
Kod nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Dopunski proizvodi

Sylitol Konzentrat 111

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste i suhe, bez tvari koje razdvajaju. Obratiti pozornost na VOB Dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Vanjske površine
Žbuke iz grupe maltera PIc, PII i PIII/minimalne čvrstoće po DIN EN 998-1 sa najmanje 1N/mm2 : Nove žbuke se mogu premazivati nakon što dovoljno odstoje, u pravilu nakon dvije sedmice pri 200C i 65% relativne vlažnosti zraka. U nepovoljnim vremenskim uvjetima, npr. zbog utjecaja vjetra ili kiše, vrijeme sušenja mora biti znatno dulje.
Žbuka sa brašnjavim slojem: Kredastu odnosno brašnjavu površinu, tzv. brašnjavi sloj koji smanjuje vezanje, ukloniti natapanjem sa Histolith Fluatom i nakon toga oprati.
Žbuka sa zapečenom korom: Zapečenu koru koja se raspoznaje po svom slabo sjajnom izgledu ukloniti natapanjem (fluatiranje) sa Histolith Fluatom i nakon toga oprati.
Žbuka koja se osipa po površini: Očetkati na suho i cijelu površinu očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa.
Stare čvrste žbuke iz grupe mortova PIc, PII i PIII: Zaprljane površine očistiti ručno ili strojno uz pridržavanje zakonskih propisa, npr. mlazom vode pod pritiskom ili mlazom vode pod visokim pritiskom uz dodatak pijeska. Vlažno pjeskarenje je moguće samo kod žbuka iz grupe maltera PII i PIII.
Popravci na žbuci: Kod popravljanja otvorenih pukotina i oštećenih površina žbuke paziti na to da malter za popravak po strukturi i otpornosti odgovara postojećoj žbuci. Za popravke na žbuci su posebno dobro prikladni gotovi mortovi na tras-vapnenoj/ tras-cementnoj bazi. Popravci prije premazivanja moraju dobro vezati za podlogu i biti suhi, a u načelu se natapaju sa Histolith Fluatom i nakon toga operu. Pritom treba paziti da se natopi (fluatira) uvijek i područje izvan popravljanog mjesta za 1-2 širine četke. Kod većih popravaka na žbuci uvijek natapati cjelokupnu površinu (staru i novu žbuku).
Stari mineralni premazi: Stare premaze koji čvrsto vežu očistiti na suho ili mokro. Mineralne premaze koji više ne vežu čvrsto i koji su istrošeni vremenom ukloniti brušenjem, struganjem ili kiselinom i cijelu površinu dobro isprati vodom. Temeljni premaz sa Sylitol-Konzentrat 111/voda u omjeru 2 : 1.
Stari premazi disperzivnih boja, nenosivi: Ukloniti bez ostatka mehanički ili kiselinom i očistiti vrućim mlazom vode pod visokim pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Na kiselinom očišćenim, neupojnim podlogama temeljni premaz sa proizvodom Sylitol-Minera. Na kiselinom očišćenoj, jako upojnoj podlozi temeljni premaz sa Sylitol-Konzentrat 111, razrjeđen vodom u omjeru 2 : 1.
Stari premazi mat disperzivnih boja, nosivi: Zaprljanja i lagane kredaste pojave temeljito odstraniti mlazom vode pod pritiskom ili drugom prikladnom metodom uz pridržavanje zakonskih propisa. Temeljni premaz sa Sylitol-Compact, razrjeđenim s najviše 10% Sylitol Konzentrat 111 nanijeti ravnomjerno četkom ili valjkom. Nakon najmanje 12 sati sušenja, nanijeti međupremaz/završni premaz sa proizvodom Sylitol-Compact, Sylitol-Fassadenfarbe ili Sylitol-Finish.
Vidljivi zid od pješčenjaka: Za premazivanje su prikladni samo prednji blokovi otporni na smrzavanje koji ne sadrže strane tvari koje razgrađuju i puštaju boju kao što su grude pijeska i gline, itd. Fugiranje mora biti izvedeno bez pukotina i ne smije biti sredstava za brtvljenje ili tomu sličnih koji smanjuju vezanje za podlogu. Slane izboje očetkati na suho. Kod kredastih/brašnjavih površina cjelokupnu površinu premazati sa Histolith Fluatom i nakon toga oprati. Spojevi krova, prozora i podova moraju biti izvedeni prema smjernicama.

Površine od prirodnog kamena: Prirodni kamen mora biti čvrst, suh i bez cvjetanja. Blokovi s površinom istrošenom od vremena se prije premazivanja trebaju učvrstiti višekratnim tretiranjem sa Histolith Steinfestigerom. Zaprljane blokove očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Popravke na kamenu ne obavljati malterima nego materijalima koji zamjenjuju kamen. Popravljana mjesta moraju dobro vezati, a prije premazivanja se moraju stručno i propisno natopiti sa Histolith Fluatom i nakon toga oprati.
Uzlazna vlaga: Uzlazna vlaga prijevremeno razara premaze. Trajni uspjeh se postiže postavljanjem horizontalne izolacije. Dobro i trajno rješenje nudi primjena sustava za sanaciju Histolith Trass-Sanierputz-System. Posebno kod starijih građevina korisnim se pokazala izrada suhih zona odnosno zona za ispravanje tako da se sloj šljunka za filtriranje napuni između podnožja i tla.
Površine sa slanim izbojima: Kod premazivanja površina sa slanim cvjetanjem ne može se garantovati trajno vezanje premaza odnosno sprečavanje slanih izboja.

Unutarnje površine
Mineralne podloge sa zapečenom korom, brašnjavom ili površinom koja se otire: Temeljito mehanički očistiti ili fluatirati sa Histolith Fluatom i nakon toga oprati.
Nove žbuke iz grupe maltera PI, PII i PIII/ minimalne čvrstoće po DIN EN 998-1 sa najmanje 1N/mm2: Čvrste, normalno upojne žbuke premazivati bez pripreme. Dožbukana mjesta nakon što se osuše natopiti sa Histolith Fluatom i nakon toga oprati vodom.
Gipsane žbuke iz grupe maltera PIV/ minimalne čvrstoće po DIN EN 13279 sa najmanje 2 N/mm2: Na čvrstim žbukama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrundom. Meke gipsane žbuke učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti i odstraniti prašinu, temeljni premaz sa proizvodom Caparol-Tiefgrund TB. Nakon što se dobro osuše, uvijek međupremaz sa Caparol-Haftgrundom.
Gips ploče (gips-kartonske ploče): Obrusiti brazde od lopatice, temeljni premaz sa Caparol-Haftgrundom. Meka mjesta popravljana gipsom učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrundom. Kod ploča sa vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrundom (BFS uputa br. 12).
Gipsane građevne ploče: Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrundom.
Beton: Odstraniti eventualne ostatke sredstva koje razdvaja.
Vidljivi zid od pješčenjaka: Slane izboje očetkati na suho.
Vidljivi zid od opeke: Slane izboje očetkati na suho. Kod opeke sa vodotopivim sastojcima, koji puštaju boju, temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrundom.
Nosivi premazi mat disperzivnih boja i umjetne smole: Nanijeti temeljni premaz sa Sylitol-Compactom, razrjeđen sa najviše 10% Sylitol-Konzentrat 111.
Nenosivi premazi: Ukloniti bez ostatka mehanički ili kiselinom, površine nakon toga temeljito očistiti. Na vidljivoj neznatno upojnoj podlozi temeljni premaz sa Sylitol-Compactom. Na vidljivoj jako upojnoj podlozi temeljni premaz sa Sylitol-Konzentrat 111, razrjeđen vodom 2 : 1.
Premazi boja s ljepilom: Temeljito oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.
Površine na kojima ima plijesni: Naslage plijesni odstraniti mokrim čišćenjem. Površine proprati sa Capatoxom odnosno FungiGrundom i ostaviti da se dobro osuše. Temeljni premaz ovisno o vrsti i stanju podloge. Kod jako napadnutih površina primijeniti naše proizvode Indeko-W, Malerit-W ili Fungitex-W.
Površine sa slanim izbojima: Kod premazivanja površina sa slanim cvjetanjima se ne može jamčiti trajno vezanje za podlogu odnosno sprječavanje slanih izboja.

Način primjene

Sylitol-Compact se obrađuje kistom/četkom, valjkom ili prskanjem.

Airless nanošenje: (klipni uređaji)
Ugao prskanja: 500
Mlaznica: 0,027 – 0,031"
Pritisak prskanja: 150 – 180 bara
Kod Airless nanošenja boju dobro promiješati i procijediti. Zbog sastojaka koji sadrže kvarc treba računati sa povećanim trošenjem mjesta koja se habaju.

Sistem nanošenja

Sylitol-Compact kao temeljni, među i završni premaz razrijediti do najviše 5% sa Sylitol-Konzentrat 111.
Jako i neravnomjerno upojne podloge prethodno grundirati sa Sylitol-Konzentrat 111 razrjeđen vodom u omjeru 2 : 1.

Potrošnja

200–250 ml/m2 po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na strukturiranim podlogama i za finoplastične premaze odgovarajuće više.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+8°C za podlogu i okolni zrak.
Ne raditi po suncu, kiši, jako velikoj vlažnosti zraka (magla/vlaga) ili jakom vjetru. Oprez kad postoji opasnost od noćnog mraza.

Vrijeme sušenja

Osigurati najmanje 12 sati sušenja između pojedinih premaza.
Po hladnijem i vlažnijem vremenu su potrebna odgovarajuće duže vremena sušenja. Kod unutarnjih radova nakon obrade osigurati dobro prozračivanje.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom, eventualno uz dodatak sredstva za ispiranje. Alat u pauzama držati u boji ili pod vodom.

Napomena

Radi izbjegavanja vidljivih slojeva kod obrade velikih površina osigurati dovoljno ljudi i premazivati mokro na mokro u jednom potezu. Materijal nije prikladan za vodoravne površine izložene djelovanju vode. Kad se koristi Caparol-Tiefgrund TB u unutarnjim prostorima može doći do pojave tipičnog mirisa otapala. Stoga treba osigurati dobro prozračivanje. U osjetljivim područjima primjenjivati AmphiSilan-Putzfestiger koji ima slabi miris i ne sadrži aromate. Kod obojanih površina sa Sylitol-Compact može doći do pojave stvaranja oblaka. Ako to nije poželjno, površinu treba doraditi sa Sylitol-Finish u željenoj nijansi. Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25).

Na gipsanim materijalima za ispunu i izravnavanje može doći do isticanja boja. Međupremaz po cijeloj površini sa Caparol-Haftgrundom smanjuje taj rizik.

Podnošljivost sa drugim premaznim materijalima:
Kako bi se očuvala specijalna svojstva materijala, Sylitol-Compact se ne smije miješati sa drugim premaznim materijalima.
Mjere prekrivanja:
Okolinu površine koja se premazuje, posebice staklo, keramiku, lakirane površine, klinker, prirodni kamen, metal kao i drvo ostavljeno u prirodnom stanju ili premazano lazurom, pažljivo prekriti. Boju koja prska odmah oprati čistom vodom. Po jakom vjetru na skelu staviti ceradu.
Konstruktivne mjere:
Izbočene elemente kao što su vijenci, atule, prozorske klupice, krune i vijenci zidova itd. stručno prekriti kako bi se izbjeglo stvaranje prljavštine ili jače provlaživanje zidova.

Certifikat

  • Sylitol-Compact Izvještaj o ispitivanju određivanja gustoće difuzivnog toka vodenih para, stope propusnosti vode i udjela organskih tvari

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l maks. 10 g/l.

Proizvodni kod boja i lakova

M-SK01

Deklaracija sadržaja

Kalijevo vodeno staklo, polistirol-akrilatna smola, titan dioksid, silikati, kalcijev karbonat, voda, aditivi

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije

Sigurnosni list