caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/143642/047385_caparol_acrysil_15lt_HR.png

Caparol Acrysil

Akrilatna fasadna boja ojačana siloksanom.

Primjena

Caparol Acrysil je posebno prikladan za nove, nepremazane žbuke, ali isto tako i kao premaz za renoviranje na starim premazima koji dobro vežu i nosivim čvrstim podlogama. Ojačan siloksanom postiže optimalnu zaštitu od vlage odnosno veliku propusnost vodenih para i dovoljnu propusnost CO2.

Osobine materijala

  • razrjeđuje se vodom, neškodljiv za okoliš 
  • slabog mirisa
  • otporan na atmosferilije
  • odgovara klasi 2 "dobro odbija vodu" prema normi DIN EN 1062-3, w vrijednost od 0,1-0,5 kg/(m2 x h0,5)
  • dobra difuzivnost, odgovara klasi 2 "srednja propusnost vodenih para" prema EN ISO 7783-2, sd-vrijednost H2O od 0,14 do 1,4

Pakovanje/veličina pakovanja

5 l, 15 l

Nijanse

Bijela, kao roba sa skladišta.

Nijansiranje:
S Alpinacolor ili AVA-Amphibolin Voll und Abtönfarben. Tamne nijanse dati nijansirati tvornički. Kod samostalnog nijansiranja potrebnu ukupnu količinu međusobno pomiješati da se izbjegnu razlike u nijansi.

Stepen sjaja

Mat.

Skladištenje

Na hladnom, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvoreno stabilno u skladištenju 12 mjeseci.

Prikladne podloge

Podloge moraju biti suhe i bez prljavštine odnosno tvari koje razgrađuju.
Obratiti pozornost na ÖNORM B 2230, Dio 2.

Podloge

Nove hidraulične vapnene žbuke, vapneno-cementne i cementne žbuke grupe žbuka P II i P III:
Nove žbuke moraju biti suhe po površini i vezati u najvećoj mjeri (ostaviti nepremazane 2 – 4 sedmice). Površine koje se otiru odnosno brašnaju i eventualno zapečenu koru odstraniti. Grundiranje sa Primalon Tiefgrund LF.

Stare čvrste žbuke, također strugane, prskane i plemenite žbuke:
Jako zaprljane površine temeljito očistiti visokotlačnim čistačem. Mjesta s algama zasićeno namočiti sa Capatox i pustiti da djeluje ca. 24 sata. Grundiranje sa Primalon Tiefgrund TF.

Žbuke koje se osipaju po površini:
Pažljivo očetkati. Grundiranje jednom do dva puta mokro na mokro sa Primalon Tiefgrund LF, dobro natopljeno.

Teški beton (nepremazani):
Onečišćenja od ulja za oplate, masnoća i voska odstraniti visokotlačnim čistačem uz dodatak sredstva za odmašćivanje. Veće nedostatke obraditi sa malterom za krpanje. Grundirati sa Primalon Tiefgrund TB. Za fasadne površine od armiranog betona preporučujemo premazne materijale koji koče CO2, kao npr. DISBOCRET Betonfarbe 515, Primalon Universallack, kod armiranja pukotina DISBOCRET 518 Flex-Finish. Za pripremu podloge i sastav premaza molimo zatražiti tehničke informacije.

Stari premazi vapnenih, cementnih i mineralnih boja:
Mehanički odstraniti. Grundiranje jednom do dva puta mokro na mokro sa Primalon Tiefgrund TB, dobro namočeno.

Stari neoštećeni premazi disperzivnih, uljanih i lak boja kao i premazi žbuka od umejtne smole (izuzev površina povezanih sustava za toplinsku izolaciju):
Dobro očistiti i provjeriti nosivost podloge. Uljane i lak boje ohrapaviti mehanički ili prikladnim sredstvom za rastvaranje. Temeljni premaz sa Primalon Universal Haftgrund.

Premazi disperzivnih, uljanih i lak boja koji čvrsto vežu, ali imaju kredne pojave:
Očetkati na suho, grundirati sa Primalon Tiefgrund LF.

Premazi disperzivnih, uljanih i lak boja koji se ljušte kao i premazi plastičnih žbuka (izuzev površina povezanih sustava za toplinsku izolaciju):
Ukloniti bez ostatka. Grundirati sa Primalon Tiefgrund TB. Daljni premazi ovisno o vremenskim uslovima tek nakon sušenja od 1 – 2 dana.

Popravci na žbuci:
Kod popravka otvorenih pukotina i oštećenih površina žbuke paziti na to da malter za popravak po čvrstoći i strukturi odgovara postojećoj žbuci. Popravci na žbuci moraju prije premazivanja dobro vezati i biti suhi.

Način primjene

Četkom/kistom ili valjkom.

Razrjeđivanje

Vodom (temeljni premaz maks. 15%, završni premaz maks. 10%).

Sistem nanošenja

Temeljni premaz: Caparol Acrysil razrjeđen s maks. 15% vode.
Završni premaz: Caparol Acrysil razrjeđen s maks. 10% vode.

Potrošnja

Ca. 240 – 410 ml/m2 za dva premaza na glatkoj podlozi (okvirna vrijednost bez jamstva, tačnu potrošnju utvrditi na probnoj površini).

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
Ne raditi na temperaturi ispod + 5 0C, na direktnom suncu, po kiši ili jakom vjetru. Oprez kad postoji opasnost od noćnog mraza!

Vrijeme sušenja

Pri + 20 0C i uz 65% relativne vlažnosti zraka nakon 4–6 sati suho po površini i može se premazivati, nakon 24 sata otporno na kišu. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produžuje.

Čišćenje alata

Vodom, odmah nakon upotrebe.

Napomena

Radi očuvanja posebnih svojstava ovog proizvoda, ne smije se miješati sa drugim proizvodima. Radi izbjegavanja nasjeda raditi mokro na mokro u jednom potezu.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Ovaj proizvod nije opasan pripravak u smislu zakona o hemikalijama, pa stoga ne podliježe obavezi označavanja. Molimo da se pri rukovanju s hemijskim proizvodima ipak pridržavate uobičajenih mjera opreza i higijene.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, a osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a): 40 g/l; < 1 g/l

Deklaracija sadržaja

Disperzija akrilne smole, silikonsko ulje, titan dioksid, kalcijev karbonat, silikati, pomoćno sredstvo za tvorbu filma, aditivi, konzervans, voda.

Ostali podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije