caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/147982/048180_Muresko_CoolProtect.png

Muresko CoolProtect

Fasadna boja na bazi silikonske smole za optimalnu refleksiju sunčevih zraka kod tamnih tonova boje na visoko izoliranim podlogama.

Primjena

Specijalni, tvornički pripremljen premaz za smanjenje termičkog zagrijavanja na visoko izoliranim podlogama poput npr. izolacijskih kombiniranih sustava na bazi EPS-Dalmatiner fasadnih izolacijskih ploča i izolacijskih ploča od mineralne vune, poroznog betona, termoizolacijskih žbuka itd., kod tamnih tonova boje. Poseban sastav pigmenata omogućuje manje zagrijavanje pri djelovanju sunčevih zraka, budući da se pored jednog dijela vidljive sunčeve svjetlosti reflektira i velik dio bliskog infracrvenog područja (NIR). Kod tonova boje s referentnom vrijednošću svjetline  

Osobine materijala

  • vodorazrjediv, ekološki prihvatljiv, i bez mirisa
  • otporan na vremenske uvjete
  • hidrofoban sukladno DIN 4108
  • otporan na alkalije, zbog čega en dolazi do osapunjavanja
  • jednostavan za obradu
  • izvrsno pokrivanje zaobljenja i rubova
  • Muresko je zaštićen od napada algi i gljivica (zaštita filmom)

Baza materijala

Kombinacija silikonske smole i čiste akrilatne disperzije.

Pakovanje/veličina pakovanja

  • Posebne nijanse 12,5 l

Nijanse

Muresko CoolProtect se isporučuje tvornički pripremljen u željenom tamnom tonu. Da biste uočili eventualne pogreške u tonu, molimo da prije upotrebe provjerite da li on tačno odgovara. Na površinama koje čine cjelinu treba upotrijebiti samo tonove iz jedne proizvodne šarže. Pri upotrebi tonova boje koji imaju slabu moć pokrivanja kao što su crvena, narandžasta i žuta, preporučujemo napraviti predpremaz proizvodom Muresko ili CapaGrund Universal u odgovarajućem tonu sustava za grundiranje. Odgovarajući tonovi iz sustava za grundiranje dostupni su nijansiranjem u ColorExpress sistemu. Eventualno može biti potreban i drugi pokrivni premaz.

Stepen sjaja

Mat, G3

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža stabilna u skladištenju 12 mjeseci.

Tehnički podaci

U skladu sa DIN EN 1062:

Gustina

ca. 1,5 g/cm3

Veličina zrna

< 100 µm, S1

Debljina suhog filma

100–200 µm, E3

Stepen paropropusnosti

(w-vrijednost): ≤ 0,1[kg/(m2· h0,5)] (niska) W3

Propustljivost vodene pare (sd-vrijednost)

≥ 0,14 – < 1,4 m (srednja), V2
Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Dopunski proizvodi

Caparol Trocknungsbeschleuniger ubrzivač sušenja
Zimski aditiv za obradu i brzo stvaranje otpornosti na kišu boje Muresko SilaCryl pri niskim temperaturama od +10C do ca. +100C.
Za obradu, vidjeti naljepnicu proizvoda Caparol Trocknungsbeschleuniger.

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Novi kao i postojeći, neoštećeni izolacijski sustavi s površinom od žbuke od umjetne, silikonske, silikatne smole te vapneno-cementne žbuke (PII)/ minimalna tlačna čvrstoća sukladno normi DIN EN 998-1 s min. 1,5 N/mm2
Izolacijski sustavi moraju biti stručno izvedeni u skladu s važećim smjernicama za njihovu izvedbu te moraju imati funkcionalnu debljinu armirnog sloja od  ≥ 4 mm. Armirnu mrežicu je potrebno ugraditi u gornji dio armirnog sloja. Priključci moraju biti nepropusni za pljuskove kiše, a postojeća površina žbuke mora biti neoštećena i nosiva. Sustave koji ne ispunjavaju ove minimalne zahtjeve treba prethodno stručno obnoviti. Staru žbuku valja prikladnom metodom očistiti na mokro. Čišćenje mlazom vode pod pritiskom s maks. temperaturom od 60 °C i pritiskom od maks. 60 bara. Nakon čišćenja osigurati dostatno vrijeme sušenja. Premazivanje sredstvom Muresko CoolProtect izvesti tako da odgovara postojećoj vrsti završne žbuke prema postojećim podacima o podlozi.

Žbuke iz skupina maltera PII i PIII/minimalna tlačna čvrstoća sukladno normi DIN 998-1 s min. 1,5 N/mm2:
Nove žbuke može se premazivati nakon dostatnog čekanja, u pravilu nakon dvije sedmice, uz temperaturu od ca. 20 °C i relativnu vlažnost zraka od 65 %. U slučaju nepovoljnijih vremenskih uvjeta, npr. djelovanja vjetra ili kiše, potrebno je uzeti u obzir da čekanje mora trajati znatno duže. Pomoću dodatnog temeljnog premaza proizvodom CapaGrund Universal smanjuje se opasnost od izbijanja vapna na alkalnim završnim žbukama iz skupine mortova PII odnosno PIII, tako da se može premazivati već nakon 7 dana.
Stare žbuke: nanovo ožbukana mjesta moraju biti dobro vezana i isušena. Na grubo poroznim, upojnim žbukama, koje se lako osipaju, nanijeti temeljni premaz OptiGrund. Na brašnastim žbukama, koje se jako osipaju, nanijeti temeljni premaz Dupa-grund, odnosno, na izolacijskim sustavima s pločama od EPS-a, AmphiSilan Putzfstiger.

Stare silikatne boje i žbuke:
Čvrsto prianjajuće premaze očistiti mehaničkim putem ili mlazom vode pod tlakom, vodeći računa o zakonskim propisima. Nanijeti temeljni premaz CapaGrund Universal. Vremenom načete premaze, koji se više čvrsto ne drže, ukloniti ljuštenjem, struganjem, brušenjem. Nanijeti temeljni premaz AmphiSilan Putzfestiger.

Porozni beton s nosivim starim premazom:
Očistiti neoštećene površine. Nanijeti temeljni premaz CapaGrund Universal. Za neoštećene premaze na poroznom betonu upućujemo na Caparolov program zaštite građevina.

Nosivi premazi disperzivnih boja:
Onečišćene stare kredaste premaze očistiti mlazom vode pod pritiskom, vodeći računa o zakonskim propisima. Nanijeti temeljni premaz CapaGrund Universal.
U slučaju drugog načina čišćenja (pranjem, četkanjem, prskanjem) nanijeti temeljni premaz Dupa-grund odnosno, na EPS izolacijskim pločama, AmphiSilan Putzfestiger. 
Nosivi premazi od žbuke od umjetne smole ili silikonske smole:
Staru žbuku očistiti prikladnom metodom. U slučaju mokrog čišćenja treba pustiti da se površine prije daljnje obrade dobro prosuše.

Nenosivi mineralni premazi:
Premaze ukloniti bez ostatka brušenjem, četkanjem, struganjem, mlazom vode pod pritiskom, vodeći računa o zakonskim propisima, ili drugim prikladnim mjerama. U slučaju mokrog čišćenja treba pustiti da se površine prije daljnje obrade dobro prosuše. Nanijeti temeljni premaz Dupa-grund odnosno AmphiSilan Putzfestiger.


Nenosivi premazi žbuke od disperzivnih boja ili umjetne smole:
Premaze ukloniti bez ostatka prikladnom metodom, npr. mehaničkim putem ili jetkanjem i zatim čišćenjem mlazom vode pod tlakom, vodeći računa o zakonskim propisima. Na površine slabe upojnosti, odnosno na glatke površine nanijeti temeljni premaz CapaGrund Universal. Na brašnaste, upojne površine koje se osipaju nanijeti temeljni premaz Dupa-grund odnosno AmphiSilan Putzfestiger.

Površine onečišćene industrijskim otpadnim plinovima ili čađi:
Premazati fasadnom bojom Duparol koja ne sadrži vodu.

Žbukane ili betonske površine s pukotinama:
Premazati sa PermaSilan ili Cap-elast.

Površine sa izbojima soli:
Izboje soli ukloniti suhim četkanjem. Nanijeti temeljni premaz Dupa-grund odnosno AmphiSilan Putzfestiger. Pri premazivanju površina sa izbojima soli ne može se jamčiti trajno prianjanje premaza odnosno spriječavanje novih izboja soli.

Oštećena mjesta:
Mjesta s manjim oštećenjima popraviti sa Caparol Fassaden-Feinspachtel. Velika oštećenja do 20 mm treba prvenstveno popraviti sa Histolith-Renovierspachtel. Popravljena mjesta zatim treba grundirati.

Način primjene

Obrađuje se kistom/četkom i valjkom.

Sistem nanošenja

Naslage gljivica odnosno alga treba ukloniti vodenim mlazom, vodeći računa o zakonskim propisima. Površine isprati sredstvom Capatox odnosno FungiGrund i pustiti da se dobro osuše.

Temeljni premaz i međupremaz:
Muresko CoolProtect, razrijeđen s maksimalno 10 % vode. Ako se ovomu primiješa maksimalno 10 % sredstva AmphiSilan-Tiefgrund za popravljanje, u većini slučajeva ne mora biti potreban dodatni temeljni premaz.

Završni premaz:
Muresko CoolProtect, razrijeđen s maksimalno 5 % vode. Za održanje strukture na grubim žbukama treba temeljni premaz razrijediti s maks. 15 – 20 %, a pokrivni premaz s maks. 10 % vode.

Potrošnja

Ca. 200 ml/m2 po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Kako bi ostvarili najbolju moguću zaštitu protiv algi i gljivica potrebno je izvesti dvostruki premaz sa minimalno 400ml/m2, kako bi se postigla debljina sloja od minimalno 200 µm. Svaki sljedeći premaz sa potrošnjom od minimalno 200ml/m2 po prijelazu dodaje otprilike ca. 100 µm. Na hrapavim površinama potrošnja je odgovarajuće viša.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+50C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +200C i 65% relativne vlažnosti zraka, suho po površini i može se premazivati nakon 4-6 sati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana.
Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vremena sušenja produžuju.

Čišćenje alata

Čišćenje alata vodom odmah nakon upotrebe.

Napomena

Radi izbjegavanja vidljivih sastavaka treba vršiti premazivanje postupkom mokro na mokro i valjak povlačiti stručno ravnomjerno u jednom smjeru. Nije prikladno za vodoravne površine na kojima se zadržava voda. Na fasadnim površinama, koje su pod specijalnim usloviima u kojima se objekt nalazi ili zbog prirodnog uticaja nevremena opterećeni vlagom više nego što je uobičajeno, postoji povećana opasnost od stvaranja gljivica i algi.
Muresko CoolProtect sadrži zaštitu u vidu filma. Ovaj film dugotrajno, ali vremenski ograničeno, čuva materijal od napada mikroorganizama; trajanje njegova djelovanja ovisi o uslovima u kojima se objekt nalazi, kao što su npr. intenzitet napada i opterećenje vlagom. Stoga nije moguće trajno spriječavanje pojave algi i gljivica. Za pripremu podloge na površinama napadnutim algama i gljivicama može se nakon izvršenog čišćenja upotrijebiti sredstvo FungiGrund umjesto OptiGrund.  
Kod tamnih tonova boje može mehaničko opterećenje dovesti do pojave svijetlih pruga (efekt pisanja). Ovo je svojstvo specifično za sve matirane fasadne boje.
Kod nepropusnih, hladnih podloga ili u slučaju zakašnjelog sušenja uslijed vremenskih uslova, mogu  djelovanjem vlage (kiše, rose, magle) izbiti na površinu premaza pomoćni materijali u vidu žućkastih/prozirnih, ljepljivih tragova otjecanja s laganim sjajem. Ovi pomoćni materijali topivi su u vodi i uklanjaju se dostatnom količinom vode sami od sebe, npr. nakon višekratnih jačih pljuskova kiše. To ne utiče nepovoljno na kvalitetu osušenog premaza. Ako se uprkos tome površina neposredno zatim premazuje, treba tragove/pomoćne materijale prethodno namočiti i isprati bez ostatka nakon kratkog vremena. Treba izvesti dodatno grundiranje sredstvom CapaGrund Universal. Pri izvedbi premaza pod primjerenim klimatskim uvjetima ovi se tragovi otjecanja ne pojavljuju.
Vidljivi tragovi popravaka na površini ovise o mnogim faktorima i stoga su neizbježni (Tehnički bilten BFS 25).

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne udisati plin/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Ovaj proizvod je "tretirani pripravak" sukladno nach EU-Uredbi 528/2012 (nije biocidni proizvod) i sadrži sljedeće biocidne sastojke: Terbutrin (CAS-br. 886-50-0), Zinkpirition (CAS-br. 13463-41-7) 2-Oktil-2H-izotiazol-3-on (CAS-br. 26530-20-1) karbendazim (CAS-br. 10605-21-7).

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, a osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(c), 40 g/l: maks. 40 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-SF01F

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna smola/polisiloksan, titan dioksid, kalcijev karbonat, silikati, voda, pomoćno sredstvo za stvaranje filma, aditivi, konzervans, sredstva za stvaranje zaštitnog filma (Oktilizotiazolinon, Izoproturon, Terbutrin, Karbendazim).

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije