ArteTwin specijalna špahtla

ArteTwin specijalna špahtla Caparol dizajna se sastoji od dva zamjenjiva pojedinačna dijela:
- ručka
- list