• facebook
Proizvodi | Fasadne boje | Boje za krovove | Disboroof 408 Dachfarbe

Disboroof 408 Dachfarbe

Elastični premaz na bazi čistog akrilata za crijep od betona i gline.
Izdržljiv, visoke otpornost na atmosferilije.

  Primjena

  Površinska zaštita krovova za betonski i glineni crijep.
  Napomena: Disboroof 408 Dachfarbe (boja za crijep) je zaštićena od napada algi i gljivica. Kišnica koja se skuplja s krovnih površina smije se koristiti za zalijevanje tek nakon 12 mjeseci.

  Osobine materijala

  • velika otpornost na utjecaje iz okoliša i atmosferilije
  • zadržava sjaj
  • velike elastičnosti i pri nižim temperaturama
  • paropropustan i vodonepropustan

  Baza materijala

  Akrilna smola.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  30 kg bačva, 15 l plastična kanta

  Nijanse

  Antracit, cigleno crvena, tamnosmeđa, crvenosmeđa. Posebne nijanse na upit.

  Stepen sjaja

  Sjajni.

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.  Stabilnost u skladištenju originalno zatvorene ambalaže 12 mjeseci.

  Gustina

  ca. 1,1 g/cm3

  Udio čvrste tvari

  ca. 37 tež.-%

  Debljina suhog filma

  200 - 400 µm, E4 prema DIN EN 1062

  Istezanje do kidanja prema DIN 53504

  > 100 %

  Propustljivost vode (w-vrijednost)

  < 0,1 kg /m2h0,5 klasa W3 (niska) prema DIN EN 1062

  Propustljivost vodene pare (sd-vrijednost)

  ≥ 0,14 m–≤ 1,4 klasa V2 (srednja) prema DIN EN 1062

  Prikladne podloge

  Betonski i glazirani glineni crijep izložen vremenskim utjecajima min. 10 god.

  Molimo obratiti pažnju: moderni crijepovi ponekad imaju rafinirane površine, npr. sa svojstvom samočišćenja ili odbijanja prljavštine, te je zbog toga prije nanošenja potrebno napraviti probni premaz, kako bi se provjerila prionjivost.

  Priprema podloge

  Stručne osobe/tvrtke trebaju zamijeniti odnosno popraviti oštećene materijale s krova odnosno oštećene dodatke i dogradnje. Krovni pokrov mora imati dobro prozračivanje odostraga. Naslage algi i mahovine, prljavštinu i otpale dijelove ukloniti vodom pod pritiskom. Uvijek raditi u smjeru otjecanja da se spriječi prekomjerno prodiranje vode i vlage u i ispod pokrivnih materijala. Podloga nakon čišćenja mora biti čvrsta, čista, suha, nosiva i bez tvari koje otpadaju.

  Priprema materijala

  Prije obrade temeljito promiješati.  Temeljni sloj može biti razrjeđen vodom do 5%.

  Način primjene

  Disboroof 408 se može nanositi četkom ili prskalicom (Airless, max. 150 bara, mlaznica ("dizna") 0,021 do 0,025 inča).

  Sistem nanošenja

  Betonski crijep:
  Upojne betonske krovne površine, izložene atmosferilijama (min. 10 god.)  navlažiti ili direktno nakon čišćenja dva puta premazati sa Disboroof 408 bojom za krovove. 

  Glineni crijep (glaziran ili engobiran):     
  Pripremljenu podlogu grundirati sa Disbon 481 EP-Uniprimer. Nakon čekanja od najmanje 3 sata (pri 20 °C), a najviše 3 dana, premazati dva puta sa Disboroof 408. Između prvog i drugog premaza ostavit da se suši najmanje 2 sata.
  Savjet: Na novi betonski crijep ( star manje od 10 godina) nanijeti probni premaz Disboroof 408 ili Disbon 481 EP-Uniprimer + Disboroof 408 i provjeriti potrebnu prionjivost nakon adekvatnog sušenja.

  Potrošnja

  Ca. 330–380 ml/m2 odn. 360 - 420 g/m2 po premazu, ovisno o vrsti i površini materijala kojim je krov pokriven. Točnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem na objektu.

  Uslovi pri nanošenju

  Temperatura materijala, okoline i podloge:
  Najmanje 80C, najviše 350C. 
  Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Ne raditi kad postoji opasnost od kiše i mraza i na jako zagrijanim površinama.

  Vrijeme sušenja

  Pri 20°C i 60% relativne vlažnosti zraka premaz je otporan na kišu nakon ca. 4 sata.  Obrađivati se može nakon 24 sata.

  Čišćenje alata

  Vodom, odmah nakon upotrebe.

  Certifikat

  • 5-1022, Premazivanje gromobranskih instalacija
   Ispitna stanica za gromobranske instalacije, Oberursel

  Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

  Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekuće ostatke materijala odlagati kao otpatke boja na bazi vode, osušene ostatke materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(c); 40 g/l; maks. 20 g/l

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-DF02F

  Bliži podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
  Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu kod zaštite objekata.

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • Tehnička informacija