caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/207630/060430_Acryl-Fassadenweiss.png

Acryl-Fassadenweiss

Lako zapunjujuća mat fasadna boja velike pokrivne moći

Primjena

Za fasadne premaze koji zapunjuju sa jakim zaštitnim djelovanjem protiv agresivnih štetnih tvari iz zraka. Prikladna za zapunjujuće premaze i za optičko izravnavanje neravnomjerno ostrugane žbuke.

Osobine materijala

  • razrjeđivanje vodom, neškodljivost za okoliš, slabi miris
  • otpornost na vremenske utjecaje
  • odbija vodu sukladno normi DIN 4108
  • velika moć ispune
  • laka obrada
  • otpornost na alkalne tvari, ne saponificira

Baza materijala

Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945.

Pakovanje/veličina pakovanja

2,5 l, 5 l, 12,5 l

Nijanse

Bijela.

Može se nijansirati s AVA - Amphibolin Vollton- und Abtön­farben ili CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (nekadašnji Alpinacolor). Kod samostalnog nijansiranja potrebnu ukupnu količinu međusobno pomiješati kako bi se izbjegle razlike u nijansi. Kod naručivanja količina od 100 litara i više u jednoj nijansi jednom narudžbom isporučuje se na upit i tvornički nijansirana. Radi prepoznavanja eventualnih grešaka u nijansi molimo prije obrade provjeriti točnost nijanse. Na povezanim površinama upotrebljavati samo nijanse iste proizvodnje (šarže).

Postojanost nijanse prema BFS uputi br. 26:
Klasa: C
Skupina: 1-3, ovisno o nijansi

Stepen sjaja

Mat, G3

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 1062:

Maksimalna veličina zrna

< 100 µm , S1

Gustina

ca. 1,5 g/cm3

Debljina suhog filma

100–200 µm, E3

Stepen paropropusnosti

(w-vrijednost): > 0,5 [kg/(m2· h0,5)] (visoka), W1

Propustljivost vodene pare (sd-vrijednost)

(sd-vrijednost): < 0,14 m (visoka), V1
Uslijed nijansiranja moguća su odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste i suhe i bez tvari koje razdvajaju.

Obratiti pozornost na VOB Dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Žbuke iz grupe maltera PII i PIII:
Nove žbuke se mogu premazivati nakon što dovoljno dugo odstoje, u pravilu nakon dvije sedmice na temperaturi ca. 200C i relativnoj vlažnosti zraka od 65%. U nepovoljnijim vremenskim uvjetima, npr. uslijed utjecaja vjetra ili kiše, moraju odstajati i duže. Dodatnim temeljnim premazom sa CapaGrund Universal se smanjuje rizik od krečnih izboja kod alkalnih gornjih žbuka iz skupine maltera PII odnosno PIII, tako da se mogu premazivati već nakon što odstoje 7 dana.
Stare žbuke: naknadno žbukana mjesta moraju dobro vezati i biti potpuno suha. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se lagano osipaju temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F odnosno CapaSol LF. Na brašnjavim žbukama koje se jako osipaju temeljni premaz sa Dupagrund. Lake mineralne žbuke iz skupine maltera PII premazivati sa Sylitol ili AmphiSilan materijalima.

Beton:
Betonske površine s naslagama prljavštine ili brašnjavim slojem očistiti mehanički ili mlazom vode pod pritiskom, uz pridržavanje zakonskih propisa. Na slabo upojnim odnosno glatkim površinama temeljni premaz sa CapaGrund Universal. Na grubo poroznim površinama koje se lagano osipaju odnosno upijaju temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. Na brašnjavim površinama temeljni premaz sa Dupa-grund.

Cementom vezane drvene iver-ploče:
Zbog velike alkaličnosti cementom vezanih drvenih iverica se radi izbjegavanja krečnih izboja (cvjetanja) mora izvesti grundiranje sa Disbon 481 EP-Uniprimer.

Zid od opeke:
Za premazivanje su prikladni samo zidovi od opeke otporni na smrzavanje ili klinker bez stranih čestica. Zid mora biti fugiran i bez pukotina, suh i bez soli. Temeljni premaz sa Dupa-grund. Ako se u međupremazu pojave smeđa obojenja, dalje se mora raditi sa fasadnom bojom bez vode Duparol.

Nosivi premazi od laka ili disperzivnih boja:
Ohrapaviti sjajne površine i lak premaze. Zaprljane kredaste stare premaze očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Temeljni premaz sa CapaGrund Universal. Kod drugog načina čišćenja (pranje, četkanje, prskanje) temeljni premaz sa Dupagrund.

Nosivi premazi od umjetne smole:
Stare žbuke očistiti prikladnom metodom. Kod mokrog čišćenja površine prije daljnje obrade ostaviti da se dobro osuše. Temeljni premaz sa CapaGrund Universal. Nove žbuke premazivati bez prethodne pripreme.

Stare, nosive silikatne boje i žbuke:
Premazivati sa Sylitol ili AmphiSilan materijalima.

Nenosivi, mineralni premazi:
Ukloniti bez ostatka brušenjem, četkanjem, struganjem, mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa ili drugim prikladnim mjerama. Kod mokrog čišćenja površine prije daljnje obrade ostaviti da se dobro osuše. Temeljni premaz sa Dupa-grund.

Nenosivi premazi od laka, disperzivnih boja ili žbuke od umjetne smole:
Ukloniti bez ostatka prikladnom metodom, npr. mehanički ili četkanjem i nakon toga očistiti mlazom vruće vode pod pritiskom (visokotlačni čistač) uz pridržavanje zakonskih propisa. Na slabo upojnim odnosno glatkim površinama temeljni premaz sa CapaGrund Universal. Na brašnjavim, upojnim površinama koje se osipaju temeljni premaz sa Dupa-grund.

Površine zaprljane od čađi ili industrijskih plinova:
Premazivati sa Duparol fasadnom bojom.

Površine s naslagama gljivica ili algi:
Premazivati sa fungicidnom i algicidnom specijalnom fasadnom bojom Amphibolin-W.

Površine betona ili žbuke s pukotinama:
Premazivati sa Cap-elast.

Nepremazani zid od pješčenjaka:
Premazivati sa Sylitol ili AmphiSilan materijalima.

Površine sa slanim izbojima (cvjetanjem):
Slane izboje odstraniti na suho četkanjem. Temeljni premaz sa Dupa-grund. Kod premazivanja površina sa slanim izbojima se ne može jamčiti za trajno prianjanje premaza odnosno za trajno sprečavanje cvjetanja.

Oštećenja / nedostaci:
Manje nedostatke popraviti sa Caparol Fassaden-Feinspachtel. Veće nedostatke do 20 mm je najbolje renovirati sa Histolith Renovierspachtel. Mjesta popravljana masom za ispunu i izravnavanje naknadno grundirati.

Način primjene

Nanosi se kistom/četkom, valjkom ili uređajima za prskanje.

Airless nanošenje:

Ugao prskanja: 500
Mlaznica ("dizna"): 0,021 – 0,027"
Pritisak prskanja: 150 – 180 bara

Sistem nanošenja

Temeljni odnosno međupremaz:
Acryl-Fassadenweiß, razrjeđen s najviše 10% vode.

Završni premaz:
Acryl-Fassadenweiß, razrjeđen s najviše 5% vode.

Potrošnja

Ca. 150–200 ml/m2 po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Kod fino-plastičnih premaza točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5 0C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20°C i 65% relativne vlažnosti zraka suho po površini i može se obrađivati nakon 4 – 6 sati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.

Čišćenje alata

Uređaje za rad nakon upotrebe očistiti vodom.

Napomena

Kod Airless nanošenja boju dobro promiješati i procijediti. Radi izbjegavanja vidljivih slojeva raditi mokro na mokro u jednom potezu. Boja nije prikladna za vodoravne površine izložene djelovanju vode.
Kod fasadnih površina koje su u specijalnim uslovima na objektu ili uslijed prirodnih utjecaja jače izložene djelovanju vlage nego što je uobičajeno, postoji povećani rizik od stvaranja gljivica i algi. Stoga za ugrožene površine preporučamo naše specijalne proizvode, npr. ThermoSan, Amphibolin-W ili Duparol-W. Ti proizvodi sadrže aktivne tvari koje usporavaju rast gljivica i algi.
Kod gustih, hladnih podloga ili kad je sušenje duže uslijed utjecaja atmosferilija, zbog djelovanja vlage (magla, rosa, kiša) na površini premaza mogu nastati žućkasti/prozirni, pomalo sjajni i ljepljivi tragovi curenja aditiva. Ti aditivi su vodotopivi i sami će nestati uz dovoljnu količinu vode, npr. nakon nekoliko jačih pljuskova. To ne utječe negativno na kvalitetu premaza. Ako bi unatoč tomu uslijedila direktna dorada, onda tragove curenja/aditive treba prethodno navlažiti i nakon kratkog djelovanja isprati bez ostatka. Izvesti se mora dodatno grundiranje sa CapaGrund Universal. Kod izvođenja premaza u prikladnim klimatskim uvjetima ovakvi tragovi curenja se ne pojavljuju.
Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim faktorima i ne može se izbjeći (BFS uputa br. 25).

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(c), 40 g/l: maks. 20 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-DF02

Deklaracija sadržaja

Disperzija akrilne smole, titan dioksid, kalcijev karbonat, silikati, voda, pomoćno sredstvo za stvaranje zaštitnog filma, aditivi, konzervans.

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije

Sigurnosni list